חוברות מקבלי תארי בוגר ומוסמך בביה"ס

כאן תוכלו למצוא את החוברות של מקבלי תארי בוגר ומוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד:

 

חוברת מקבלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית תשע"ח

חוברת מקבלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית תשע"ח
חוברת לטקס מצטיינים 2018

חוברת לטקס מצטיינים 2018