המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

 

רקע

הפילנתרופיה בישראל הנה תופעה שימיה כימי הישוב העברי בארץ ישראל. ראשיתה בפעילות של נדבנים שתרמו רבות לפיתוח והקמת הישוב העברי, והמשכה בפעילות שקיימת עד ימנו של המוסדות הלאומיים, הקרנות שתמכו בפעולתם, דוגמת קרן היסוד וארגונים שפעלו לגיוס משאבים מיהדות התפוצות דוגמת הסוכנות היהודית והג'וינט. במאה העשרים ואחת, הפילנתרופיה תופסת תפקיד חשוב בקידום חיי החברה במערב ובישראל במגוון תחומים ובהם המדע, התרבות, החינוך, הרווחה והמאבק בעוני ובאי השוויון. תהליך זה מושפע ממגמות של צמצום המעורבות הממשלתית בתחומים אלו ושל עליית כוחם של כוחות השוק החופשי. בנוסף לכוחות הוותיקים בתחום הפילנתרופיה אנו עדים להופעתה של "פילנתרופיה חדשה" ולהצטרפותם של פילנתרופים חדשים לתחום. למרות התמורות בתפקידים המסורתיים של הפילנתרופיה והשיח הציבורי המתרחש סביבה, אנו ניצבים אל מול מחסור ניכר בידע על מימדי התופעה, הכיוונים בהם היא מתפתחת והשפעותיה על החברה בישראל. המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, הוקם ב- 2006, בשיתוף  ג'וינט ישראל, על מנת להרחיב את הידע הקיים בתחום ולתת לצורך זה מענה אקדמי הולם. המרכז פועל בשיתוף עם התוכנית ע"ש ד"ר יוסף י.  שוורץ ללימודי מוסמך בניהול מלכ"רים  וארגונים קהילתיים בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים.

חזון המרכז

המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל פועל לפיתוח ולקידום ידע מחקרי בסיסי ושימושי בנושא הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי. המרכז מתמקד בפעילות מחקרית שמטרתה להתחקות אחר התפתחות הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי ותרומתה לחברה.  ממצאי המחקרים משמשים בסיס להרחבת פעילות המרכז בפיתוח תכניות לימוד והעשרה שעניינן פילנתרופיה.

מטרות

המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל שם לו לנגד עיניו שש מטרות עיקריות: קידום ההבנה של הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי. לימוד תפקיד הפילנתרופיה בדמוקרטיה המודרנית. פיתוח, איסוף והפצת ידע  על מקורות לפילנתרופיה יהודית וישראלית, ומקורות נוספים לפילנתרופיה בישראל. יצירת מאגר נתונים מקיף, של קרנות ודמויות מרכזיות בפעילות הפילנתרופית הפעילים בישראל, שישמש  כמקור ידע לחוקרים ולציבור הרחב כאחד. הפצת ידע על פילנתרופיה בישראל: מקורות, דפוסים, מנהגים, תוצאות והשלכות על החברה הישראלית. שיפור הפעילות הפילנתרופית.

תחומי עניין ומחקר

 • ההיסטוריה של הפילנתרופיה בישראל.
 • פילנתרופיה פרטית, עסקית וקהילתית.
 • מדינת הרווחה וכלכלת השוק, מרכיב הפילנתרופיה והשפעתו על מדינת הרווחה.
 • תפקיד קרנות בעיצוב מדיניות ציבורית בישראל.
 • תפקיד הפילנתרופיה והשפעתה על המדיניות החברתית.
 • תפקיד קרנות ופילנתרופים בעיצוב חברה אזרחית.
 • קרנות עסקיות- הון, תפקידים ותוצאות.
 • פילנתרופים יהודים- מגמות ושינויים בדפוסי התרומה.
 • השפעת מיסוי על מניעים לתרומה
 • פילנתרופיה גלובאלית – נתינה חוצת גבולות
 • פילנתרופיה בין מגזרית – ממשלה, פילנתורפיה והמגזר השלישי.

בנוסף, המרכז מקיים קשרי עבודה ומחקר עם המרכזים המובילים בעולם העוסקים בחקר הפילנתרופיה, ביניהם המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, המרכז לפילנתרופיה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת דרום קליפורניה, המרכז לחקר הפילנתרופיה וההתנדבות באוניברסיטת דיוק והמרכז לחקר פילנתרופיה ושירותים קהילתיים באוניברסיטת אוסטין טקסס. זאת במטרה להעשיר את הידע בממצאי מחקר עדכניים המתחקים אחר מקומה ותפקידה של הפילנתרופיה בחברה ובמדינה המודרנית