המרכז ללימודי מוגבלויות

המרכז למוגבלויות לוגו

חזון: קידום איכות החיים, שיוויון ההזדמנויות, מימוש זכויותיהם ווהשתתפותם המלאה בחברה הישראלים של אנשים עם מוגבלויות.

מטרת העל: קידום הידע, המחקר, ההוראה והשירותים בתחום המוגבלויות ברוח התפיסה החברתית, ממוקדת אדם, לצורך קידום זכויותיהם ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.

"אני מאמין": בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות באקדמיה ובציבור. במסגרת השינוי מתחדדת בעולם ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. בהתאם לכך נטען כי חשוב להכיר במוגבלות כתוצר של יחסים מורכבים ומשתנים בין גורמים ביו פסיכוסוציאלים של הגוף, הנפש, החברה, התרבות, הכלכלה, הסביבה, המשפחה והמדיניות. בעולם ובארץ מתפתח דור חדש של שירותים לדור חדש של אנשים עם מוגבלות המעוניינים להוביל ולשנות ולהיות חלק בלתי נפרד מהחברה בכל תחומי החיים.

            שינויים וחידושים אלה צריכים להיות נגישים לסטודנטים ואנשי מקצוע בכל מקצועות הטיפול. לאור זאת, מוקם  המרכז  ללימודי מוגבלות. המרכז הינו שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד של האוניברסיטה העברית ומסד נכויות – Israel Unlimited ואשלים. מדובר במרכז אינטרדיסציפלינרי אשר משלב חוגים שונים באקדמיה.

            המרכז מיועד לפיתוח ידע ומחקר חדשני בישראל בתחום המוגבלויות, קידום שיתופי פעולה מחקריים בין האקדמיה לשטח, עידוד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים עם וללא מוגבלות, קידום ופיתוח ידע תיאורטי בתחום המוגבלות, קידום הוראה אקדמית ברוח תפיסה חברתית, ממוקדת אדם תוך מעורבות קהילתית לצורך קידום זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות.