מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

מידע כללי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע החל משנת תשע"א תכנית לימודי מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים.

התכנית מקנה למסיימיה תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעסוק במקצוע.

שכר הלימוד

לשכר הלימוד שלושה מרכיבים:

  1. תשלום עבור קורסי הבוגר העיוניים בשנה א'  ובשנה ב' : על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים במעמד של השלמות לקראת תואר מוסמך.
  2. תשלום עבור קורסי המוסמך העיוניים בשנה ב' ובשנה ג': על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה לתלמידים הלומדים לקראת תואר מוסמך .
  3. תשלום עבור שנתיים של ההכשרה המקצועית
  • מי שיחל את לימודיו בתשע"ט , התשלום יהיה 10,000 ש"ח לשנה , סך הכל 20,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ח, התשלום יעמוד על 9000 ש"ח לשנה, סך הכל 18,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ז, התשלום יעמוד על 9000 ש"ח לשנה, סך הכל 18,000 ש"ח לשנתיים.
  • מי שהחל את לימודיו בתשע"ו, התשלום יעמוד על 8,750 ש"ח לשנה, סך הכל 17,500 ש"ח לשנתיים
  • מי שהחל את לימודיו עד לתשע"ה ישלם 8,000 ש"ח לשנה, סה"כ 16,000 לשנתיים

פרטי התקשרות

ראשת התכנית ללימודי מוסמך: פרופ' שרון שיוביץ-עזרא

רכזת לימודי מוסמך: גב' שולי לוי

מזכירות תכניות המוסמך: חדר 518, 

 טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-588184/5/8 

כתובת דואר אלקטרוני: swm@savion.huji.ac.il

שעות הקבלה: ימים א'-ה', 10:00-15:00