קבוצות מחקר

המרכז ללימודי מוגבלויות

 

נבט: חממה למחקר והכשרה 'מודעי הקשר' בתחום ילדים בסיכון

 

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

 

קבוצת מחקר במדיניות חברתית

 

המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה עש רלף גולדמן

 

קבוצת מחקר בטראומה וחוסן

 

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

 

קבוצת מחקר בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות

 

המרכז לחקר האוטיזים

 

 

 

המרכז ללימודי מוגבלויות

אודות המרכז

חזון: קידום איכות החיים, שיוויון ההזדמנויות, מימוש זכויותיהם ווהשתתפותם המלאה בחברה הישראלים של אנשים עם מוגבלויות.

מטרת העל: קידום הידע, המחקר, ההוראה והשירותים בתחום המוגבלויות ברוח התפיסה החברתית, ממוקדת אדם, לצורך קידום זכויותיהם ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.

"אני מאמין": בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות באקדמיה ובציבור. במסגרת השינוי מתחדדת בעולם ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. בהתאם לכך נטען כי חשוב להכיר במוגבלות כתוצר של יחסים מורכבים ומשתנים בין גורמים ביו פסיכוסוציאלים של הגוף, הנפש, החברה, התרבות, הכלכלה, הסביבה, המשפחה והמדיניות. בעולם ובארץ מתפתח דור חדש של שירותים לדור חדש של אנשים עם מוגבלות המעוניינים להוביל ולשנות ולהיות חלק בלתי נפרד מהחברה בכל תחומי החיים.

שינויים וחידושים אלה צריכים להיות נגישים לסטודנטים ואנשי מקצוע בכל מקצועות הטיפול. לאור זאת, מוקם  המרכז  ללימודי מוגבלות. המרכז הינו שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד של האוניברסיטה העברית ומסד נכויות – Israel Unlimited ואשלים. מדובר במרכז  אינטרדיסציפלינרי אשר משלב חוגים שונים באקדמיה.

המרכז מיועד לפיתוח ידע ומחקר חדשני בישראל בתחום המוגבלויות, קידום שיתופי פעולה מחקריים בין האקדמיה לשטח, עידוד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים עם וללא מוגבלות, קידום ופיתוח ידע תיאורטי בתחום המוגבלות, קידום הוראה אקדמית ברוח תפיסה חברתית, ממוקדת אדם תוך מעורבות קהילתית לצורך קידום זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות.   

וועדות המרכז

חברי הועדה האקדמית

ד"ר שירלי ורנר- בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

אביטל סנדלר-לף- מסד נכויות, ג'וינט ישראל

פרופ' מימי אייזנשטדט - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר רוני הולר- בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר רון שור - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אריאל טננבאום - בית הספר לרפואה, הדסה הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר גילי המר -המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ניצן אלמוג -ההסתדרות וביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' עדינה מאיר - בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרו' קורי שולמן - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ג'ודה קולר - בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

אפרת שטרן - מסד נכויות, ג'וינט ישראל
 

חברי הועדה הציבורית

אביטל סנדלר-לף, מנהלת מסד נכויות, ג'וינט ישראל

 

ד"ר שירלי ורנר, מנהלת המרכז  בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

פרופ' מימי אייזנשטדט- בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

נבט: חממה למחקר והכשרה 'מודעי הקשר' בתחום ילדים בסיכון

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

קבוצת מחקר במדיניות חברתית

עמוד לא לעידכון

המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

קבוצת מחקר בטראומה וחוסן

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

קבוצת מחקר בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות

המרכז לחקר האוטיזים