הליך סגירת תואר בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית - סגרת - סיימת!

 

זכאות לתואר

תלמיד זכאי לתואר, בתנאי שקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות והכספיות כמפורט להלן (מתוך סעיף 14 ב"נה"ל – תשע"ח"):

  1. השלים את לימודיו על פי דרישות הפקולטה והחוגים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר בקורס, כפי שקבעה הפקולטה.
  2. קיבל ציון מעבר כפי שקבעה הפקולטה (סעיף 7.9), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.
  3. השיג לפחות ממוצע ציונים סופי כפי שנקבע בפקולטה ולא פחות מ- 60.

כמו כן, על התלמיד לוודא שאין לו חוב שכ"ל לאוניברסיטה ו/או חוב לאחת מהספריות. 

פרטים נוספים אודות זכאות לתואר ניתן למצוא בנהלי הוראה ולימודים בקישור זה.

 

  • הליך סגירת התואר

תלמיד (תואר בוגר/מוסמך) הסבור שהוא זכאי לתואר על פי התנאים שפורטו לעיל, יחל בביצוע הליך סגירת התואר על פי השלבים הבאים: 

1. לאחר קבלת הציון האחרון לתואר יש למלא את הטופס האלקטרוני לסגירת תואר (בוגר/ מוסמך) הנמצא בתחתית עמוד זה. 

2. תדפיס ציונים עם שקלול יישלח למייל האוניברסיטאי של הסטודנט/ית לצורך אישור. 

3. המזכירות תחשב את ציון הגמר לתואר ותשלח לסטודנט את אישור הזכאות.

 

חשוב!!!! 

  • תלמיד שלא יבצע הליך זה לא יוכל להיכלל בטקס חלוקת התעודות המתקיים באותה השנה ועל כן  יש לוודא ביצוע ההליך עד התאריך שנקבע על ידי המזכירות לאותה השנה. 
  • יש לעקוב תדיר אחר ההודעות שנשלחות למייל האוניברסיטאי מהמזכירות.

 

טופס בקשה לסגירת תואר בוגר  בעבודה סוציאלית - לחץ כאן

 

טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך  בביה"ס לעבודה סוציאלית - לחץ כאן