צור קשר עם ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

 

  מספר טלפון כתובת דוא"ל
לשכת דיקן 02-5882205 hadassand@savion.huji.ac.il
לשכת דיקן משנה 02-5881477 social-work@savion.huji.ac.il
מזכירות לענייני תלמידים 02-5881802 shulil@savion.huji.ac.il
מזכירות תואר ראשון

02-5881780

bsw@savion.huji.ac.il
המדור להכשרה מקצועית 02-5882105 miribe@savion.huji.ac.il
מזכירות תואר שני

 02-5882190

 02-5881166 

 02-5882188

 02-5882185 

(להודעות וואטסאפ בלבד)

054-882-0089

swm@savion.huji.ac.il
מזכירות לתלמידי מחקר 02-5881802 shulil@savion.huji.ac.il