המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

המרכז מתמקד  בפיתוח ידע על מקומם של תפיסות, ערכים ונורמות של היהדות ודתות אחרות בעיצוב ופיתוח מדיניות רווחה ושירותי רווחה לאוכלוסיות במצוקה ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, בהשלכות הפרקטיות והארגוניות  שיש לידע זה ובדילמות אתיות בקידום מטרות אלה.המרכז נקרא ע"ש רלף גולדמן  שהיה  נשיא לשם כבוד של ארגון הג'וינט  העולמי.

 

רלף גולדמן

להלן קישור אודות רלף: 

http://hr.jdc.org/ralph/index.htm