קורסים בינלאומיים

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית יוזם ומעודד מפגשים עם סטודנטים ממקומות שונים בעולם וכן לימוד נושאים הקשורים בעבודה סוציאלית במקומות שונים בעולם, אנו מאמינים שחשיפת הסטודנטים למגוון גישות ומערכות בתחום העבודה הסוציאלית, הכרות עם מערכות ומנגנונים שונים מאשר בישראל יעשיר את הידע וייפתח אפיקי חשיבה נוספים לסטודנטים שלנו.

 קורסים מוצעים לשנת הלימודים 2018:

סין   סין
     
     

קורס קיץ בשנדונג סין 2018

התעללות בילדים בפרספקטיבה משווה: המקרה של דרום קוריאה, גרמניה וישראל 2018

פעילות החברה האזרחית לקידום דו-קיום בישראל 2018

 

להלן פרוט התוכניות הקיימות בבית הספר וכן מידע על מפגשים/תוכניות שנעשו בעבר:

קורסים שהוצעו במסגרת לימודי תוכניות המוסמך לשנת הלימודים 2018-2017 :

 

קורס בינלאומי בשיתוף אוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב בנושא: פעילות דו קיום, קידום חברה משותפת ושלום בחברה האזרחית בישראל

קורס משותף עם קוריאה הדרומית המשווה את מערכות הרווחה של שתי המדינות ובדגש על שירותים המיועדים לילדים שנפגעו מהתעללות והזנחה.

טמפוס (TEMPUS) - תכנית יוקרתית של האיחוד האירופי

חילופי סטודנטים-תוכנית עמיתי שרלוט קרמר ללימודים של שנה באוניברסיטת Western Reserve Case בארה"ב

תכניות התערבות ומדיניות כלפי ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה-הזמנה להשתתפות בקורס

חוויות של המשתתפות בקורס קיץ תשע"ו שנערך בלוזון שוויץ