קבוצות מחקר

המרכז ללימודי מוגבלויות

 

נבט: חממה למחקר והכשרה 'מודעי הקשר' בתחום ילדים בסיכון

 

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

 

קבוצת מחקר במדיניות חברתית

 

המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה עש רלף גולדמן

 

קבוצת מחקר בטראומה וחוסן

 

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

 

קבוצת מחקר בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות

 

המרכז לחקר האוטיזים

 

מרכז תום- תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים

 

 

נבט: חממה למחקר והכשרה 'מודעי הקשר' בתחום ילדים בסיכון

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

קבוצת מחקר במדיניות חברתית

עמוד לא לעידכון

המרכז לרווחה חברתית, יהדות ואתיקה ע"ש רלף גולדמן

קבוצת מחקר בטראומה וחוסן

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

קבוצת מחקר בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות

המרכז לחקר האוטיזים

מרכז תו"ם- תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים