מגמות הלימוד

 

בתכנית מוצעות שלוש מגמות: 
המגמה להדרכה וייעוץ,  המגמה לבריאות הנפש  והמגמה למדיניות וניהול.
ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות אולם לכל מגמה תחומי לימוד יחודיים:
בהדרכה ובייעוץ רוכשים ידע ומיומנויות להדרכה ויעוץ במסגרות חינוכיות לגיל הרך  
במגמה לבריאות הנפש רוכשים ידע ומיומנויות בהתערבות עם ילדים וילדות ומשפחות במצבי סיכון ודחק 
במגמת מדיניות וניהול רוכשים ידע ומיומנויות  בפיתוח ובניהול מסגרות ושירותים לילדים וילדות בגיל הרך.

חשוב לציין כי הלימודים במגמת ייעוץ והדרכה ובמגמת בריאות הנפש, מחייבים פניות בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה.
כמו כן, הדרכה פרטנית אינה מתקיימת בהכרח ביום הלימודים באוניברסיטה. 

 

המגמה להדרכה וייעוץ

המגמה לבריאות הנפש

המגמה למדיניות וניהול

 

 

מגמת בריאות הנפש בגיל הרך

 

המגמה מיועדת להכשיר אנשים ממגוון המקצועות הטיפוליים לעבודה עם ילדים וילדות בסיכון ועם משפחותיהם, ועם הצוותים במסגרות החינוך בהן הם שוהים. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

הלימודים במגמת בריאות הנפש מיועדים להשגת המטרות הבאות:

 1. הרחבת ארגז הכלים והידע בתחום ההתערבות הטיפולית בילדים בגיל הרך.
 2. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות בגיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
 3. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור, הערכה והתערבות במצבי סיכון, מצוקה וטראומה בגיל הינקות ובגיל הרך.
 4. הכרות עם סוכנויות ומערכות אשר אמונות על הענקת שירותים לילדים וילדות בסיכון.  
 5. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות הדרכה, ייעוץ, התערבות, ומנהיגות.
 6. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום בריאות הנפש ועבודה עם ילדים וילדות בסיכון בגיל הרך.

מגמה זו מופעלת בתמיכת קרן ארוינג ה. האריס

 

מגמת הדרכה ויעוץ בגיל הרך

 

המגמה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים לתפקידי הדרכה ויעוץ, פרטני וקבוצתי, במסגרות חינוכיות לגיל הרך. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

הלימודים במגמת הדרכה ויעוץ מיועדים להשגת המטרות הבאות:

 1. הטמעת הגישה האקולוגית-התפתחותית להבנת צרכי ההדרכה של המסגרת החינוכית.
 2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור צרכים ואתגרים, הערכה והתערבות בעבודת צוות המסגרת החינוכית.
 3. הכרות עם שירותים לגיל הרך בקהילה להגברת שיתוף הפעולה בין כל העוסקים ברווחת ילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.
 4. פיתוח כלים ומיומנויות של הדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות.
 5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום ההדרכה והייעוץ בגיל הרך.
 6. פיתוח מנהיגות המקדמת את ההבנה שאיכות העבודה החינוכית –טיפולית תלויה בראש וראשונה במידת ההדרכה המוענקת לצוות במסגרת.

 

מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך

 

מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך מפתחת ומקנה  ידע בגיל הרך הממוקד בפיתוח תוכניות, מדיניות וניהול בתחום השירותים לגיל הרך. המגמה מיועדת  לסטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים לרכוש ידע על הורים ילדים ומסגרות בגיל הרך מתוך רצון ללמוד לפתח תוכניות חדשות בתחום הגיל הרך או לנהל שירותים בתחום זה. 

הלימודים במגמת מדיניות וניהול מיועדים להשגת המטרות הבאות:

 1. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות גיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
 2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לצד היכרות עם שדה השירותים, הבנת המדיניות בתחום, וניהול ופיתוח תוכניות קיימות וחדשות בתחום הגיל הרך.
 3. הכרות עם מערכות המדיניות, המסגרות והמוסדות השונים המעניקים שירותים לילדים וילדות בגיל הרך. ידע וכלים בניהול, בשינוי ארגוני, בפיתוח משאבי אנוש ופיתוח צוותים. כמו גם בפיתוח קהילה ובגיוס משאבים, ביחסי ציבור ובשיווק ובפיתוח מנהיגות ארגונית. 
 4. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות ניהול הדרכה ומנהיגות.
 5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך והידע על המסגרות והשירותים הניתנים למשפחות ולילדים וילדות בגיל הרך.