מגמת בריאות הנפש בגיל הרך

 

המגמה מיועדת להכשיר אנשים ממגוון המקצועות הטיפוליים לעבודה עם ילדים וילדות בסיכון ועם משפחותיהם, ועם הצוותים במסגרות החינוך בהן הם שוהים. הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים ומקצועיים, סמינר מחקר וקורסי מחקר,  פרקטיקום  המלווה בהדרכה אישית ובסדנה קבוצתית.

הלימודים במגמת בריאות הנפש מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הרחבת ארגז הכלים והידע בתחום ההתערבות הטיפולית בילדים בגיל הרך.
  2. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות בגיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  3. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לשם איתור, הערכה והתערבות במצבי סיכון, מצוקה וטראומה בגיל הינקות ובגיל הרך.
  4. הכרות עם סוכנויות ומערכות אשר אמונות על הענקת שירותים לילדים וילדות בסיכון.  
  5. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות הדרכה, ייעוץ, התערבות, ומנהיגות.
  6. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום בריאות הנפש ועבודה עם ילדים וילדות בסיכון בגיל הרך.

מגמה זו מופעלת בתמיכת קרן ארוינג ה. האריס