מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך

 

מגמת מדיניות וניהול בגיל הרך מפתחת ומקנה  ידע בגיל הרך הממוקד בפיתוח תוכניות, מדיניות וניהול בתחום השירותים לגיל הרך. המגמה מיועדת  לסטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים לרכוש ידע על הורים ילדים ומסגרות בגיל הרך מתוך רצון ללמוד לפתח תוכניות חדשות בתחום הגיל הרך או לנהל שירותים בתחום זה. 

הלימודים במגמת מדיניות וניהול מיועדים להשגת המטרות הבאות:

  1. הטמעת גישה אינטגרטיבית להתערבות מקצועית עם ילדים וילדות גיל הרך, עם הוריהם ועם משפחותיהם.
  2. הקניית ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך, לצד היכרות עם שדה השירותים, הבנת המדיניות בתחום, וניהול ופיתוח תוכניות קיימות וחדשות בתחום הגיל הרך.
  3. הכרות עם מערכות המדיניות, המסגרות והמוסדות השונים המעניקים שירותים לילדים וילדות בגיל הרך. ידע וכלים בניהול, בשינוי ארגוני, בפיתוח משאבי אנוש ופיתוח צוותים. כמו גם בפיתוח קהילה ובגיוס משאבים, ביחסי ציבור ובשיווק ובפיתוח מנהיגות ארגונית. 
  4. פיתוח מדיניות חברתית בקרב מטפלים בגיל הרך, תוך הקניית מיומנות ניהול הדרכה ומנהיגות.
  5. פיתוח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך והידע על המסגרות והשירותים הניתנים למשפחות ולילדים וילדות בגיל הרך.