מלגות פרסים והלוואות

ביה"ס לעבודה סוציאלית מציע מלגות ופרסים לתלמידיו במטרה לעודדם להקדיש מזמנם ללימודיהם. פירוט על המלגות ועל הקרנות מעניקות המלגות ניתן לראות בפירוט של התוכניות השונות.

מלגות לתואר ראשון 

מלגות לתואר שני

מלגות לתלמידי מחקר (דוקטורט)

 

 

 

 

 

 

מלגות לתואר ראשון

מלגות ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לתואר בוגר
 
יחידת הסיוע של האוניברסיטה העברית דיקנט הסטודנטים מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובתארים מתקדמים. בנוסף לזה, בבית הספר לעבודה סוציאלית עומדות מספר מלגות המיועדות לתלמידי התואר הראשון והשני בתנאים המפורטים לגבי כל מלגה ומלגה. ההחלטה על מקבלי המלגות נקבעות ע"י ועדת המלגות של ביה"ס.

 

מלגת פרופ' אברהם דורון על סמך נזקקות כלכלית תוך כדי התקדמות משביעות רצון בלימודים לתלמידים/ות בתוכנית הבוגר והמוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית.
בית הספר שמח להודיע על אפשרות למתן תמיכה כלכלית לעידוד סטודנטים/ות המתמודדים/ות עם קשיים כלכליים משמעותיים במימון לימודיהם/ן אך שומרים על רמה אקדמית טובה והצלחה בלימודים. המלגה מיועדת לסטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר "בוגר" ו"מוסמך" בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונתרמה ע"י פרופ' אברהם דורון, חתן פרס ישראל לשנת תשס"ד ומנהל ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בשנים 1979-1981.
גובה המלגה ינוע בין 5000-10,000 ₪.
קבלת מלגה או סיוע ממקור אחר אינה בהכרח מונעת קבלת מלגה זו
טופס בקשה למלגה

 

מלגה ע"ש משה אבוטבול לתושב פריפריה, ושכונת מצוקה עדיפות לתושבי קריית גת
המלגה מהקרן ע"ש משה אבוטבול, תינתן לתלמיד/ה לתואר ראשון, בבית הספר, תושב/ת פריפריה או שכונת מצוקה, עדיפות לתושבי קריית גת, בתנאי שי/תתחייב לעבוד בשכר בתום לימודיו/ה בנושאים שקשורים לשוליות חברתית.
טופס בקשה למלגה

 

מלגה מקרן ע"ש צפורה בומשטיין לתושבי עיירות/אזורי פתוח.
המלגה מהקרן ע"ש צפורה בומשטיין ז"ל תוענק לתלמיד/ה לתואר ראשון על פי מצב כלכלי של הסטודנט/ית והמחויבות שלו/ה לעבוד עם אוכלוסיות באזורי מצוקה (למשל ערי פריפריה, שכונות מצוקה, אוכלוסיות במצוקה הזקוקות לסיוע) בתום לימודיו/ה.
טופס בקשה למלגה

 

מלגה מקרן ע"ש לואי הורוביץ לעבודה קהילתית 
קרן המלגות ע"ש הורוביץ הוקמה ע"י ג'וינט-ישראל להנצחת זכרו של מר לואי הורוביץ ז"ל אשר פעל רבות לפיתוח העבודה הסוציאלית בארץ ובחו"ל. כספי הקרן נועדו לתגמל מצוינות בתחום העבודה הקהילתית וכן לעודד מנהיגות בתחום זה. זכאים להגיש בקשות תלמידים/ות הרשומים/ות בתוכנית מלאה. המלגות תוענקנה למספר תלמידים/ות עם מחויבות לעבוד בתחום העבודה הקהילתית.
טופס בקשה למלגה

 

מלגת סיוע - מקרן ע"ש חנה פרי
הקרן המיועדת לתלמידים/ות במצב כלכלי קשה שהמשפחות אינן יכולות לתמוך בהם כללית, אשר אינם עומדים/ות בקריטריונים הפורמליים להגשת בקשות לקרנות אחרות או למדור הסיוע (כגון תלמידים/ות בתכנית חלקית, תלמידי/ות שנה ד' לבוגר, תלמידים/ות בעלי תואר קודם הלומדים כעת לתואר בוגר אשר סיימו את לימודיהם הקודמים באוניברסיטה העברית וכו'). המלגה השנתית ע"ש חנה פרי תוענק לתלמיד/ה ראוי/ה הזקוק/ה לסיוע כספי אשר ייבחר/תבחר ע"י ועדת המלגות של בית הספר. המלגה נתרמה ע"י מר אפרים פרי ז"ל לזכר אשתו חנה ז"ל, שהייתה עובדת סוציאלית מטעם ארגון מלב"ן בירושלים. 
טופס בקשה למלגה

 

הבקשות תובאנה לדיון בוועדת המלגות של בית הספר. דרכי הפעולה של ועדת המלגות :
1.הועדה פועלת בהתאם לקריטריונים המפורטים בכל מלגה ומלגה. 
2. הועדה מתייחסת לכלל המלגות שהתלמיד מקבל. 
3. הועדה רשאית לראיין את המועמדים ולבקש חוות דעת ממורים וממדריכים.

 

פרסים

בכל שנה, בית הספר יעניק פרסים לתלמידי תכנית הבוגר אשר הצטיינו והפגינו רמה גבוהה של מחויבות והישגים בהכשרה המקצועית ו/או הצטיינות בשעורים העיוניים. הפרסים יוענקו למועמדים שיומלצו ע"י מורים/מדריכים/מועצת תלמידים ויימצאו ראויים ע"י ועדת הפרסים של ביה"ס לקבלת הפרס.

הפרס השנתי בעבודה סוציאלית ע"ש רחל רייכמן (פריידנברג) ז"ל יינתן לסטודנט/ית או קבוצת סטודנטים של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, שהצטיינו בפעילותם בתחום הטיפול בפרט (בעשיה או בכתיבה), או בהגשת סיוע שתרם לשיפור רווחתם של בני אדם.

במתן הפרס יש כדי לציין ולזכור את רחל רייכמן (פריידנברג) ז"ל, בוגרת ביה"ס ומדריכת סטודנטים, על התעניינותה בעבודה בתחום הטיפולי, והוא מוענק כדי לעודד סטודנטים להמשיך ולגלות פעילות, יוזמה וחדשנות בעבודתם עם אנשים במצוקה ולמענם.

הפרס השנתי לעבודה סוציאלית ע"ש רות לכמן-דייויס ז"ל, יינתן לסטודנט/ית בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, אשר בתחום הכשרתו המקצועית, בתחום ההתנדבות או בתחום העיוני, הגיע להישגים מרשימים.

הפרס בא לזכור את רות לכמן-דייויס, מדריכה בבית הספר, אשר לאחר קבלת הכשרתה בארצות הברית, הייתה לאחת העובדות הסוציאליות וקצינות בריאות הנפש הראשונות בארץ.

ככל הניתן, יועדף בהענקת הפרס, מי שתרומתו היא לילדים, לבני נוער, למשפחות אומנות בפרט ולמשפחות בכלל, שהוו תחומי עבודתה של רות לכמן דייויס ז"ל.

הפרס לעבודה סוציאלית ע"ש פנינה ויצחק לוי ז"ל יינתן לסטודנט/ית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, בעל/ת מוגבלות, שהצטיין/ה בלימודיו/ה ו/או הוכיח/ה חשיבה מקורית והצטיין/ה בפעילות למען הפרט.

הפרס בא לזכור את פנינה לוי ז"ל, מדריכת סטודנטים בביה"ס ועובדת שנים רבות בשרותי הייעוץ לסטודנט, אישה אוהבת אדם וקשובה למצוקותיו וצרכיו. הפרס מוענק לעידוד סטודנטים לפתח רגישות וחשיבה מקורית בטיפול באדם.

הפרס השנתי לעבודה סוציאלית ע"ש זיוה שטראוס ז"ל יינתן על עבודה בתחום בריאות הנפש. הפרס מוענק לעידוד הטיפול ברווחת המטופלים ושיקומם, תוך גילוי יוזמה, חדשנות והשתלבות בעבודה בין-צוותית. הפרס יינתן על עבודה ישירה עם פונים, על תרומה ארגונית או על תרומה עיונית.

הפרס בא לזכור ולציין את זיוה שטראוס ז"ל, בוגרת ביה"ס, שעבדה בכפר השוודי בטיפול פרטני עם בעלי פיגור שכלי ובכפר שאול במגוון תפקידים, לרבות סגנית מנהלת השירות הסוציאלי וכמדריכת סטודנטים. בעבודתה שילבה זיוה שטראוס עבודה פרטנית, עבודה עיונית ופתוח פרויקטים ניסיוניים בתחום העבודה הסוציאלית.

 

 

מלגות לתואר שני

 

מלגות ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לתואר מוסמך
 
יחידת הסיוע של האוניברסיטה העברית דיקנט הסטודנטים מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובתארים מתקדמים. בנוסף לזה, בבית הספר לעבודה סוציאלית עומדות מספר מלגות המיועדות לתלמידי התואר הראשון והשני בתנאים המפורטים לגבי כל מלגה ומלגה. ההחלטה על מקבלי המלגות נקבעות ע"י ועדת המלגות של ביה"ס.

 

מלגת פרופ' אברהם דורון על סמך נזקקות כלכלית תוך כדי התקדמות משביעות רצון בלימודים לתלמידים/ות בתוכנית הבוגר והמוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית.
בית הספר שמח להודיע על אפשרות למתן תמיכה כלכלית לעידוד סטודנטים/ות המתמודדים/ות עם קשיים כלכליים משמעותיים במימון לימודיהם/ן אך שומרים על רמה אקדמית טובה והצלחה בלימודים. המלגה מיועדת לסטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר "בוגר" ו"מוסמך" בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונתרמה ע"י פרופ' אברהם דורון, חתן פרס ישראל לשנת תשס"ד ומנהל ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בשנים 1979-1981.
גובה המלגה ינוע בין 5000-10,000 ₪.
קבלת מלגה או סיוע ממקור אחר אינה בהכרח מונעת קבלת מלגה זו
טופס בקשה למלגה


מלגת מיכל סלה היא מלגת מחקר המוענקת מדי שנה לסטודנטיות וסטודנטים הלומדים/ות בתוכניות המוסמך במסלול המחקרי, בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, באוניברסיטה העברית בירושלים.
המלגה מוענקת לזכרה של עו"ס מיכל סלה ז"ל, בוגרת מצטיינת לתואר שני בעבודה סוציאלית. סלה הייתה אשת אשכולות אהובה שהקדישה את חייה בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, בהן פגועות/י נפש ונפגעות תקיפה מינית בעלות מוגבלות. סלה נרצחה באכזריות בביתה ב - 3 לאוקטובר  2019. הנאשם ברצח הוא אבי בתם התינוקת.
טופס בקשה למלגה 

 

מלגות הצטיינות מטעם האוניברסיטה

מוענקות לתלמידים מצטיינים בשנה א' עם אפשרות של המשך בשנה ב', לפי קריטריונים שנקבעו ע"י האוניברסיטה. ראה מלגות הצטיינות מטעם האוניברסיטה ופרס הרקטור למוסמך.

ביה"ס מעניק מלגות עידוד לכתיבת תזה למספר מצומצם של תלמידים מצטיינים.

המלגות תינתנה לתלמידים שייבחרו מתוך אלה הרשומים לסמינר תזה ואשר הגישו את הצעת המחקר שלהם על פי המועדים שנקבעו בסמינר התזה ולא יאוחר מה-31 במרץ 2016

המלגה תוענק בשני חלקים:

א. המחצית הראשונה: עם הגשת הצעת המחקר ואישורה

ב. המחצית השניה: עם הגשת התזה ולא יאוחר מה-31 בדצמבר 2016

חלק ממילגות העידוד מוענקות מקרנות מיועדות הקיימות בביה"ס. להלן רשימת הקרנות:

מלגות מקרן הנרי צוקר לעידוד לימודים במסלול מחקר : המלגות מיועדות לתלמידים הכותבים עבודת גמר למוסמך ולתלמידים אשר נרשמו למסלול ישיר לדוקטורט, הכותבים הצעת מחקר לדוקטורט.

מלגת מחקר ע"ש נירה שנהר : מלגת המחקר ע"ש נירה שנהר ז"ל –שהיתה בוגרת בית הספר וניהלה במשך שנים רבות את שרותי הרווחה של מחוז ירושלים והדרום במחלקת העליה והקליטה של הסוכנות, ניתנת מקרן שהוקמה לזכרה ע"י משפחתה, ידידיה והסוכנות היהודית. המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך בעבודה סוציאלית, ו/או לדוקטורנטים שיכתבו עבודת גמר או דוקטורט על היבטי העבודה הסוציאלית בתחום קליטת עליה בישראל או בתחום "החברה האזרחית".

מלגה ע"ש יהודה אלקין ובתו יפה טובלי-אלקין : המלגה מוענקת מקרן שהוקמה על ידי משפחת אלקין לזכר אבי המשפחה יהודה אלקין ז"ל ובתם יפה טובלי-אלקין ז"ל. המלגה מיועדת לתלמיד תואר שני שיכתוב עבודת גמר בנושא הרווחה מתוך גישה של עבודה סוציאלית.

מלגה ע"ש אתל כהן: המלגה לזכרה של גב' אתל כהן ז"ל, מיועדת לסיוע בכתיבת עבודת גמר של תלמיד מוסמך בנושאים הקשורים לעבודה סוציאלית בתחום הבריאות.

מלגה ע"ש ג'סי בלום: המלגה מיועדת לתלמידי תכנית המוסמך לגיל הרך.

מלגה ע"ש ארנולף פינס: מתרומת הג'וינט לסיוע בכתיבת עבודת גמר בתחום המלכ"רים. 

מלגות לתלמידי מחקר (דוקטורט)

 

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

  1. פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית
  2. מלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית
  3. מלגה ע"ש מרסל ופנינה פינצ'בסקי
  4. מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים
  5. מלגה לעידוד סיום כתיבת עבודת הדוקטורט

 

מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

מלגת הופמן:  לתלמידי דוקטורט  ראה בקישור

 

מלגות ממכון חרוב