מלגות לתואר ראשון

מלגות ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לתואר בוגר
 
יחידת הסיוע של האוניברסיטה העברית דיקנט הסטודנטים מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובתארים מתקדמים. בנוסף לזה, בבית הספר לעבודה סוציאלית עומדות מספר מלגות המיועדות לתלמידי התואר הראשון והשני בתנאים המפורטים לגבי כל מלגה ומלגה. ההחלטה על מקבלי המלגות נקבעות ע"י ועדת המלגות של ביה"ס.

 

מלגה ע"ש משה אבוטבול לתושב פריפריה, ושכונת מצוקה עדיפות לתושבי קריית גת
המלגה מהקרן ע"ש משה אבוטבול, תינתן לתלמיד/ה לתואר ראשון, בבית הספר, תושב/ת פריפריה או שכונת מצוקה, עדיפות לתושבי קריית גת, בתנאי שי/תתחייב לעבוד בשכר בתום לימודיו/ה בנושאים שקשורים לשוליות חברתית.
טופס בקשה למלגה

 

מלגה מקרן ע"ש צפורה בומשטיין לתושבי עיירות/אזורי פתוח.
המלגה מהקרן ע"ש צפורה בומשטיין ז"ל תוענק לתלמיד/ה לתואר ראשון על פי מצב כלכלי של הסטודנט/ית והמחויבות שלו/ה לעבוד עם אוכלוסיות באזורי מצוקה (למשל ערי פריפריה, שכונות מצוקה, אוכלוסיות במצוקה הזקוקות לסיוע) בתום לימודיו/ה.
טופס בקשה למלגה

 

מלגה מקרן ע"ש לואי הורוביץ לעבודה קהילתית 
קרן המלגות ע"ש הורוביץ הוקמה ע"י ג'וינט-ישראל להנצחת זכרו של מר לואי הורוביץ ז"ל אשר פעל רבות לפיתוח העבודה הסוציאלית בארץ ובחו"ל. כספי הקרן נועדו לתגמל מצוינות בתחום העבודה הקהילתית וכן לעודד מנהיגות בתחום זה. זכאים להגיש בקשות תלמידים/ות הרשומים/ות בתוכנית מלאה. המלגות תוענקנה למספר תלמידים/ות עם מחויבות לעבוד בתחום העבודה הקהילתית.
טופס בקשה למלגה

 

מלגת סיוע - מקרן ע"ש חנה פרי
הקרן המיועדת לתלמידים/ות במצב כלכלי קשה שהמשפחות אינן יכולות לתמוך בהם כללית, אשר אינם עומדים/ות בקריטריונים הפורמליים להגשת בקשות לקרנות אחרות או למדור הסיוע (כגון תלמידים/ות בתכנית חלקית, תלמידי/ות שנה ד' לבוגר, תלמידים/ות בעלי תואר קודם הלומדים כעת לתואר בוגר אשר סיימו את לימודיהם הקודמים באוניברסיטה העברית וכו'). המלגה השנתית ע"ש חנה פרי תוענק לתלמיד/ה ראוי/ה הזקוק/ה לסיוע כספי אשר ייבחר/תבחר ע"י ועדת המלגות של בית הספר. המלגה נתרמה ע"י מר אפרים פרי ז"ל לזכר אשתו חנה ז"ל, שהייתה עובדת סוציאלית מטעם ארגון מלב"ן בירושלים. 
טופס בקשה למלגה

 

הבקשות תובאנה לדיון בוועדת המלגות של בית הספר. דרכי הפעולה של ועדת המלגות :
1.הועדה פועלת בהתאם לקריטריונים המפורטים בכל מלגה ומלגה. 
2. הועדה מתייחסת לכלל המלגות שהתלמיד מקבל. 
3. הועדה רשאית לראיין את המועמדים ולבקש חוות דעת ממורים וממדריכים.

 

פרסים

בכל שנה, בית הספר יעניק פרסים לתלמידי תכנית הבוגר אשר הצטיינו והפגינו רמה גבוהה של מחויבות והישגים בהכשרה המקצועית ו/או הצטיינות בשעורים העיוניים. הפרסים יוענקו למועמדים שיומלצו ע"י מורים/מדריכים/מועצת תלמידים ויימצאו ראויים ע"י ועדת הפרסים של ביה"ס לקבלת הפרס.

הפרס השנתי בעבודה סוציאלית ע"ש רחל רייכמן (פריידנברג) ז"ל יינתן לסטודנט/ית או קבוצת סטודנטים של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, שהצטיינו בפעילותם בתחום הטיפול בפרט (בעשיה או בכתיבה), או בהגשת סיוע שתרם לשיפור רווחתם של בני אדם.

במתן הפרס יש כדי לציין ולזכור את רחל רייכמן (פריידנברג) ז"ל, בוגרת ביה"ס ומדריכת סטודנטים, על התעניינותה בעבודה בתחום הטיפולי, והוא מוענק כדי לעודד סטודנטים להמשיך ולגלות פעילות, יוזמה וחדשנות בעבודתם עם אנשים במצוקה ולמענם.

הפרס השנתי לעבודה סוציאלית ע"ש רות לכמן-דייויס ז"ל, יינתן לסטודנט/ית בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, אשר בתחום הכשרתו המקצועית, בתחום ההתנדבות או בתחום העיוני, הגיע להישגים מרשימים.

הפרס בא לזכור את רות לכמן-דייויס, מדריכה בבית הספר, אשר לאחר קבלת הכשרתה בארצות הברית, הייתה לאחת העובדות הסוציאליות וקצינות בריאות הנפש הראשונות בארץ.

ככל הניתן, יועדף בהענקת הפרס, מי שתרומתו היא לילדים, לבני נוער, למשפחות אומנות בפרט ולמשפחות בכלל, שהוו תחומי עבודתה של רות לכמן דייויס ז"ל.

הפרס לעבודה סוציאלית ע"ש פנינה ויצחק לוי ז"ל יינתן לסטודנט/ית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, בעל/ת מוגבלות, שהצטיין/ה בלימודיו/ה ו/או הוכיח/ה חשיבה מקורית והצטיין/ה בפעילות למען הפרט.

הפרס בא לזכור את פנינה לוי ז"ל, מדריכת סטודנטים בביה"ס ועובדת שנים רבות בשרותי הייעוץ לסטודנט, אישה אוהבת אדם וקשובה למצוקותיו וצרכיו. הפרס מוענק לעידוד סטודנטים לפתח רגישות וחשיבה מקורית בטיפול באדם.

הפרס השנתי לעבודה סוציאלית ע"ש זיוה שטראוס ז"ל יינתן על עבודה בתחום בריאות הנפש. הפרס מוענק לעידוד הטיפול ברווחת המטופלים ושיקומם, תוך גילוי יוזמה, חדשנות והשתלבות בעבודה בין-צוותית. הפרס יינתן על עבודה ישירה עם פונים, על תרומה ארגונית או על תרומה עיונית.

הפרס בא לזכור ולציין את זיוה שטראוס ז"ל, בוגרת ביה"ס, שעבדה בכפר השוודי בטיפול פרטני עם בעלי פיגור שכלי ובכפר שאול במגוון תפקידים, לרבות סגנית מנהלת השירות הסוציאלי וכמדריכת סטודנטים. בעבודתה שילבה זיוה שטראוס עבודה פרטנית, עבודה עיונית ופתוח פרויקטים ניסיוניים בתחום העבודה הסוציאלית.