מלגות לתואר שני

 

מלגות ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לתואר מוסמך
 
יחידת הסיוע של האוניברסיטה העברית דיקנט הסטודנטים מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים הלומדים בתואר הראשון ובתארים מתקדמים. בנוסף לזה, בבית הספר לעבודה סוציאלית עומדות מספר מלגות המיועדות לתלמידי התואר הראשון והשני בתנאים המפורטים לגבי כל מלגה ומלגה. ההחלטה על מקבלי המלגות נקבעות ע"י ועדת המלגות של ביה"ס.

 

מלגת פרופ' אברהם דורון על סמך נזקקות כלכלית תוך כדי התקדמות משביעות רצון בלימודים לתלמידים/ות בתוכנית הבוגר והמוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית.
בית הספר שמח להודיע על אפשרות למתן תמיכה כלכלית לעידוד סטודנטים/ות המתמודדים/ות עם קשיים כלכליים משמעותיים במימון לימודיהם/ן אך שומרים על רמה אקדמית טובה והצלחה בלימודים. המלגה מיועדת לסטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר "בוגר" ו"מוסמך" בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונתרמה ע"י פרופ' אברהם דורון, חתן פרס ישראל לשנת תשס"ד ומנהל ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בשנים 1979-1981.
גובה המלגה ינוע בין 5000-10,000 ₪.
קבלת מלגה או סיוע ממקור אחר אינה בהכרח מונעת קבלת מלגה זו
טופס בקשה למלגה


מלגת מיכל סלה היא מלגת מחקר המוענקת מדי שנה לסטודנטיות וסטודנטים הלומדים/ות בתוכניות המוסמך במסלול המחקרי, בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, באוניברסיטה העברית בירושלים.
המלגה מוענקת לזכרה של עו"ס מיכל סלה ז"ל, בוגרת מצטיינת לתואר שני בעבודה סוציאלית. סלה הייתה אשת אשכולות אהובה שהקדישה את חייה בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, בהן פגועות/י נפש ונפגעות תקיפה מינית בעלות מוגבלות. סלה נרצחה באכזריות בביתה ב - 3 לאוקטובר  2019. הנאשם ברצח הוא אבי בתם התינוקת.
טופס בקשה למלגה 

 

מלגות הצטיינות מטעם האוניברסיטה

מוענקות לתלמידים מצטיינים בשנה א' עם אפשרות של המשך בשנה ב', לפי קריטריונים שנקבעו ע"י האוניברסיטה. ראה מלגות הצטיינות מטעם האוניברסיטה ופרס הרקטור למוסמך.

ביה"ס מעניק מלגות עידוד לכתיבת תזה למספר מצומצם של תלמידים מצטיינים.

המלגות תינתנה לתלמידים שייבחרו מתוך אלה הרשומים לסמינר תזה ואשר הגישו את הצעת המחקר שלהם על פי המועדים שנקבעו בסמינר התזה ולא יאוחר מה-31 במרץ 2016

המלגה תוענק בשני חלקים:

א. המחצית הראשונה: עם הגשת הצעת המחקר ואישורה

ב. המחצית השניה: עם הגשת התזה ולא יאוחר מה-31 בדצמבר 2016

חלק ממילגות העידוד מוענקות מקרנות מיועדות הקיימות בביה"ס. להלן רשימת הקרנות:

מלגות מקרן הנרי צוקר לעידוד לימודים במסלול מחקר : המלגות מיועדות לתלמידים הכותבים עבודת גמר למוסמך ולתלמידים אשר נרשמו למסלול ישיר לדוקטורט, הכותבים הצעת מחקר לדוקטורט.

מלגת מחקר ע"ש נירה שנהר : מלגת המחקר ע"ש נירה שנהר ז"ל –שהיתה בוגרת בית הספר וניהלה במשך שנים רבות את שרותי הרווחה של מחוז ירושלים והדרום במחלקת העליה והקליטה של הסוכנות, ניתנת מקרן שהוקמה לזכרה ע"י משפחתה, ידידיה והסוכנות היהודית. המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך בעבודה סוציאלית, ו/או לדוקטורנטים שיכתבו עבודת גמר או דוקטורט על היבטי העבודה הסוציאלית בתחום קליטת עליה בישראל או בתחום "החברה האזרחית".

מלגה ע"ש יהודה אלקין ובתו יפה טובלי-אלקין : המלגה מוענקת מקרן שהוקמה על ידי משפחת אלקין לזכר אבי המשפחה יהודה אלקין ז"ל ובתם יפה טובלי-אלקין ז"ל. המלגה מיועדת לתלמיד תואר שני שיכתוב עבודת גמר בנושא הרווחה מתוך גישה של עבודה סוציאלית.

מלגה ע"ש אתל כהן: המלגה לזכרה של גב' אתל כהן ז"ל, מיועדת לסיוע בכתיבת עבודת גמר של תלמיד מוסמך בנושאים הקשורים לעבודה סוציאלית בתחום הבריאות.

מלגה ע"ש ג'סי בלום: המלגה מיועדת לתלמידי תכנית המוסמך לגיל הרך.

מלגה ע"ש ארנולף פינס: מתרומת הג'וינט לסיוע בכתיבת עבודת גמר בתחום המלכ"רים.