מלגות לתלמידי מחקר (דוקטורט)

 

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

  1. פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית
  2. מלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית
  3. מלגה ע"ש מרסל ופנינה פינצ'בסקי
  4. מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים
  5. מלגה לעידוד סיום כתיבת עבודת הדוקטורט

 

מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

מלגת הופמן:  לתלמידי דוקטורט  ראה בקישור