תנאי קבלה והרשמה לתוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג

תחל בתאריך 23.01.2022  ותסתיים בתאריך 07.05.2022

 

תנאי קבלה למגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר

 • תואר בוגר/מוסמך בציון 85 לפחות.
 • התנסות עדכנית של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר בוגר ועד לסיום מועד ההרשמה שלפני שנת הלימודים המיועדת, בשכר או בהתנדבות במסגרת טיפולית ציבורית עם שלושה מטופלים לפחות למשך תקופה של שלושה חודשים לפחות כל אחד, תוך הדרכה שבועית קבועה על ידי איש מקצוע רלוונטי (עובד סוציאלי / פסיכולוג).

 

תנאי קבלה למגמה לעבודה סוציאלית אינטגרטיבית

 • תואר בוגר/מוסמך בציון 85 לפחות.
 • למי שטרם סיים את התואר, אישור זכאות  צריך להיות עד ה- 30.9 של אותה שנה.

מועמדים עם ציון ממוצע 80 עד 85 יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת הלימודים של התכנית

 

תנאי קבלה לכל המגמות 

על המועמד להציג לימודים אקדמיים קודמים בתחומים הבאים של מדעי החברה בהיקף של 12 נ"ז לפחות משלוש הקבוצות הבאות:

א.  4   נ"ז מלימודי הפסיכולוגיה.

ב.  4   נ"ז מלימודי המחקר.

ג.   4   נ"ז מלימודי הסוציולוגיה / חברה ישראלית / מבוא לכלכלה / התנהגות ארגונית / מדע המדינה / מחשבה חברתית.

מועמדים אשר חסר להם מעל 4 נ"ז לא יכולים להגיש מועמדות עד השלמת 8 נ"ז לפחות מתוך ה12 נ"ז .

 

לרשימת הקורסים לחץ כאן.

לבדיקת עמידה בתנאי זה יש להעביר קובץ ברור של גיליון הציונים לכתובת מייל:  supmsw@savion.huji.ac.il    נא לציין בפנייה במייל שם מלא ומס' זהות.

לכל פניה והיוועצות ניתן לפנות לגב' דארין עלוי במייל:    supmsw@savion.huji.ac.il

 

פטור באנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית ההשלמות למוסמך בעבודה סוציאלית. יש להציג פטור מאנגלית עד ליום סיום ההרשמה לתכנית.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת 'מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה

1. על כל המועמדים להציג לימודים אקדמיים קודמים בהיקף של 12 נ"ז  (הגשת בקשה להכרה בקורסי בסיס הדרושים לתכנית) לכתובת מייל: supmsw@savion.huji.ac.il   

2. כל המועמדים ירשמו במדור לרישום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית  רישום מקוון.

תלמידי חו ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם

3. במקביל, כל המועמדים -  יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:

 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • פירוט אישי ומקצועי לגבי הבחירה ללמוד בתכנית (עד 1000 מילים).
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי,לפי הפורמט שמופיע באתר ההרשמה.
 • אישור מעסיק על ניסיון מקצועי (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד).
 • טופס מדריך (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד).

לא תידון מועמדות ללא המסמכים המפורטים.

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה. 
מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת הEKMD -   תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום. 

הדרישות המפורטות להלן מהוות תנאי להגשת מועמדות בלבד, ואינן מקנות זכות קבלה אוטומטית. בית הספר דן בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. לתכנית יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל ,לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה והקבלה ללימודים יש לפנות לגב' דארין עלוי  בטלפון: 02-5881391  או במייל  supmsw@savion.huji.ac.il