למתעניינים

למה בירושלים?

 

 

מידע למועמד בתוכנית הבוגר

מידע למועמד לתלמידי התואר השני

 

סדרי הרשמה

1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה :www.huji.ac.il  (רישום מקוון) . תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל, בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607.

לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.

2. במקביל , יש להיכנס לקישור הבא: https://grs.ekmd.huji.ac.il  ולפתוח חשבון EKMD  על מנת להתחיל בתהליך הרישום.
לאחר פתיחת החשבון יש למלא את השאלון ולעקוב ההוראות המופיעות באתר על פי התוכנית הרלוונטית. 

 

לימודי מחקר (דוקטורט)

 

 

 

 

 

יעוץ אקדמי

 

יעוץ אקדמי מיועד למועמדים אשר קראו את תאור תוכנית הלימודים באתר ומבקשים הבהרות נוספות.

בוגר בעבודה סוציאלית | ד"ר ענת אפשטיין (Anat.Epstein@huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית פרופ' שרון שייוביץ  (sharon.shiovtz@mail.huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים | פרופ' שרון שייוביץ  (sharon.shiovtz@mail.huji.ac.il)

מוסמך בלימודי הגיל הרך | ד"ר יעל דיין (Yael.Dayan@mail.huji.ac.il)

מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים | ד"ר עדית בליט-כהן (Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il)

 

 

מידע כללי לנרשמים

לוח שנה אקדמי

שנתון האוניברסיטה (קטלוג הקורסים)

משרד דיקנט הסטודנטים