חילופי סטודנטים בבוגר

 

אפשרויות לחילופי סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט:

סמסטר א' באוניברסיטת פולי, הונג קונג  2019

ארמוס + אירופה 2019

הסכמים בילאטראלים עם מוסדות בעולם

רשימת מוסדות בעולם שיש להם הסכם חילופי סטודנטים עם האוניברסיטה העברית 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת תוכניות בינלאומיות, דליה סול יונג:  swinternational@savion.huji.ac.il

לפרטים כלליים, ניתן להיכנס לאתר של המשרד הבינלאומי של האוניברסיטה העברית בכתובת: http://international.huji.ac.il/book/student-exchange-0