ד"ר איריס צדוק

איריס
ראשת מדור להכשרה מקצועית ומעורבות חברתית
חדר 316
02-5882105

Iris Zadok

Personal Details:

ID number: 028804482

Email: iriszadok9@gmail.com 

 

Higher Education

2006-2008       BA for graduates in fields other than social work, Bar Ilan University.

1999-2006       PhD, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew
                         University of Jerusalem.

1997-1998       MA in Early Childhood Studies (Schwartz Program), Paul Baerwald
                          School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem.
                          Graduated with honors.

1994-1996       BA in Social Studies (Psychology, Criminology, Sociology and Anthropology),
                          Bar Ilan University. Graduated with honors.

Further Professional Training

2012-2013       Child Parent Psychotherapy- CPP training for counselors (TTT- Training
                          The Trainees), the Haruv Institute.

2011-2012       Dyadic, trauma informed therapy for early childhood- CPP, the Haruv Institute

2010                Continuing Education Programs:

                              Children sexually abusing children/ Esty Weis

                              Therapy for sexually abused children/ Dr. Lilach Rachamim

                               Annual training for social workers at the hospital regarding child
                               maltreatment/ Ministry of Health

2002                Course regarding "Professional Ethics"/ Movement for Quality Government
                         in Israel

1996                Course for training mediation team leaders/ Gevim

  Appointments at the Hebrew University

2017- Today   Head of the Fieldwork Division, Paul Baerwald School of Social Work and Social
                         Welfare, Hebrew University of Jerusalem.
                         Head of Fieldwork Division committee.

2011- Today   Coordinator of Professional Training in Early Childhood MA Studies
                         (Schwartz Program), Paul Baerwald School of Social Work and Social
                         Welfare, Hebrew University of Jerusalem.

2003- Today   Professional Supervisor and guide for MA social work students doing field
                          work, Schwartz Program.

2003- Today   Lecturer and Academic Staff for Early Childhood MA Studies (Schwartz
                         Program), Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare,
                         Hebrew University of Jerusalem.

                         Received the "Excellence Lecturer" honor  

1997-2003       Research and Teaching Assistant at the Baerwald School of Social Work
                          and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem

 

Association in Groups and Teams:

2015- Today   Member in an inter-university team for developing training for early
                         childhood professionals, on behalf of the Ministry of Economy.

2009-2015       Member of Sheba Hospital's Child Protection Team (CPT)

2010-2013       Member of a developmental team for mental health practice in
                          the MA early childhood track

2009-2011       Academic counseling for head of Early Childhood Track at the Kaye
                          college of Education

 

Research Projects:

Escorting and Counseling for an evaluation research about "Misgarot Tchila", a training program at early childhood day-care centers, on behalf of the Ministry of Welfare and JDC.

Sexual abuse in early childhood- Methods of professional and organizational coping

Early childhood trauma and Trauma Informed Practice

Assimilation of training programs in the field of early childhood and coping with early childhood trauma in educational agencies

 

Development of Professional Tools:

Developing, writing and assimilating a model of ethical problem solving for early childhood professionals.

Developing and assimilating principles for identifying early childhood trauma in different training institutes.

Using observation research tools on babies and infants during training for therapists and teachers.

 

Additional Functions

2015-2018       Social Worker at the Center for Early Childhood in Ramat Amidar,
                          Ramat Gan: Professional supervision for social workers at the center
                          and for multidisciplinary staff (personal and group), play therapy, dyadic
                          therapy and parental counseling.

2015- Today   Lecturer and group counselor at the Ministry of Welfare's School of Social
                         Work on the following topics: Working with parents at parent-children
                         centers, dyadic therapy with adopted children, personal and dyadic therapy
                         with parents at centers for domestic violence, prevention officers.

2014- Today   Private clinic providing therapy for children, dyadic therapy, parental
                          counseling and training for professionals.

2012- Today   Lecturer and counselor at the Haruv Institute: Educating and leading
                         workshops for professionals working with child maltreatment.

2009- Today   Professional Supervisor for social workers (general social workers and
                         those working in multi-purpose day-care centers).

2011-2016       Outside Lecturer at the Center for Academic Studies, School of Education,
                          Early Childhood Track. Teaching a summer course about "Early Childhood
                          Professional Ethics"

2009-2015       Social worker at the child protection center, "Beit Lynn", Tel Ha'Shomer:
                          Social worker at the Safra Children's Hospital located at the Sheba Hospital,
                          Tel Hashomer

2012                Lecturer for day-care centers' supervisors' course about interactions in
                         early childhood agencies

2002-2009       Lecturer at the Kaye Academic College of Education, Early Childhood Track

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2018–2020      The Ralph Goldman Center for Judaism, Social Welfare and Ethics.

                         Forms and Functions of Aggressive Behavior among Israeli Preschool

                       Children from Different Religious Groups: The Role of Individual and Parental
                       Correlates. (50,000 NIS). Zadok, I., &  Khoury-Kassabri, M.

 

Supervision of Master's students:

2017-2018       Naama Shwartz

2018-2019       Sahrah Dar Issa (co supervision with Prof. Heidi Keller)

2018-2019       Christina Zahrik

2019-2020       Moria Nissan

2019-2020       Zipi Chechik

 

Courses Taught:

                        The Family as a System, MA

                        Research and Observations on Babies and Infants, MA

                        Practicum- Early Childhood Mental Health, MA

                        Early Childhood Educators' supervision, MA

 

Dissertation:

Zadok, I. (2006). Ethics, values and survival: The role of the caregiver through the eyes of caregivers in early childhood centers in Israel (Doctoral Thesis), Hebrew University of Jerusalem.

 

 

Participation in Scientific Conferences and Invited Talks:

Khoury-Kassabri, M., & Zadok, I. (November, 2019). Early childhood aggression: Individual and familial factors as mediators and moderators. China-Israel- Hong Kong Research Roundtable on “Social work for children and family”, Peking University. (Invited talk)

 

Zadok, I. (November, 2019). The presence and absence of fathers in the treatment of young children exposed to domestic violence. China-Israel- Hong Kong Research Roundtable on “Social work for children and family”, Peking University. (Invited talk)

 

Zadok, I. (2019). The presence and absence of fathers in treatment of young children exposed to domestic violence. OU Oklahoma University, School of Social Work.

 

Zadok, I. (2019). Trauma in early childhood: Talking with young children about trauma. Norman, Oklahoma, School of Social Work.

 

צדוק, א. (2019). בניית חוסן בתהליכי הדרכה במסגרות לגיל הרך. כנס האריס, בר אילן.

 

צדוק, א. (2019). בונים קשרים בונים: איכות האינטראקציה במעונות היום וקידום איכות הטיפול. כנס פתיחת שנה מסגרות לגיל הרך.  

 

צדוק, א. (2019). הטמעה ושימוש ב ITERS  לצרכי הדרכה במסגרות לגיל הרך. כנס להשקת ITERS 3 וקידום איכות החינוך טיפול במעונות היום. אוניברסיטת חיפה.

 

צדוק, א. (2016). טראומה מינית בגיל הרך. יום עיון שנתי של מרכז מיטל. ירושלים.

 

צדוק, א. (2016). הנחיית פאנל שנושאו הורות תפיסות ועמדות. כנס של הפורום הבינ-אוניברסיטאי לתכניות לגיל הרך. ירושלים.

 

צדוק, א. (2015). גשר וקשר: התערבות בטראומה בגיל הרך. אלימות במשפחה בשלבי הריון, לידה והגיל הרך. בית החולים הלל יפה, חדרה.

 

צדוק, א. (2013). מעגלים של טראומה: התמודדות עם מצבי טראומה במסגרות לגיל הרך. טיפול בטראומה בילדים. המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו טראומה.

 

צדוק, א. (2013). נקודות מבט מצטלבות: עבודה בממשקים עם ילדים מתחת לגיל שלוש שנפגעו מינית. כנס מרכזי הגנה השני: בתי לין כצומת טיפולי בקהילה. ירושלים.

 

צדוק, א. (2013). טראומה בינקות והתמודדות עם טראומה במסגרות לגיל הרך. מרכז ההגנה בית לין. תל השומר

 

צדוק, א. (2012). הערכה פסיכו סוציאלית לאיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה. כנס סיעוד אגף ילדים. תל השומר.

 

צדוק, א. (2012). הערכה- פנים רבות לה. הכנס הרביעי לזיכרו של גדעון לוין. תל אביב.

 

צדוק, א. (2012). פעוטות מאושפזים: יחסי קהילה – בית חולים. הכנס השנתי של אומ"פ. קרית גת.

 

צדוק, א. (2008). מה הוא אומר לנו? על הבנת ילדים בגיל הינקות. ללמוד מילדים על ילדים-שפות שונות בעולמם של ילדים. באר שבע.

 

צדוק, א. (2008). אתיקה מקצועית בגה"ר. לראות את הילד, להתבונן בעצמנו, כנס של  החברה למתנ"סים. צפת.

 

צדוק, א. (2007). בראש הפירמידה: ילדים, משפחות וצוות. כנס שנתי של החברה למתנס"ים. פתח תקווה.

 

צדוק, א. (2004). המשפחה בראייה רב תחומית. כנס שנתי של תכניות הטף והאתגר. ירושלים.

 

צדוק, א. (2004). הישרדות כשלב או הישרדות כמצב- על עבודתן של מטפלות-מחנכות. מדיוניות בגיל הרך. ירושלים.

 

צדוק, א. (2004). תפיסת תפקיד המטפלת בגה"ר וניגזרותיה האתיות: דילמות וודאויות. האדם הרב מימדי" הכנס השנתי לשיטות מחקר איכותניות. תל אביב.

 

צדוק, א. (2003). דילמות של אתיקה מקצועית בעבודת המטפלת בגה"ר. כנס שנתי של אומ"פ. קרית גת.