פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

refresh
פרופ'
מוחמד
חאג'-יחיא
Prof. Muhammad Haj-Yahia
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה לעבודה סוציאלית על שם גורדון בראון
חדר 504
תחומי מחקר עיקריים: אלימות נגד נשים; השלכות לטווח ארוך של חשיפת ילדים ומבוגרים לאלימות במשפחה, לאלימות בקהילה, ולאלימות פוליטת: משתני חוסן והגנה; זוגיות והורות בצל חשיפה לאלימות בקהילה ולאלימות פוליטית; ההקשר הסוצו-תרבותי וסוציו-פוליטי של אלימות במשפחה
02-5882207
Muhammad.Haj-yahia@huji.ac.il

 

 

 

MUHAMMAD M. HAJ-YAHIA

E-mail: m.hajyahia@mail.huji.ac.il

 

 

Higher Education

1988- 1991 Ph.D., (School of Social Work, Twin Cities, University of Minnesota, USA) (Summa cum Laude).

1980-1984 M.S.W. (Master’s of Social Work), (School of Social Work, The Hebrew University, Jerusalem, Israel).

1977– 1980 B.S.W. (Bachelor of Social Work), (The Hebrew University, Jerusalem, Israel)

(with honors).

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

Excellent Social Worker with Academic Position, for Pioneering Research on Violence against Women. Awarded by The National Association of Social Workers in Israel, on the International Day of Social Workers, March 1st, 2016, at the Knesset, The Israeli Parliament.

 

Appointments at the Hebrew University

November 2010 – present - Full Professor at the Hebrew University, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

October 2008 – present - Gordon Brown Chair in Social Work.

2004 – 2010 Associate Professor at the Hebrew University, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

2000 – 2004 Senior Lecturer at the Hebrew University, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

1994 – 2000 Lecturer at the Hebrew University, Paul Baerwald School of Social Work.

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

October 2016 – Present - Member of the Higher Committee for Promotion.

October 2008 – Present - Representative of at the Senate of the Hebrew University, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare and then Elected Member of the Senate.

October 2004 - Present - Academic Development and Faculty Appointment Committee.

(Va'adat Petouah).

 

Editorial Membership

Member of the Editorial Boards of the following refereed journals: Child Abuse & Neglect, Psychological Trauma, Violence Against Women, Journal of Family and Economic Issues.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

Grant from Haruv Institute for conducting a study about the Mental Health Effects of the Exposure of Israeli Youth to Intimate Partner Violence: An Ecological Perspective of Risk Factors and Protective Factors (October 2016-continue).

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Edited Books

Haj-Yahia, M.M., Nakash, O., & Levav, I. (Eds.) (2019). Mental health themes among Palestinians in Israel. Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (Eds.) (2020)

Handbook of political violence and children: Psychosocial effects, intervention and prevention policy. New York, NY: Oxford University Press.

 

Chapters in Collections (in Edited Books)

Haj-Yahia, M. M., Nakash, O., & Levav, I. (2019). Introduction. In Mental health and Palestinian citizens in Israel (pp. 1-8). Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Haj-Yahia, M. M. (2019). The Palestinian family in Israel: Its collectivist nature, structure, and implications for mental health interventions. In M.M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health themes among Palestinians in Israel (pp. 97-120). Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Haj-Yahia, M. M., Nakash, O., & Levav, I. (2019). Introduction. In Mental health and Palestinian citizens in Israel (pp. 1-8). Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (in press). Introduction: Integration of knowledge on children and political violence. In C. W. Greenbaum, M. M. Haj-Yahia, and C. Hamilton (Eds.), Handbook of political violence and children: Psychosocial effects, intervention and prevention policy. New York, NY: Oxford University Press.

Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (in press). Conclusion: Research, intervention, and prevention of children's exposure to political violence: The role of the social sciences and international law. In C. W. Greenbaum, M. M. Haj-Yahia, and C. Hamilton (Eds.), Handbook of political violence and children: Psychosocial effects, intervention and prevention policy. New York, NY: Oxford University Press.

Haj-Yahia, M. M., & Greenbaum, C. W. (in press). The relationship between the exposure of Palestinian adolescents to cumulative political violence and the development of post-traumatic stress symptoms: A study of the moderating effects of age, gender, and parenting styles. In C. W. Greenbaum, M. M. Haj-Yahia, & C. Hamilton (Eds.), Handbook of political violence and children: Psychosocial effects, intervention and prevention policy. New York, NY: Oxford University Press.

 

Journal Articles (in Refereed Journals)

Haj-Yahia, M. M. & Bargal, D. (2015). Exposure to family violence, perceived psychological adjustment of parents, and the development of post-traumatic stress symptoms among Palestinian university students. Journal of Interpersonal Violence, 30 (16), 2928-2958.

Leshem, B., Haj-Yahia, M. M., & Guterman, N. B. (2015). The characteristics of help seeking among Palestinian adolescents following exposure to community violence. Children and Youth Services Review, 49, 1-10.

Leshem, B., Haj-Yahia, M. M., & Guterman, N. B. (2016). The role of family and teacher support in post-traumatic stress symptoms among Palestinian adolescents exposed to community violence. Journal of Child and Family Studies, 25, 488-502.

Haj-Yahia, M. M. & Shen, A. C. T. (2017).

Sousa, C., Yacoubian, K., Flaherty-Fishette, P., & Haj-Yahia M. M. (2018). The co-occurrence and unique mental health effects of political violence and intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 33(2), 268-292.

Haj-Yahia, M. M. & Zaatut, A. (2018). Beliefs of Palestinian women from Israel about the responsibility and punishment of violent husbands and about helping battered women. Journal of Interpersonal Violence, 33(3), 442-467.

Elias, H.& Haj-Yahia, M. M. (2017). Therapists' perceptions of their encounter with sex offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 61(10),

Zaatut, A. & Haj-Yahia, M. M. (2016). Beliefs about wife beating among Palestinian women from Israel: The effect of their endorsement of patriarchal ideology. Feminism & Psychology, 26 (4), 405-425.

Elias, H. & Haj-Yahia, M. M. (2019). On the lived experience of sex offenders' therapists: Their perceptions of intrapersonal and interpersonal consequences and patterns of coping. Journal of Interpersonal Violence, 34(4), 848-872.

Haj-Yahia, M. M., Leshem, B.,& Guterman, N. B. (2018). The role of family and teacher support in moderating and mediating externalized and internalized outcomes of exposure to community violence among Arab and Jewish adolescents in Israel. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62 (14),

Darawshy Ali-Saleh, N., & Haj-Yahia, M. M. (2018). Internalizing and externalizing symptoms among Palestinian adolescents from Israel as consequences of their exposure to community violence: Are they moderated by their self-efficacy and collective efficacy? Child Abuse & Neglect, 79, 61-73

Darawshy Ali-Saleh, N., & Haj-Yahia, M. M. (2018). Self-efficacy and collective efficacy as moderators of the psychological consequences of exposure of Palestinian parents in Israel to community violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Darawshy Ali-Saleh, N., & Haj-Yahia, M. M. (2018). Palestinian adolescents' exposure to community violence and internalizing and externalizing symptoms: parental factors as mediators. Children and Youth Services Review, 95, 397-406.

Haj-Yahia, M. M., Hassan-Abbas, N. Malka, M., & Sokar, Sh. (2019). Exposure to family violence in childhood, self-efficacy, and posttraumatic stress symptoms in young adulthood. Journal of Interpersonal Violence (forthcoming).

Haj-Yahia, M. M., Sokar, Sh., Hassan-Abbas, N., & Malka, M. (2019). The relationship between exposure to family violence in childhood and post-traumatic stress symptoms in young adulthood: The mediating role of social support. Child Abuse & Neglect, 92, 126-138.

Haj-Yahia, M. M., Sousa, C. A., & Lugassi, R. (2020). The relationship between exposure to violence in the family of origin during childhood, psychological distress, and perpetrating violence in intimate relationships among male university students. Journal of Interpersonal violence (forthcoming).

Vass, A. & Haj-Yahia, M. M. (2020). "Which home are we going back to?" Children's lived experiences after leaving shelters for battered women. Children and Youth Services Review, 108, 1-9.

Vass, A. & Haj-Yahia, M. M. (forthcoming). "Pay attention to me": Children'ssubjective perceptions of the process of leaving home with their mothers to shelters for battered women. Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 26, 1-25.

Vass, A. & Haj-Yahia, M. M. (2021). "Pay attention to me": Children's subjective perceptions of the process of leaving home with their mothers to shelters for battered women. Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 27(3-4), 295-319.

Haj-Yahia, M. M., Leshem, B., & Guterman, N. B. (2021). The relationship between exposure of Palestinian youth to community violence and internalizing and externalizing symptoms: Do gender and social support matter. Child Abuse & Neglect, 112, 1-10.

Malka, M., Haj-Yahia, M. M., Sokar, Sh., & Hassan-Abbas, N. (2021). Beliefs of social work students in Israel about wife-beating: Are they influenced by their patriarchal ideology and exposure to violence in their families-of-origin? Victims & Offenders (forthcoming)