פרופ' מונא חורי כסאברי

Mona2018
דקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
חדר 418
טלפון : 02-5881284

השכלה גבוהה

2003 – 2004    השתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית, המכון לקרימנולוגיה והמחלקה לפסיכולוגיה, אצל פרופ' לנדאו ופרופ' גרינבאום.

2002 – 2003    השתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת שיקאגו, Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago

1999 - 2002     דוקטורט, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

1996 - 1999     תואר שני (בהצטיינות), בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

1993 - 1996     תואר ראשון (בהצטיינות), בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

מינויים אקאמיים בעשור האחרון

2017-2016       פרופ׳ אורחת, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת טורונטו.

2013 -             פרופ׳ חבר, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

2011-2010       פרופ׳ אורחת, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת טורונטו.

2013-2009       מרצה בכירה, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

2009-2005      מרצה, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

 

תפקידי ניהול באוניברסיטה העברית

2016-2013  ראשת תוכנית המוסמך לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית.

2015 - רכז אקדמית, המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון.

2014 – אחראית מוסדית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה העברית (יועצת נשיא האוניברסיטה)

2014-2012 אחראית לעידוד מימוש הקבלה באוניברסיטה העברית.

 

תפקידים נוספים

2016 - חברה באקדמיה הצעירה העולמית

2015 - חברה באקדמיה הצעירה הישראלית

 

 

פרסומים עדכניים (5 שנים אחרונות)

 

Khoury-Kassabri, M. (2012). Perpetration of violence toward peers and teachers as predicted by student and class-level factor. Aggressive Behavior, 38, 253–262.

Khoury-Kassabri, M., & Ben-Harush, A. (2012). Discipline methods within the Israeli education system: Arab and Jewish teachers’ Attitudes. The International Journal of Children's Rights, 20, 265 - 278.

Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J., & Khoury-Kassabri, M. (2012). “It just crept in”: The digital revolution and implications for social work practice.  Clinical Social Work Journal40(3), 277-286.

Statland-Vaintraub, O., Khoury-Kassabri, M., Aszenstadt, M., & Amedi, S. (2012). Risk factors for involvement in delinquency among immigrants and native-born Israeli girls. Children and Youth Services Review, 34(10), 2052-2060.

Statland-Vaintraub, O., &  Khoury-Kassabri, M., & Amedi, S. (2012). Risk factors for anti-social and delinquent behavior among girls in the division of at-risk youth.  Journal of Welfare and Society, 32, 401-424. (Hebrew).

Aszenstadt, M., & Khoury-Kassabri, M.  (2013). The cultural context of juvenile justice policy in Israel. Journal of Social Policy42, 111-128.

Kravets-Fenner, Y., &  Khoury-Kassabri, M., Aszenstadt, M., & Amedi, S. (2013). Risk factors for delinquency and anti-social behavior among adolescents treated by the division of at-risk youth. Journal of Welfare and Society, 33(1), 41-70. (Hebrew).

Davidov, M. & Khoury-Kassabri, M. (2013). Recollections of harsh discipline in childhood and depressive feelings in adulthood: The roles of culture and gender.  Children and Youth Services Review, 35(6), 1007-1014.

Khoury-Kassabri, M., & Attar- Schwartz, S., (2014). Adolescents' reports of physical violence by peers in residential care settings: An ecological examination. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 659-68210/50 (Criminology & Penology).

Khoury-Kassabri, M., & Attar- Schwartz, S., & Zur, H.  (2014). The likelihood of using corporal punishment by kindergarten teachers: The role of parent-teacher partnership, attitudes, and religiosityChild Indicators Research, 7(2), 369-386. 0.958; 31/89 (Social Science, Interdisciplinary).

Khoury-Kassabri, M., Attar- Schwartz, S.,& Zur, H. (2014). Understanding the mediating role of corporal punishment in the association between maternal stress, efficacy, co-parenting and children's adjustment difficulties among Arab mothers. Child Abuse & Neglect, 38, 1078- 1082.

Attar- Schwartz, S., & Khoury-Kassabri, M.(2015). Indirect and verbal victimization by peers among at-risk youth in residential care. Child Abuse & Neglect, 42, 84-98.

Khoury-Kassabri, M., Khoury, N., & Ali, R. (2015). Arab youth involvement in delinquency and political violence and parental control: The mediating role of religiosity. American Journal of Orthopsychiatry, 85(6), 576 - 585.

Khoury-Kassabri, M. (in press). The culture of honor and youth violence: The moderating role of ethnic affiliation. American Journal of Orthopsychiatry.

Zur, I.,  Khoruy-Kassabri, M., & Braver, E., (2015). Cyber bullying among delinquent adolescent treated in the juvenile probation service. Journal of Welfare and Society, 36, 33-64. (Hebrew)

Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Schwan, K., Wiener, J., Craig, W., Beran, T., Pepler, D., & Daciuk, J. (2016). The contribution of social support to children and adolescents’ self-perception: The mediating role of bullying. Children and Youth Services Review, 63, 120 - 127.

Khoury-Kassabri, M.,PI Mishna, F.,PI  & Massarwa, A.(2016). Cyber bullying perpetration by Arab youth: The direct and interactive role of individual, family, and neighborhood characteristics. Journal of Interpersonal Violence, 1-27. doi: 10.1177/0886260516660975.

Attar- Schwartz, S., & Khoury-Kassabri, M.(Accepted(The moderating role of cultural affiliation in the link between emotional closeness to grandparents and adolescent adjustment difficulties and prosocial behavior. American Journal of Orthopsychiatry.

Massarwa, A., & Khoury-Kassabri, M. (Accepted). Serious physical violence among Arab-Palestinian adolescents: The role of exposure to neighborhood violence, perceived ethnic discrimination, normative beliefs, and parental communication. Child Abuse & Neglect.

Eseed, R., & Khoury-Kassabri, M. (Accepted). Alcohol use among Arab Muslim adolescents: A mediation-moderation model of family, peer and community factors. American Journal of Orthopsychiatry.

Book Chapters

Khoury-Kassabri, M.PI (Accepted). “Palestinian Arab children involvement in school violence as victims and perpetrators”. In M.M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health issue of the Palestinian Arabs in Israel.

Khoury-Kassabri, M.PI  & Mikulincer, M. PI (2014). Emotional and academic diversity in early childhood. In Arcavi, A. & and Mandel-Levy, N. (Eds.), Education for all and for each and every one in the Israeli education system (pp. 49-73) Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities.