גב' נופר מזורסקי

נופר
גב'
נופר
מזורסקי
נושא המחקר: תפיסות ביחס לפגיעות, רווחה אישית וחוסן בקרב צעירים להט"בים בהשמות חוץ ביתיות בישראל.
בהנחיית: ד"ר יוחאי נדן ופרופ' אשר בן-אריה
עובדת סוציאלית קלינית עם ניסיון בטיפול בילדים ובני נוער במסגרות של בריאות הנפש ועוזרת מחקר במכון חרוב.