הנהלה וסגל מנהלי

refresh

פרופ' עדית בליט כהן

Prof. Edith.Blit-Cohen
ראשת תכניות שוורץ
פרופ' חבר במסלול הנלווה
חדר 517
תחומי מחקר עיקריים:עבודה קהילתית, שינוי חברתי ואקטיביזם, מגדר, זהות ואוכלוסיות מודרות
02-5882849

קרא עוד
Edith Blit-Cohen

E-mail: edith@blitcohen.com

Higher Education

1997-2002       Ph.D., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                        Israel)

1990-1994       M.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel)  

1986-1989       B.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel) 

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2018    Distinguished Paper Award- ISEP: International Symposium on Education and
             Psychology. Osaka: Japan.

 

Appointments at the Hebrew University

2018       Associate Professor, Social Work, School of Social Work and Social Welfare,
               Hebrew university, Israel

2016-2018       Senior Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew                                university, Israel

2002-2016      Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew
                        university, Israel 

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2014-2020:  Head of the Joseph J. Schwartz, M.A. Programs

2011-2020:  Head of the Community Social Work track, BSW Program

2006-2020:  Member of the Learning committee, School of Social Work and Social Welfare

2005-2009:  Coordinator of the Community Learning Center, BSW Program, School of Social
                     Work and Social Welfare

2004-2011:  Member of the Prizes committee, School of Social Work and Social Welfare

2010-2020:  Member of the Dean's Student Award Committee for Social Involvement at the
                      University.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020         Research grant of 30,000 NIS from the School of Social Work and Social                                         Welfare with Dr. Itai Grinspan: A survey of Schwartz graduates.

2019         Research grant of NIS 30,000 from the Ralph Goldman Center for Jewish Welfare
                  and Ethics: Religious Activists Women.

2017         Research grant of 1500 $ from Cherrick Center: Ultra-Orthodox and their
                 participation in online networks. 

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Chapters in Collections

Cwikel, A. and Blit-Cohen, E. (2018). Charting strategies to social sustainability: lessons from community environmental struggles. In: M. Powers & M. Rinkel (Eds). Promoting Community and Environmental Sustainability: A workbook for global social workers and educators. Volume 2. Chapter 11, Pp. 171-192. Published by IFSW- The International Federation of Social Workers.

 

Cwikel, A., & Blit-Cohen, E. (2018). Strategies Used by Activists in Israeli Environmental Struggles: Implications for the Future Green Social Worker. In L. Dominelli, H. Bun & B. Raju Nikku (Ed.), The Routledge Handbook of Green Social Work. Chapter 36 (pp. 442-453). New York, NY: Routledge.

 

Journal Articles

עיסא, מ. ובליט-כהן, ע. (2020). חוויותיהם של מתנדבים ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה. ביטחון סוציאלי, (111), 1-28.

 

חורי-כסאברי, מ., בליט-כהן, ע., שנהב-גולדבר, ר. ומשנה, פ. (2020). שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים במידע וטכנולוגיות תקשורת מקוונת. ביטחון סוציאלי, (110), 1-18.

 

ג'מאל-עבוד, ר. ובליט-כהן, ע. (2019). חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל. ביטחון סוציאלי, (107), 1-22.

 

שוורץ זיו, ת. ובליט-כהן, ע., אייזנשטדט מ. (2019). התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק. ביטחון סוציאלי, (106), 1-34.

 

הרדל-זרייק, ה. ובליט-כהן, ע. (2018). עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות שעובדות בישראל: חוויות ואתגרים. ביטחון סוציאלי, (104), 1-30.

 

בליט-כהן, ע. וג'בר, א. (2015). שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית. ביטחון סוציאלי, (98), 217-240.

 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel. Journal of international Women's 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel.

.Journal of international Women's Studies

Persov, E., Udyavar Yehuda, R., Kantor, R., Blit-Cohen, E. & Sadan, E. (2020). Design Pedagogy for Learning Sustainability with Communities.

.Earth and Environmental Science Journal

Schwartz, T., Blit-Cohen, E. & Ajzenstadt, M. (2020). Activist mothers in need of public housing and the welfare services: Negotiating othering, mothering and resistance.

.The  British Journal of Social Work, 00, 1–19 https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa225

Yaari, M., Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2020). Management in Social Enterprises – Management Style, Challenges, and strategies.

.Journal of General Management, 46(1), 36-46. https://doi.org/10.1177/0306307020919529.

Blit-Cohen, E. (2020). Israeli-Palestinian Social Work Encounters. Journal of Social Work, 0(0), 1-18. https://doi.org/10.1177/1468017320949363

 

Yaari, M.; Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2019). Hybrid Organizational Culture: The Case of Social Enterprises.

The Journal of Social Entrepreneurship. DOI: https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1702581.

Jammal-Abboud, R. & Blit-Cohen, E. (2019). "Building a Bridge between Arab Culture and What You Learn at the University": Social Workers with Fathers at Arab Child-Parent Centers in Israel. Journal of Social Sciences and Humanities, 2(4), 66-73.

Hardal-Zreik, H. & Blit-Cohen, E. (2018). Women Palestinian community social workers- Israeli citizenship: Between the personal and the political. British Journal of Social Work, 0, 1-18. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy121.

 

Blit-Cohen, E. & Jammal-Abboud, R. (2017) The impact of Arab Israeli culture on the characteristics of the therapeutic encounter between women social workers and fathers in Arab parent–child centers, Journal of Social Work Practice, 31:3, 337-351, DOI: 10.1080/02650533.2016.1189404

 

Freund, A., Cohen, A., Blit-Cohen, E., & Dehan, N. (2017). Professional socialization and commitment to the profession in social work students: A longitudinal study exploring the effect of attitudes, perception of the profession, teaching, training, and supervision. Journal of Social Work, Vol. 17(6) 635–658. DOI: 10.1177/1468017316651991. 0.857.

 

 

קראו פחות
refresh

פרופ' מעין דוידוב

Prof. Maayan Davidov
סגן דיקן למחקר
פרופ' חבר
חדר 414
02-5880492

 

קרא עוד

Maayan Davidov

E-mail: maayan.davidov@mail.huji.ac.il

Website: www.davidovlab.com

 

 

Higher Education

2006-2007 Postdoctoral Studies (Behavioral Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Israel(

2002-2004 Postdoctoral Studies (Psychology, University of Haifa, Israel(

1999-2002 Ph.D., (Psychology, University of Toronto, Canada(

1997-1999 M.A., (Psychology, University of Toronto, Canada(

1994-1997 B.A., (Psychology and Education, Tel-Aviv University, Israel(

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2014/2015 Teaching excellence list

 

Appointments at the Hebrew University

2014 present Senior Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2007-2014 Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2018 present Head of Doctoral Program, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2018-2020 Member of an expert advisory committee for Israel’s Ministry of Education (through the Initiative for Applied Education Research), on the facilitation of social-emotional learning in the school system

2016-2020 Chair of the teaching committee, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2014-2015 Chair of the research committee, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2019-2020 School of Social Work Internal Grant, “Dimensions of parenting in infancy and their links to different aspects of socio-emotional development in early childhood”, 36,000 NIS

2014-2017 Israel Science Foundation (ISF), “Experimental Examination of Empathy in Infancy”, 630,000 NIS

2013-2016 The Anita Morawetz Fund for Research on Children at Risk, “Towards Earlier Diagnosis of Autism: Identifying Early Behavioral Markers of Autism Spectrum Disorders and their Biological Underpinnings”, US$ 50,000, together with Ronit Roth-Hanania, Yael Paz, Lidia Gabis & Carolyn Zahn-Waxler

2012-2016 US-Israel Binational Science Foundation (BSF), “The Development of Empathy During Infancy”, US$ 126,000, together with Carolyn Zahn-Waxler & Ronit Roth-Hanania.

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

 

Chapters in Collections

Grusec, J. E. & Davidov, M. (2015). Analyzing socialization from a domain-specific perspective. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.) Handbook of Socialization: Theory and Research (2nd ed.) (pp. 158-181). New York: Guilford Press.

Davidov, M. (2018). Empathy. In M.H. Bornstein, M.E. Arterberry, K.L. Fingerman, & J.E. Lansford (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Grusec, J. E. & Davidov, M. (2019). Parent socialization and children’s values. In. M.H. Bornstein (Ed.) Handbook of Parenting: Volume 3: Being and Becoming a Parent, 3rd Edition (pp. 762-796). New York: Routledge.

 

Journal Articles

Knafo-Noam, A., Uzefovsky, F., Israel, S., Davidov, M., & Zahn-waxler, C. (2015). The prosocial personality and its facets: Genetic and environmental architecture of mother-reported behavior of 7-year-old twins. Frontiers in Psychology, 6, 112.

Davidov, M., Knafo-Noam, A., Serbin, L. A., & Moss, E. (2015). The Influential Child: How children affect their environment and influence their own risk and resilience. Development and Psychopathology,27, 947-951.

Davidov, M. & Atzaba-Poria, N. (2016). Maternal discipline and children's adjustment: The role of the cultural and situational context. Social Development, 25, 99-119.

Davidov, M., Vaish, A. Knafo-Noam, A., & Hastings, P. D. (2016). The motivational foundations of prosocial behavior from a developmental perspective: Evolutionary roots and key psychological mechanisms. Child Development, 87, 1655-1667.

Avinun, R., Davidov, M., Mankuta, D. & Knafo-Noam, A. (2018). Predicting the use of corporal punishment: Child aggression, parent religiosity, and the BDNF gene. Aggressive Behavior, 44, 165-175.

Uzefovsky, F., Paz, Y., & Davidov, M. (2019). Young infants are pro‐victims, but it depends on the context. British Journal of Psychology.

Paz, Y., Orlitsky, T., Roth-Hanania, R., Zahn-Waxler, C. & Davidov, M. (in press). Predicting externalizing behavior in toddlerhood from early individual differences in empathy. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Davidov, M., Paz, Y., Roth-Hanania, R., Uzefovsky F., Orlitsky, T., Mankuta, D. & Zahn-Waxler, C. (in press). Caring babies: Concern for others in distress during infancy. Developmental Science.

קראו פחות
refresh

פרופ' רון שור

Prof. Ron Shor
סגן דיקן להוראה
פרופ' חבר
חדר 413
02-5882191

 

קרא עוד

 

Shor Ron

E-mail: ron.shor@mail.huji.ac.il

 

Higher Education

1987-1992 Ph.D., (School of Social Work, University of Southern California, U.S.A).

1985-1987 M.S.W (School of Social Work, University of Southern California, U.S.A).

1985-1987 M.A.J.C.S (Jewish Communal Serve. Hebrew Union College, California, U.S.A).

1987-1992 B.A., (School of Social Work, Tel Aviv University, Israel).

 

Appointments at the Hebrew University

2017 present Associate Professor, School of Social Work, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2000-2016 Senior Lecturer, School of Social Work, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

1993-2000 Lecturer, School of Social Work, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2015 present - Academic head, the MA program in Non Profit Management and Leadership, The Rothberg International School, The Hebrew University of Jerusalem.

2016 present - Head of the Ralph Goldman Center for Welfare, Judaism and Ethics, School of Social Work, the Hebrew University of Jerusalem.

2015 present - Representative of the academic institutions, the Israeli National Advisory Committee of the Ministry of Health in the area of Psychiatric Rehabilitation,

 

Research Grants (Within the Past Five Years).

2018-2021 The Israel National Institute for Health Services and Health Policy, (HIHP, Garthner Building), The family as part of the client’s system in the wards of mental health

 centers. A comparative study of evaluating the implementation of a family-centered, model. $45,000 Ron Shor, Anat Shalev

2017-2020 The Israel National Insurance Institute, Supporting education completion of persons with severe mental Illness: Examining the contribution to their social mobility and the difficulties they experience during their studies. $30,000, Ron Shor

2014-2015 The Israel National Institute for Health Services and Health Policy (NIHP Gartner Building,) Pathways to Mental Health Treatment: Barriers to treatment of caregivers of persons with mental illness, $35,000 Ron Shor, Anat Shalev

 

List of Publication (Within the Past Five Years) 

Chapters in Collections

Shor R. (2017) The significance of the cultural component in the work with families in the area of psychiatric rehabilitation. In A. Shalev & N. Hadas Lidor, (Eds.) From invisibility to partnership: The pathways of coping and recovery with a psychiatric illness in the family (In Hebrew).

Shalev A. & Shor R. ( 2017). Meital, a family centered service for families of persons with mental illness. In A. Shalev & N. Hadas Lidor (Eds.) From invisibility to partnership: The pathways of coping and recovery with a psychiatric illness in the family (In Hebrew).

Weiss P., Hadas-Lidor N.& Shor R. (2017) Cultural aspects within families of Ultra-Orthodox Jewish Persons with Mental Illness. In A. Shalev & N. Hadas Lidor (Eds.) From invisibility to partnership: The pathways of coping and recovery with a psychiatric illness in the family (In Hebrew)

Klein Elazari R., Shor R., Hadas Lidor N. (2018) The Keshet cognitive dynamic course, analysis of protocols and their outcomes. In Hadas N. L. & Lachman M.Against all chances: From rehabilitation and from recovery in mental health to community inclusion. The Uno (In Hebrew).

 

Journal Articles

Shor R. Kalivatz Z., Amir Y., Aldor R., Lipot M. (2015) Therapeutic factors in a group for parents with mental illness. Community Mental Health Journal. 51, 79- 84 DOI: 10.1007/s10597-014-9739-2.

Shor R. & Shalev A. (2015) The Significance of services in a psychiatric hospital for family members of persons with mental illness. Families,Systems and Health. 33(1), 68-71

Shor R. & Shalev A. (2016). Barriers to involvement in physical activities of persons with mental illness. Health Promotion International, 31(1), 116 – 123 .

Shor. R. & Moreh-Kremer M. (2016) Identity development of mothers with mental llness: Contribution and Challenges of Motherhood. Social Work in Mental Health, 14(3), 215-226.

Shalev A. & Shor R. (2016). The needs for help of family members of persons with mental illness within a special service for families in the Beer Sheva Mental Health Center, Medicine (Hebrew), 155(12); 749-752.

Shor R. (2017). Difficulties experienced by university students with severe mental illness who participate in supported education programs. Community Mental Health Journal, 53(3), 281-287.

Weiss, P, Shor R., Lidor N. (2017). The presence of the cultural context in the Interactions of Ultra-Orthodox women with their family members with mental illness. Israeli Journal of Occupational Therapy (IJOT), 26(2), 125-144.

Ordan, R., Shor R., Liebergall-Wischnitzer M., Noble L. M., Noble A. (2018). Nurses’ professional stigma and attitudes towards postpartum women with severe mental illness. Journal of Clinical Nursing, 27, 1543-1551.

Shor, R. & Avihod G. (2018). Rehabilitative Beit Midrash as a means for advancing the community integration of Ultra Orthodox Jewish persons with severe mental illness. Mental Health, Religion and Culture, 21(7), 698-706

Paley Altit, Shor R., Maier A. (2019) Occupational identity, competence, and environments among adults with and without attention deficit hyperactivity disorder. Occupational Therapy in Mental Health, DOI: 10.1080/0164212X.2019.1588833

Shor R.,   Avshalom S.,  Kappel R. K.,  Lapidot Y..  Speier Keisar V. (2020).  The challenges of inclusion experienced by students with mental illness in universities: A comparative study between Denmark and Israel.  International Journal of Inclusive Education.  DOI:  10.1080/13603116.2021.1946724

 

Shor R.  (2021).   The role of religion in the stressors experienced by Ultra-rtho Jewish caregivers of persons with disability during the COVID-19 periodJournal of Religion and Spirituality in  Social Work , 41(2), 182-192, DOI: 10.1080/15426432.2021.2009408   

 Shor, R.,   Nahoum Shaty, A. Shalev (2022)  Barriers to Pathways to Care for Family Members of Persons with Severe Mental Illness in a Family-Centered Service. Journal of Family Social Work. 25 (1), 25-43DOI: 10.1080/10522158.2022.2058142

 

קראו פחות
refresh

פרופ' שירלי ורנר

Prof. Shirli Werner
ראשת תוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית
פרופ' חבר
חדר 516
תחומי מחקר עיקריים: סטיגמה בתחום המוגבלות, זכויות אנשים עם מוגבלות, קבלת החלטות בעבור אנשים עם מוגבלות, איכות חיים של אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם
02-5881257

 

קרא עוד

 

 

Werner Shirli

E-mail: shirli.werner@mail.huji.ac.il

 

 

Higher Education

2007-2009 Postdoctoral Studies (Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel(

2006-2007 Postdoctoral Studies (MukiBaum Treatment Centres and School of Social Work, University of Toronto, Canada(

2002-2005 Ph.D., direct track (School of Social Work, Bar-Ilan University, Israel)

1997-2000 B.A., (School of Social Work, Tel-Aviv University, Israel(

 

Appointments at the Hebrew University

2019 Associate Professor, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2015-2019 Senior Lecturer, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2009-2015 Lecturer, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2019 present Head of the MSW Program, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2016-2019 Head of the Center for Disability Studies, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2018-2019 Consultant for Bizchut for research on the status of individuals with disabilities from the Arab community.

2018-2019 Consultant for Akim Israel for research on the perception of disability among candidates for the local elections.

2017–2019 Consultant, Professional committee for defining classification methods, diagnosis and evaluation tools, Disabilities' Administration of the Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services

2016-2017 Consultant, Professional committee regarding inclusion and participation, Disabilities' Administration of the Ministry of Labour, Social  Affairs and Social Services.

2015-2016 Consultant, Professional committee regarding Person Centered Planning, Disabilities' Administration of the Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services

2016 Consultant, Rehabilitation Social Work Committee of the Union for Social Workers, working on new guidelines for specialization.

2009 present Member, Awards and Scholarship Committee, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2009-2016 Member, Ethics Committee, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

2010-2019 Member, Research and Computation Committee, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020 present Varburg Fund, “Understanding Role Perception of Family, Professional and Volunteer Supporters in Supported Decision Making Schemes”, $9888, with Roni Holler and Itay Greenspan

2018-2021 Israel Science Foundation, "Guardianship and Supported Decision Making for Persons with Disabilities: A Mixed-Method Analysis of Social Workers' Decision-Making Process", 375,000 NIS , with Roni Holler

2016-2019 Ministry of Education, "Evaluation of Dorner", 900,000NIS, with Tom Gumpel, Naomi Weintraub and Judah Koller.

2016-2018 JDC-Unlimited, "Evaluation of academic friending course", 119,930NIS.

2016-2019 JDC-Ashalim, "Evaluation of a program to increase volunteering of adolescents with disabilities", 257,134NIS with Yossi Friar-Dror, Itay Greenspan, Hila Rimon-Greenspan.

2015-2017 Varburg Fund, "Perception of disability among social work students: Between the medical and the social", $10,000 with Roni Holler.

2014-2017 Niedersachsen, "Service gap and lag in the treatment of intellectual disability and psychopathology: Family stigma and perception of service availability and accessibility as barriers to help-seeking",496,860 NIS

 with Wulf Rosler.

 

List of Publications (Within the Past Five Years)

 

Books & Edited Books

Scior, K., & Werner, S. (2016). Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins. London: Palgrave Macmillan.

 

Chapters in Collections

Werner, S. (2016). Measurement methods to assess intellectual disability stigma. In K. Scior & S. Werner (Eds.), Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins (pp.15-28). London: Palgrave Macmillan.

Werner, S. & Scior, K. (2016). Interventions aimed at tackling intellectual disability stigma: What works and what still needs to be done. In K. Scior & S. Werner (Eds.), Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins (pp. 129-148). London: Palgrave Macmillan.

Holler, R., Werner, S., Tolub, Y., Pomerantz, M. (2020). Choice within the Israeli Welfare State: Lessons learned from legal capacity and housing services. In R.J. Stancliffe, M.L. Wehmeyer, K.A. Shogren, & B.H. Abery (Eds.), Choice, preference, and disability: Promoting self-determination across the lifespan (pp. 87-110). Switzerland: Springer.

 

Journal Articles

Werner, S., & Shulman, C. (2015). Does type of disability make a difference in affiliate stigma among family caregivers of individuals with autism, intellectual disability or physical disability. Journal of Intellectual Disability Research, 59, 272-283.

Werner, S. (2015). Athletes', parents' and siblings' experiences from the Special Olympics World Games. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 40, 167-178.

Werner, S. (2015). Stigma in the area of intellectual disabilities: Examining a conceptual model of public stigma. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 120, 460-475.

Werner, S., Peretz, H., & Roth, D. (2015). Israeli children's attitudes toward children with and without disabilities. Early Childhood Research Quarterly, 33, 98-107.

Landau, R., & Werner, S. (2015). Ethical aspects of use of GPS tracking for people with dementia. Gerontology and Geriatrics, 42, (1), 9-25. (Hebrew; based on a translation of Landau & Werner, 2012).

Werner, S. (2015). Public stigma in intellectual disability: Do direct versus indirect questions make a difference? Journal of Intellectual Disability Research, 59, 958-69.

Werner, S., & Hozmi, B. (2015). Social workers' evaluation concerning the care of persons with 'dual diagnosis: Intellectual disabilities and psychiatric disorders. Society and Welfare, 35, 93-116. (in Hebrew(

Werner, S. (2015). Public stigma and the perception of rights: Differences between intellectual and physical disabilities. Research in Developmental Disabilities, 38, 262-271.

Taub, T., & Werner, S. (2016). What support resources contribute to family quality of life among religious and secular Jewish families of children with developmental disabilities? Journal of Intellectual & Developmental Disability, 41, 348-359.

Scior, K., Hammid, A., Hastings, R., Werner, S., Belton, C., Laniyan, A., Patel, M., & Kett, M. (2016). Consigned to the margins: A call for global action to challenge intellectual disability stigma. The Lancet Global Health, 4, e294-e295.

Werner, S., & Chabani, R. (2016). Guardianship law versus supported decision-making policies: Perceptions of persons with intellectual or psychiatric disabilities and parents. American Journal of Orthopsychiatry, 86, 486-499.

Werner, S. (2017). Can interpersonal contact help improve attitudes toward soldiers with intellectual disability? An Israeli study. Journal of Intellectual Disability Research, 61, 1162-1173.

Werner, S., & Abergel, M. (2017). What’s in a label? The stigmatizing effect of intellectual disability by any other name. Stigma and Health, 3, 385-394.

Davies, R.N., Werner, S., & Sinai, A. (2017). Guardianship and supported decision making in Israel. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 11(2), 54-64.

Werner, S., & Hochman, Y. (2017). Social inclusion of individuals with intellectual disabilities in the military. Research in Developmental Disabilities, 65, 103-113.

Werner, S., & Araten-Bergman, T. (2017). Social workers' stigmatic perceptions of individuals with disabilities: A focus on three disabilities. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 10, 93-107.

Werner, S., Yalon-Chamovitz, S., Tenne Rinde, M., & Heymann A.D. (2017). Principles of effective communication with patients who have intellectual disability among primary care physicians. Patient Education and Counseling, 100, 1314-1321.

Araten-Bergman, T., & Werner, S. (2017). Social workers' attributions towards individuals with dual diagnosis of intellectual disability and mental illness. Journal of Intellectual Disability Research, 61,155-167.

Werner, S. (2018). Attitudes of soldiers without intellectual disabilities towards the inclusion of soldiers with intellectual disabilities in the IDF. Bitachon Sociali, 104, 123-161. (Hebrew)

Werner, S., & Hochman, Y. (2019). On self-identity: The process of inclusion of individuals with intellectual disabilities in the military. Disability and Rehabilitation, 41, 1639-1646.

Holler R., & Werner S. (2018). Perceptions towards disability among social work students in Israel: Development and validation of a new scale. Health and Social Care in the Community, 26, 423-432.

Werner, S., Katz, D., Ayalon, Y., Merrick, J. & Tenenbaum, A. (2018): ‘Equal in Uniform’: People with intellectual disabilities in military service in Israel. International Journal of Disability, Development and Education, 65, 569-579.

Werner, S., & Holler, R. (2020). Attitudes toward guardianship and their association with the importance of social work goals and perspectives of disability within the social work profession. Disability and Rehabilitation, 42, 712-721.

Werner, S., Kurz, S., Rosenne, H., & Halpern, A. (2019). Disclosure in Cystic Fibrosis. Journal of Social Issues, 75, 881-903.

Werner, S., & Hochman, Y. (2019). "It opened a new world to me:" Experiences of military commanders in employing individuals with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 648-656.

Werner, S., Stern, I., Roth, D., & Tenenbaum, A. (2019) Help-seeking by parental caregivers of individuals with intellectual disabilities and dual diagnosis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 46, 321-333.

Werner, S. & Shpigleman, C.N. (2019). Information and communication technologies: Where are persons with intellectual disabilities? Israel Journal of Health Policy Research, 8:6.

Werner, S. (2019). Service use and perceptions of service effectiveness by parents of individuals with intellectual disabilities: Comparing Jewish and Arab Israeli parental caregivers. Journal of Intellectual Disability Research, 63, 957-968.

Werner, S., Stern, I., Stawski, M., Roth, D., & Tenenbaum, A. (2019). Service use and perceived service effectiveness for people with intellectual disability and dual diagnosis in Israel. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 12, 45-57.

Scior, K., Hamid, A., Hastings, R., Werner, S., Belton, C., Laniyan, A., Patel., M., Kett, M. (2020). Intellectual disability stigma and initiatives to challenge it and promote social inclusion around the globe. Journal of Policy & Practice in Intellectual Disabilities, 17, 165-175.

Werner, S., Hochman, Y., Rosenne, H., & Kurtz, S. (2020). Cooperation or tension? Dyadic coping in cystic fibrosis. Family Process (ahead of print doi: 10.1111/famp.12538)

Hassiotis, A., Ali, A., Courtemanche, A., Lunsky, Y., McIntyre, L.L., Napolitamo, D., van der Nagel, J., & Werner, S. (2020) In the time of the pandemic: Safeguarding people with developmental disabilities against the impact of Coronavirus. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 13, 63-65.

 

Gumpel, T.P., Koller, J., Weintraub, N., Werner, S. Wiesenthal, V. (2020). The 3P model for creating sustainable educational reform: An epilogue to the special issue. Journal of Educational Administration, 58, 571-584.

Werner, S., Hochman, Y., Rosenne, H., & Kurtz, S. (2021). Cooperation or tension? Dyadic coping in cystic fibrosis. Family Process, 60(1), 285-295. doi: 10.1111/famp.12538

Holler, R., Werner, S. (2020). Necessity is neither condemned nor praised’: Social workers' meanings of guardianship for disabled people. British Journal of Social Work, bcaa208, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa208

Geva, T., & Werner, S. (2021) Activism, Growth, and Empowerment of Parents of Children with Disabilities. Family Process. doi: 10.1111/famp.12639

 

 

קראו פחות
איריס

ד"ר איריס צדוק

Dr. Iris Zadok
ראשת מדור להכשרה מקצועית ומעורבות חברתית
מרצה בכיר במסלול הנלווה
חדר 316
02-5881808

 

קרא עוד

 

Iris Zadok

Email: iriszadok9@gmail.com

 

 

 

Higher Education

2006-2008       BA in Social Work for graduates in fields other than social work, School of Social Work, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel.

 

1999-2006       PhD, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem.

 

1997-1998       MA in early childhood studies (Schwartz Program), Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem (direct PhD track). Graduated with honors.

 

1994-1996       BA in Social Studies (psychology, criminology, sociology and anthropology), Bar-Ilan University. Graduated with honors.

 

Professional Training

 

2012-2013       Child-parent psychotherapy (CPP) training for counselors (TTT – training the trainees), Haruv Institute, Jerusalem.

 

2011-2012       Dyadic, trauma-informed therapy for early childhood – CPP, Haruv Institute.

 

2010                Continuing education programs:

§  Children sexually abusing children/ Esty Weis

§  Therapy for sexually abused children/ Dr. Lilach Rachamim

§  Annual hospital-based training for social workers in child maltreatment/ Ministry of Health

 

2002                Professional ethics/ Movement for Quality Government in Israel (NGO)

 

1996                Mediation team leaders/ Gevim Group (NGO)

 

Appointments at the Hebrew University

2020-Present Head of Social Involvement Unit, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

 

2017-Present  Head of Fieldwork Division, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

 

2017-Present Head, Fieldwork Committee, School of Social Work and Social Welfare.

 

2017-Present Member, Curriculum Committee, School of Social Work and Social Welfare.

 

2017-Present Member, Teachers-Students Committee, School of Social Work and Social Welfare.

 

2011-Present  Head of Practicum Unit and Professional Training in Early Childhood MA Studies (Schwartz Program).

 

2003-Present  Professional supervisor for MA social work students doing field work, Schwartz Program.

 

2003-Present  Lecturer, early childhood MA studies (Schwartz Program), Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

                        Awarded "Outstanding Lecturer" prize.

 

1997-2003       Research and teaching assistant, Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

 

Additional Functions

2015-Present  Lecturer and group counselor at the Ministry of Welfare's School of Social Work on the following topics: Trauma-informed practice for child protection officers; working with parents at parent-children centers; dyadic therapy with adopted children; and individual and dyadic therapy with parents in centers for domestic violence.

 

2015-2018       Social worker at the Center for Early Childhood, Ramat Amidar, Ramat Gan: Play therapy, dyadic therapy and parental counseling.

Professional supervision for social workers and multidisciplinary staff (individual and group).

 

2014-Present  Private clinic providing therapy for children, dyadic therapy, parental counseling, and supervision and training for professionals.

 

2012- Present Lecturer and counselor at Haruv Institute: CPP training program, educating and leading workshops for professionals working with child maltreatment.

 

2009- Present Professional supervisor for social workers in various social services, including multipurpose daycare centers for children at risk; social workers in daycare centers for preschoolers from asylum seeker communities; and paraprofessional workers (occupation therapists, language therapists)

 

2011-2016       Lecturer at the Center for Academic Studies, Or Yehuda, Israel, School of Education, Early Childhood Track.

 

2009-2015       Social worker at the Beit Lynn Child Protection Center, Tel HaShomer, Israel.

                       

2009-2015       Social worker at the Safra Children's Hospital located, Sheba Medical Center, Tel HaShomer.

 

2012                Lecturer in a course for daycare center supervisors.

 

2002-2009       Lecturer at the Kaye Academic College of Education, Beersheba, Israel, Early Childhood Track.

 

Association in Groups and Teams

2017-Present Member in a Fieldwork Forum of Social Work universities and colleges.

 

2015-2020       Member in an inter-university team for developing training for early childhood professionals, on behalf of the Ministry of Economy.

 

2009-2015       Member of Sheba Medical Center’s child protection team (CPT).

 

2010-2013       Member of the team that established and developed mental health practice in the MA Early Childhood Track at Hebrew University.

 

2009-2013       Academic counseling for Head of Early Childhood Track at the Kaye College of Education.

 

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2021                Baerwald School of Social Work and Social Welfare internal grant. Reporting of children at risk in early childhood: Motivations, challenges and barriers among professionals in the field of early childhood (submitted). Zadok, I., & Blit-Cohen, E.

 

2018-2020       Ralph Goldman Center for Judaism, Social Welfare and Ethics.

                        Forms and Functions of Aggressive Behavior among Israeli Preschool

Children from Different Religious Groups: The Role of Individual and Parental Correlates. (50,000 NIS). Zadok, I., & Khoury-Kassabri, M.

 

  

 

Development of Professional Training Tools

-          Training Beauty Professionals in the “gender-based violence” field: The program provides professionals in the cosmetics and beauty industry with tools to detect and identify women victimized by their spouses, as well as to provide them with appropriate response.

  •           Developing, writing and implementing a model of ethical problem solving for early childhood professionals.
  •           Developing and implementing principles for identifying early childhood trauma in various training institutes.

-          Using observation research tools with infants during training for therapists and teachers.

 

 

 

 

Other Training and supervision Projects

  •           Counseling for an evaluation research about Misgarot Tchila, a training program at early childhood daycare centers, on behalf of the Ministry of Welfare and JDC.
  •           Sexual abuse in early childhood: Methods of professional and organizational coping.
  •           Early childhood trauma and trauma-informed practice
  •           Implementing training programs in the field of early childhood and coping with early childhood trauma in educational agencies.

 

Participation in Scientific Conferences

 

Eseed, R., Zadok, I., Khoury-Kassabri, M. (January 2020). Maternal use of punitive discipline and psychological control: The role of Religion and Religiosity. Paper presented at the conference: SSWR Society for Social Work and Research. USA: Washington DC. (accepted).  

 

Khoury-Kassabri, M., & Zadok, I. (November 2019). Early childhood aggression: Individual and familial factors as mediators and moderators. China-Israel- Hong Kong Research Roundtable on “Social work for children and family”, Peking University. (Invited talk)

 

Zadok, I. (November 2019). The presence and absence of fathers in the treatment of young children exposed to domestic violence. China-Israel- Hong Kong Research Roundtable on “Social work for children and family”, Peking University. (Invited talk)

 

Zadok, I. (2019). The presence and absence of fathers in treatment of young children exposed to domestic violence. Oklahoma University School of Social Work.

 

Zadok, I. (2019). Trauma in early childhood: Talking with young children about trauma. Oklahoma University School of Social Work.

 

In Hebrew:

Zadok, I. (2019). Building up resilience in supervision processes in early childhood settings. Harris Conference, Bar-Ilan University.

 

Zadok, I. (2019). Building constructive relationships: Promoting interaction and treatment quality in daycare centers. Year-opening ceremony for early childhood settings.

 

Zadok, I. (2019). Implementing and using ITERS for supervision in early childhood settings. Conference on ITERS 3 launching and promoting the quality of education and treatment in daycare centers. Haifa University.

 

Zadok, I. (2016). Sexual trauma in early childhood. Annual symposium. Meital Center, Jerusalem.

 

Zadok, I. (2016). Mediating a panel on “Parenthood: Perceptions and attitudes”. Conference of the Inter-University Forum on Early Childhood Programs. Jerusalem.

 

Zadok, I. (2015). Bridge and contact: Intervention with early childhood trauma. Conference on violence in the family in pregnancy, birth and infancy. Hillel Yafe Hospital, Hadera.

 

Zadok, I. (2013). Trauma circles: Coping with traumatic situations in early childhood settings. Conference on treating childhood trauma. Israeli Center for Psycho-Trauma Treatment, Jerusalem.

 

Zadok, I. (2013). Intersecting viewpoints: Interface work with sexually abused children under three years old. Second Protection Centers Conference: Lynn Houses as a therapeutic intersection in the community. Jerusalem.

 

Zadok, I. (2013). Coping with infancy trauma in early childhood settings. Lynn House Protection Center, Tel HaShomer.

 

Zadok, I. (2012). Psychosocial evaluation for detecting and identifying child abuse and neglect victims. Conference, Child Ward Nursing, Sheba Medical Center.

 

Zadok, I. (2012). The multiple facets of evaluation. Fourth Gideon Levin Memorial Conference. Tel Aviv.

 

Zadok, I. (2012). Hospitalized infants: Community-hospital relations. Annual World Organization for Early Childhood Education (OMEP) Conference. Kiryat Gat.

 

Zadok, I. (2008). What is the child telling us? On understanding infants. Learning from children about children: Different languages in children’s worlds. Beersheba.

 

Zadok, I. (2008). Professional ethics in early childhood. Seeing the child: Looking at ourselves – Conference of the Israel Association of Community Centers. Safed.

 

Zadok, I. (2007). At the top of the pyramid: Children, family and staff. Annual Conference of the Israel Association of Community Centers. Petah Tikva.

 

Zadok, I. (2004). The family from a multidisciplinary perspective. Annual Conference of the Childhood and Challenge Programs. Jerusalem.

Zadok, I. (2004). Survival as a stage or survival as a situation: On the work of educator-therapists. Early childhood policy. Jerusalem.

 

Zadok, I. (2004). The perceived role of the early child therapist and its ethical implications: Dilemmas and certainties. “The multidimensional person”: Annual Conference on Qualitative Research Methods. Tel Aviv.

 

Zadok, I. (2003). Professional ethics dilemmas in the work of the early childhood therapist. Annual Conference of the Childhood and Challenge Programs. Annual OMEP Conference. Kiryat Gat.

 

List of Publications

 

Doctoral Dissertation

Zadok, I. (2006). Ethics, values and survival: The role of the caregiver through the eyes of caregivers in early childhood centers in Israel (Doctoral dissertation), Hebrew University of Jerusalem (Hebrew).

 

Journal Article

Khoury-Kassabri, M. (PI), Zadok, I. (PI), Eseed, R. (PI) & Vazsonyi, A. (C) (2020). Individual and familial factors as mediators and moderators of young children’s aggressive behavior. Children and Youth Service Review. doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.

Eseed, R., (PI)Zadok, I. (PI) & Khoury-Kassabri, M. (PI) (In process). Religion Affiliation Religiosity and Parenting: Comparison among Jewish, Muslim, Christian and Druze Mothers from Israel.

  

 Additional Publications (in Hebrew)

Zadok, I. Zur, H., & Kosher, H. (2021). Analysis of the issue of Early Childhood Presumption. Jerusalem: Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.

 

Zadok, I. & Zur, H. (2020). Building up resilience and treatment quality in supervision processes in early childhood settings. Meeting Point, 1, 30-39.

 

Zadok, I. & Zur, H. (2018). In the shadow of deportation: Guidelines for intervention in asylum-seeker parent groups.

 

Zadok, I. (2009). What is the child telling us? On understanding infants. Hed HaGan, 4, 36-43.

 

Zadok, I. (2006). Teaching ethics in training courses for early childhood workers in Israel. Learning Center, Schwartz Program, Hebrew University of Jerusalem.

 

Kirschenbaum-Zadok, I. (1998). Proposal for an ethical code for early childhood educators in Israel. Hed HaGan, 62, 249-256. 

 

 

 

קראו פחות