פרופ' עדית בליט כהן

refresh
פרופ'
עדית
בליט כהן
Prof. Edith.Blit-Cohen
פרופ' חבר במסלול הנלווה
חדר 517
תחומי מחקר עיקריים:עבודה קהילתית, שינוי חברתי ואקטיביזם, מגדר, זהות ואוכלוסיות מודרות
02-5882849
Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il

Edith Blit-Cohen

E-mail: edith@blitcohen.com

Higher Education

1997-2002       Ph.D., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                        Israel)

1990-1994       M.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel)  

1986-1989       B.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel) 

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2018    Distinguished Paper Award- ISEP: International Symposium on Education and
             Psychology. Osaka: Japan.

 

Appointments at the Hebrew University

2018       Associate Professor, Social Work, School of Social Work and Social Welfare,
               Hebrew university, Israel

2016-2018       Senior Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew                                university, Israel

2002-2016      Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew
                        university, Israel 

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2014-2020:  Head of the Joseph J. Schwartz, M.A. Programs

2011-2020:  Head of the Community Social Work track, BSW Program

2006-2020:  Member of the Learning committee, School of Social Work and Social Welfare

2005-2009:  Coordinator of the Community Learning Center, BSW Program, School of Social
                     Work and Social Welfare

2004-2011:  Member of the Prizes committee, School of Social Work and Social Welfare

2010-2020:  Member of the Dean's Student Award Committee for Social Involvement at the
                      University.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020         Research grant of 30,000 NIS from the School of Social Work and Social                                         Welfare with Dr. Itai Grinspan: A survey of Schwartz graduates.

2019         Research grant of NIS 30,000 from the Ralph Goldman Center for Jewish Welfare
                  and Ethics: Religious Activists Women.

2017         Research grant of 1500 $ from Cherrick Center: Ultra-Orthodox and their
                 participation in online networks. 

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Chapters in Collections

Cwikel, A. and Blit-Cohen, E. (2018). Charting strategies to social sustainability: lessons from community environmental struggles. In: M. Powers & M. Rinkel (Eds). Promoting Community and Environmental Sustainability: A workbook for global social workers and educators. Volume 2. Chapter 11, Pp. 171-192. Published by IFSW- The International Federation of Social Workers.

 

Cwikel, A., & Blit-Cohen, E. (2018). Strategies Used by Activists in Israeli Environmental Struggles: Implications for the Future Green Social Worker. In L. Dominelli, H. Bun & B. Raju Nikku (Ed.), The Routledge Handbook of Green Social Work. Chapter 36 (pp. 442-453). New York, NY: Routledge.

 

Journal Articles

עיסא, מ. ובליט-כהן, ע. (2020). חוויותיהם של מתנדבים ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה. ביטחון סוציאלי, (111), 1-28.

 

חורי-כסאברי, מ., בליט-כהן, ע., שנהב-גולדבר, ר. ומשנה, פ. (2020). שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים במידע וטכנולוגיות תקשורת מקוונת. ביטחון סוציאלי, (110), 1-18.

 

ג'מאל-עבוד, ר. ובליט-כהן, ע. (2019). חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל. ביטחון סוציאלי, (107), 1-22.

 

שוורץ זיו, ת. ובליט-כהן, ע., אייזנשטדט מ. (2019). התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק. ביטחון סוציאלי, (106), 1-34.

 

הרדל-זרייק, ה. ובליט-כהן, ע. (2018). עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות שעובדות בישראל: חוויות ואתגרים. ביטחון סוציאלי, (104), 1-30.

 

בליט-כהן, ע. וג'בר, א. (2015). שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית. ביטחון סוציאלי, (98), 217-240.

 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel. Journal of international Women's 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel.

.Journal of international Women's Studies

Persov, E., Udyavar Yehuda, R., Kantor, R., Blit-Cohen, E. & Sadan, E. (2020). Design Pedagogy for Learning Sustainability with Communities.

.Earth and Environmental Science Journal

Schwartz, T., Blit-Cohen, E. & Ajzenstadt, M. (2020). Activist mothers in need of public housing and the welfare services: Negotiating othering, mothering and resistance.

.The  British Journal of Social Work, 00, 1–19 https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa225

Yaari, M., Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2020). Management in Social Enterprises – Management Style, Challenges, and strategies.

.Journal of General Management, 46(1), 36-46. https://doi.org/10.1177/0306307020919529.

Blit-Cohen, E. (2020). Israeli-Palestinian Social Work Encounters. Journal of Social Work, 0(0), 1-18. https://doi.org/10.1177/1468017320949363

 

Yaari, M.; Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2019). Hybrid Organizational Culture: The Case of Social Enterprises.

The Journal of Social Entrepreneurship. DOI: https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1702581.

Jammal-Abboud, R. & Blit-Cohen, E. (2019). "Building a Bridge between Arab Culture and What You Learn at the University": Social Workers with Fathers at Arab Child-Parent Centers in Israel. Journal of Social Sciences and Humanities, 2(4), 66-73.

Hardal-Zreik, H. & Blit-Cohen, E. (2018). Women Palestinian community social workers- Israeli citizenship: Between the personal and the political. British Journal of Social Work, 0, 1-18. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy121.

 

Blit-Cohen, E. & Jammal-Abboud, R. (2017) The impact of Arab Israeli culture on the characteristics of the therapeutic encounter between women social workers and fathers in Arab parent–child centers, Journal of Social Work Practice, 31:3, 337-351, DOI: 10.1080/02650533.2016.1189404

 

Freund, A., Cohen, A., Blit-Cohen, E., & Dehan, N. (2017). Professional socialization and commitment to the profession in social work students: A longitudinal study exploring the effect of attitudes, perception of the profession, teaching, training, and supervision. Journal of Social Work, Vol. 17(6) 635–658. DOI: 10.1177/1468017316651991. 0.857.