התמחויות

 

סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

 

חדש!

התמחות בניהול התנדבות

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול ארגוני התנדבויות. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו מיומנויות וידע מקצועי בניהול רשת מתנדבים, לאפשר התנסות בתכנון וניהול מיזמים התנדבותיים, כמו כן בניהול מערכי השתתפות אזרחית.

 

התמחות בניהול במוסדות להשכלה גבוהה

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול במוסדות להשכלה גבוהה. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם בתכנון, תקצוב וניהול כח אדם המוסדות להשכלה גבוהה, לצד התנסות בתכנון וניהול מיזמים ארגוניים בתחום. 

 

התמחות בתחום יזמות חברתית

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

 

התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

 

כלל תלמידי תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

 

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים את לימודיהם  בשנת תשפ"א

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים לימודיהם בשנת תש"ף 

 

התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

 

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, והיבטים ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

התכנית נועדה לאפשר לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על התחומים האלה, לצורך הערכת מצבם של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכניות שוורץ - הן במסלול המחקרי הן במסלול הלא-מחקרי. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מלימודי התואר שלהם.

 

מבנה הלימודים בהתמחות:

על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה:
2 קורסי חובה  + 2 קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום = סה"כ 12 נ"ז להתמחות.

** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור ראשת תכנית המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס.
ניתן להשיג רשימה חלקית נמצאת במזכירות.

 

רשימת קורסים מחוגים אחרים:

 

מספר

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

חוג

54216

האנתרופולוגיה של החושים

המר

2

לימודי תרבות

53808

שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים

גודמן

2

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

34919

שילוב

ענבר-פירסט

2

חינוך

 

מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

 

התמחות בתחום יזמות חברתית

 

התמחות בתחום יזמות חברתית

סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

מאז שנות התשעים מתפתחת ומתרחבת בעולם בכלל ובישראל בפרט התופעה של יזמות חברתית (Social Entrepreneurship). יזמים חברתיים הינם סוכני שינוי בחברה האזרחית, השמים לעצמם כמטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, בדרכים שיש בהן חדשנות ויצירתיות. היזמים החברתיים מפגינים מחויבות גבוהה הן לאוכלוסיות שלמענן הם פועלים והן לתוצאות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של פעילותם.

המטרה ביזמות חברתית היא להצליח לספק פתרונות שורשיים ויצירתיים ארוכי-טווח לבעיות חברתיות כגון, אי-שוויון, עוני, הדרה חברתית, צדק סביבתי ועוד. היזמים החברתיים הם אנשים בעלי חזון  אשר מכוונים לפתח רעיונות חדשניים באמצעות כלים שונים ומגוונים, ביניהם, חברתיים גרידא, עסקיים ו/או טכנולוגיים.

יזמות חברתית היא פרקטיקה חשובה המאומצת על ידי מנהלים של ארגונים בחברה האזרחית הפועלים בסביבות ארגוניות תחרותיות ונדרשים לפתרונות יצירתיים לקידום אוכלוסיות היעד אותן משרתים הארגונים. בהתאם, ליד היזמות החברתית המסורתית, התפתחו בשנים האחרונות יזמות חברתית-עסקית ויזמות חברתית-טכנולוגית.

החשיבות הגדולה של היזמות חברתית-עסקית היא בניפוץ החלוקה המסורתית בין המגזרים השונים בנוגע לאחריות חברתית, באופן שגם המגזר העסקי פועל לקידום מטרות חברתיות. מדובר בפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים, תוך שימוש בכוחות השוק כדי לקדם מטרות חברתיות. מדובר במיזמים שלא נשענים רק על פילנתרופיה אלא מניבים הכנסה. מיזמים אלה יכולים להתקיים במסגרת עמותות קיימות ולסייע להן בקידום מטרותיהן החברתיות או כפיתוח של שירותים ועמותות חדשות בדמות עסקים חברתיים. יזמות חברתית-טכנולוגית מבקשת לעשות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשם פיתוח וקידום פתרונות לבעיות חברתיות. מדובר ברעיונות טכנולוגיים פורצי דרך ובמצבים בהם הטכנולוגיה נרתמת לטובת השגת  שינוי חברתי. 

 

תיאור ההתמחות

ההתמחות בתחום יזמות חברתית הינה הכרח של העידן הנוכחי ונועדה להכשיר את המנהיגות החברתית של המחר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, באמצעות תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, הוא המקום הטבעי לפתח התמחות בתחום היזמות החברתית. התכנית משלבת ידע תיאורטי ופרקטי, מקדמת ערכים של פיתוח חברה אזרחית כמרחב ציבורי פתוח בחברה דמוקרטית והון חברתי, ומכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול בארגונים חברתיים למען שיפור רווחתם של בני אדם בסביבתם, תוך כדי פיתוח החברה האזרחית. בתכנית נלמדים תיאוריות ודרכי פעולה בחברה האזרחית, היבטים שונים של מדיניות חברתית ותיאוריות חברתיות בתחומים של בעיות חברתיות כגון, עוני והדרה, תיאוריות ארגוניות ופרקטיקות ניהוליות עדכניות, מודלים של מנהיגות, יחסים בין-מגזריים, מודלים ופרקטיקה בתחום של התארגנות קהילתית ושינוי חברתי. תחומי הידע והניסיון  של החוקרים ושל סגל התכנית מהווים בסיס אקדמי עשיר לצמיחת ההתמחות ביזמות חברתית, הן במישור התיאורטי והן במישור הפרקטי.

 

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

ההתמחות נשענת על קורסים אקדמיים כגון, תיאוריות אודות החברה האזרחית,  תיאוריות ארגוניות, ניהול ומנהיגות, פילנתרופיה, שותפויות בין-מגזריות ועוד, על קורסים מעשיים כגון, ניהול כלכלי ופיננסי, היבטים משפטיים, שיווק ומיתוג, גיוס משאבים וכן, התנסות מעשית בהקמת מיזם חברתי- בדגש חברתי, עסקי או טכנולוגי או בשילוב ביניהם בהתאם לאופי המיזם.

בחלק ההתנסות המעשית של תכנית התמחות זו, הסטודנטים ילוו על ידי מנטורים- אנשים בעלי ניסיון רב ומוכח בשדה היזמות החברתית. כמו כן, תעמוד בפני הסטודנטים אפשרות להשתתף במעבדה המופעלת על ידי המרכז ליזמות באוניברסיטה העברית לצורך חיזוק וקידום מיזם בעל פוטנציאל גבוה. במעבדה יוכלו הסטודנטים להתנסות בהקמת המיזם וכן, להתייעץ ולשתף פעולה עם אנשי מקצוע וסטודנטים מתחומים ומדיסציפלינות שונות.

ההתמחות תהיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. ההתמחות תקלוט עד 20 סטודנטים. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מתוך לימודי התואר שלהם.

 

תנאי קבלה להתמחות

תנאי הקבלה להתמחות הינם תנאי הקבלה הנהוגים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים. כמו כן יעברו המועמדים ראיון שבו יתבקשו להציג את הרעיון למיזם שברצונם לפתח.
ההתמחות פתוחה רק עבור תלמידים בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים.

 

מהלך הלימודים בהתמחות

הלימודים במסגרת ההתמחות כוללים 12 נ"ז ומתאימים לסטודנטים הן במסלול המחקרי (עם תיזה), והן במסלול הלא מחקרי (בלי תיזה).

מערך הלימודים כולל: 12 נ"ז מהקורסים הבאים: השתתפות בחממה/סמינר לפיתוח מיזמים חברתיים-עסקיים ו/או טכנולוגיים (4 נ"ז), 2 קורסי חובה (4 נ"ז) ושני קורסי בחירה (4 נ"ז).

הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, קורסים הנלמדים בבית הספר למנהל עסקים ובתוכנית מנהיגות וארגונים לא מדינתיים ברוטברג. ההרשמה להתמחות תיעשה עד לשבוע הראשון בסמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה.  שכר הלימוד בהתמחות הוא שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל לתואר מוסמך.

 

מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"

 

תכנית מערך ההתמחות לשנת הלימודים תשע"ט