התמחויות

 

סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

 

חדש!

התמחות בניהול התנדבות

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול ארגוני התנדבויות. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו מיומנויות וידע מקצועי בניהול רשת מתנדבים, לאפשר התנסות בתכנון וניהול מיזמים התנדבותיים, כמו כן בניהול מערכי השתתפות אזרחית.

 

התמחות בניהול במוסדות להשכלה גבוהה

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של ניהול במוסדות להשכלה גבוהה. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם בתכנון, תקצוב וניהול כח אדם המוסדות להשכלה גבוהה, לצד התנסות בתכנון וניהול מיזמים ארגוניים בתחום. 

 

התמחות בתחום יזמות חברתית

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

 

התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

 

כלל תלמידי תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

 

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים את לימודיהם  בשנת תשפ"א

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים לימודיהם בשנת תש"ף