התמחויות

 

 לטופס בחירת התמחות, נא ללחוץ כאן

סרטון המביא דוגמאות של פרויקטים שנעשו במסגרת ההתמחות

 

התמחות בתחום יזמות חברתית

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפיסות ותיאוריות בתחום של תפקידי החברה האזרחית והשינוי החברתי, לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים. הסטודנטים הלומדים בהתמחות יקבלו ידע וכלים שיסייעו להם ביזמות חברתית ובפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים. הם יוכשרו לעבוד עם מודלים ופרקטיקות מותאמות לתהליך מדיד ומכוון תוצאות, הלקוח מהעולם החברתי והעסקי. הסטודנטים הלומדים בהתמחות ילמדו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה ויהיו מסוגלים להרחיב את הבחירה וההזדמנויות של האנשים והקבוצות שאיתם הם עובדים.

 

התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

 

התמחות במדיניות חברתית - החל משנת הלימודים תש"ף

עולם הארגונים החברתיים והחברה האזרחית המשתנה מציבים אתגרים ואפשרויות לאנשי מקצוע שדורשים ידע על מדיניות, כלים ניהוליים ומיומנויות לעיסוק בפרקטיקת מדיניות. ההתמחות במדיניות חברתית מציעה ידע במגוון תחומי מדיניות חברתית לעובדים העוסקים בסוגיות חברתיות בכל הדרגים הארגוניים.  ההתמחות במדיניות חברתית מספקת כלים ניהוליים המותאמים לעולם ארגוני החברה האזרחית ומיומנויות המיועדות להשתתפות בתהליכי עיצוב מדיניות במישור הארגוני והלאומי. התמחות זו נשענת על מאגר יוצא דופן של חוקרי מדיניות חברתית מובילים ועל מנהלים בכירים בתחומי הרווחה והחברה בעבר ובהווה, אשר נמנים על סגל בית הספר. היא נועדה להכין תלמידי מוסמך לתפקידי מפתח בעיצוב מדיניות חברתית ולהכשיר את המנהיגות העתידית של ארגוני החברה האזרחית בישראל.  

כלל תלמידי תכנית שוורץ לניהול מלכ"רים רשאים לבחור בהתמחות במדיניות חברתית. התמחות זו משותפת לתלמידי המוסמך בעבודה סוציאלית ולתלמידי תוכנית המלכ"רים בביה"ס.

 

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים את לימודיהם  בשנת תשפ"א

מערך השיעורים להתמחויות במלכ"רים למתחילים לימודיהם בשנת תש"ף