התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

 

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, והיבטים ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

התכנית נועדה לאפשר לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על התחומים האלה, לצורך הערכת מצבם של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכניות שוורץ - הן במסלול המחקרי הן במסלול הלא-מחקרי. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מלימודי התואר שלהם.

 

מבנה הלימודים בהתמחות:

על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה:
2 קורסי חובה  + 2 קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום = סה"כ 12 נ"ז להתמחות.

** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור ראשת תכנית המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס.
ניתן להשיג רשימה חלקית נמצאת במזכירות.

 

רשימת קורסים מחוגים אחרים:

 

מספר

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

חוג

54216

האנתרופולוגיה של החושים

המר

2

לימודי תרבות

53808

שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים

גודמן

2

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

34919

שילוב

ענבר-פירסט

2

חינוך

 

מערך השיעורים המלא של ההתמחות לכל שנת לימודים, מופיע בעמוד "התמחויות"