התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

 

תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, והיבטים ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

התכנית נועדה לאפשר לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על התחומים האלה, לצורך הערכת מצבם של אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר.

ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בתכניות שוורץ - הן במסלול המחקרי הן במסלול הלא-מחקרי. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מלימודי התואר שלהם.

מבנה הלימודים בהתמחות:

על מנת שההתמחות תצוין בגיליון הציונים יש ללמוד מהרשימה מטה קורסים במתכונת הבאה: 2 קורסי חובה (03488 או 03412 ו- 03062) + 2 קורסי בחירה + סמינר מחקר/פרקטיקום = סה"כ 12 נ"ז להתמחות.

 

 

סוג

מספר

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

סוג קורס

חובה (חלופיים)*

03488

לימודי מוגבלות: גישות וסוגיות

הולר

2

חובה

03412

סטיגמה והשלכותיה על הפרט, המשפחה והקהילה

ורנר

2

חובה

 

 

 

 

 

 

חובה

03062

קולוקוויום: היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים של מוגבלויות

ורנר

2

חובה

 

 

 

 

 

 

בחירה***

03074

היבטים רפואיים והתפתחותיים במעגל החיים של אנשים עם מוגבלויות

טננבאום

2

בחירה

03244

בריאות במאה העשרים ואחת: תפקיד העובד הסוציאלי

שיף

2

בחירה

03089

מודלים טיפוליים בתחלואה כפולה

רושקה

2

בחירה

03854

הטמעת ההחלמה בבריאות הנפש

לכמן

2

בחירה

03982

אתגרים בשילוב חברתי בשיקום בתחום בריאות הנפש

שור

2

קורס מרוכז

03046

מה ניתן ללמוד מידע מניסיון – שיח עם אנשים עם מוגבלויות

לכמן והדס לידור

2

קורס קיץ מרוכז

 

אמנות-נכות ותיאטרון קהילתי של אנשים עם מוגבלויות

מזור

2

בחירה

 

 

 

 

 

99837

מודעות עצמית (מטפל, מטופל) במצבים בריאותיים והשלכות לשיקום

מאיר**

2

בחירה

99818

היבטים תרבותיים בריפוי בעיסוק ובמקצועות הבריאות

גולוס**

 

בחירה

99856

תאוריות וגישות בבסיס הערכה והתערבות בקרב אוכלוסיה עם לקויות התפתחותיות ולקויות נרכשות

ויינטראוב וטל סבן**

 

בחירה

99825

מבוא לליקויי למידה, הפרעת קשב ו - DCD

 

ויינטראוב וטל סבן**

2

בחירה

99861

הערכה והתערבות בתיפקודי חיים בקרב אוכלוסיה עם ליקויי למידה, הפרעות קשב ו- DCD

ויינטראוב וטל סבן**

2

בחירה

99859

אוטיזם

מזור קרסנטי

 

קורס קיץ מרוכז

99855

שיקום קוגניטיבי: מודלים לטיפול באנשים עם לקויות נוירוקוגניטיביות

מאיר**

2

שיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמינר מחקר

03474

סוגיות מחקריות בתחום השיקום, בריאות ומוגבלות

ורנר

4

סמינר

03477

היבטים משפחתיים, תרבותיים וסביבתיים בשיקומם של אנשים עם מחלות נפשיות ומוגבלויות אחרות

שור

4

סמינר

 

 

 

 

 

 

פרקטיקום

03886

הטיפול השיקומי לאנשים עם מוגבלויות שונות

פיאנרט

4

פרקטיקום

 

* יש לקחת לפחות את אחד משני הקורסים 03488 או 03412. ניתן גם לקחת את הקורס הנוסף כבחירה.

** קורס מבית הספר לריפוי בעיסוק

*** ניתן לבחור קורס בחירה אחר אשר ניתן בחוגים אחרים באוניברסיטה בתנאי שהוא מתמקד בגישות חברתיות של מוגבלות ומקבלים את אישור מזכירות המוסמך ומזכירות החוג בו ניתן הקורס. ניתן להשיג רשימה חלקית נמצאת במזכירות.

 

רשימת קורסים מחוגים אחרים:

 

מספר

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

חוג

54216

האנתרופולוגיה של החושים

המר

2

לימודי תרבות

53808

שגעון, הפרעה, אבחון, טיפול: היבטים אנתר' ביקורתיים

גודמן

2

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

34919

שילוב

ענבר-פירסט

2

חינוך