מידע למועמד לתלמידי התואר השני

 

סדרי הרשמה

1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה :www.huji.ac.il  (רישום מקוון) . תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל, בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607.

לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.

2. במקביל , יש להיכנס לקישור הבא: https://grs.ekmd.huji.ac.il  ולפתוח חשבון EKMD  על מנת להתחיל בתהליך הרישום.
לאחר פתיחת החשבון יש למלא את השאלון ולעקוב ההוראות המופיעות באתר על פי התוכנית הרלוונטית.