הכשרה מקצועית

              

                       לצפייה בסרטונים מיריד ההכשרה תשפ"ב - לחצו על ההזמנה

                         

 

לימודי ההכשרה המקצועית בשדה מאורגנים במסגרת מרכזי למידה. מרכזי הלמידה מתמקדים בתחומים  השונים של העבודה הסוציאלית לפי אוכלוסיות ו/או בעיות ייחודיות.

כל מרכז למידה מנוהל בראשות רכז/ת עם צוות מדריכים ומדריכות.

ללימודי השדה שלושה מרכיבים:

1)   עבודה מעשית במסגרת מקום ההכשרה שהסטודנט/ית שובצ/ה בו

2)   הדרכה אישית במקומות ההכשרה  או באוניברסיטה לפי תיאום עם המדריך/ה

3)  סדנה דו-שבועית או חודשית הניתנת לכל קבוצת סטודנטים במרכז הלמידה, בהנחיית הרכז/ת

הנוכחות חובה -  הציון "השתתפות פעילה" תנאי לקבלת ציון "עובר" בהכשרה מקצועית.

הנחיות הורות והריון בזמן הכשרה 

הנחיות לחופשת סמסטר תשפ"ב

לוח תאריכים בהכשרה

נוהל וועדת היוועצות

תקנות בהכשרה מקצועית

נוהל- ציון נכשל בהכשרה מקצועית

 

מבנה המדור:

ראשת המדור להכשרה מקצועית - ד"ר איריס צדוק

חדר 316

ימי קבלה : בתיאום מראש  

אימייל:  iris.zadok@mail.huji.ac.il

רכזת המדור להכשרה מקצועית -  מירי בן הרוש

חדר 316

טלפון 02-5882105 , פקס 02-5882107

שעות קבלה : בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 13:30

אימייל: miribe@savion.huji.ac.il

 

button0012 טפסי שיבוץ מקוונים

 

המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות (להוסיף או לבטל) מקומות הכשרה .