חזון וייעוד

 

הייעוד:

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית שואף לקדם צדק חברתי ואת רווחתם האישית והחברתית של בני אדם. זאת באמצעות מחקר פורץ דרך, הכשרה של אנשי מקצוע מובילים ומעורבות פעילה בעיצוב פני מקצוע העבודה הסוציאלית, השירותים החברתיים והמדיניות המיועדים לסייע ליחידים, למשפחות, לקבוצות, לארגונים ולקהילות בארץ ובעולם. 

החזון:

כדי למלא את ייעודו בית הספר שואף:

  • לעודד ולפתח מחקרים פורצי דרך שיתרמו להבנה של סוגיות ובעיות חברתיות מורכבות ושל דרכי היווצרותן, ואשר יסייעו לפיתוח דרכי התמודדות עמן. מחקרים אלה נעשים בשיתוף פעולה של אנשי סגל, סטודנטים, עובדים סוציאליים ובעלי מקצועות אחרים, וכן משתמשי השירותים החברתיים.
  • לחנך ולהכשיר אנשי מקצוע בתחומי הטיפול הפסיכו-סוציאלי והרווחה החברתית, אשר יונחו על ידי החזון והערכים של מקצוע העבודה הסוציאלית ויפגינו מעורבות פעילה בלימודיהם, בשירותים החברתיים ובחברה האזרחית. 
  • להכשיר מנהיגות מקצועית שתוביל את השירותים החברתיים, תקדם שינוי חברתי ותעצב מדיניות חברתית ברמה המקומית, הלאומית והבין-לאומית.
  • לפתח בקרב תלמידיו חשיבה ביקורתית, רצון לחקור, יצירתיות, רגישות תרבותית וסוציו-פוליטית, ויכולת התאמה לסביבות המשתנות שבהן הם פועלים.
  • לקדם את הצדק החברתי באמצעות חינוך, מחקר ומעורבות אזרחית וחברתית של קהילת בית הספר ברמה המקומית, הלאומית והבין-לאומית. באופן מיוחד, בית הספר שואף לתרום לחיזוק הקשר בין האוניברסיטה העברית לשירותים החברתיים ולעובדים הסוציאליים בשדה ולחיזוקן של קהילות מקומיות בירושלים.