דבר הדיקן

ברוכים הבאים לאתר בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד.

בית הספר שלנו, הותיק בישראל, עטור הישגים אקדמיים ומקצועיים אבל עתידו עוד לפניו.   asher ben arieh

בית הספר שלנו עיצב ומעצב את מקצוע העבודה סוציאלית והשפעתו מגיעה הרב המעבר לגבולות מדינת ישראל. משימתנו היא להכשיר את דור העתיד של העובדים והעובדות הסוציאליים, להשפיע על המחקר בתחום ועל המדיניות החברתית בישראל ובכלל.

בית הספר מעצב את מקצוע העבודה סוציאלית באמצעות הפעילות המחקרית של חברי הסגל, שעומדים בחוד החנית של המחקר בתחומים רחבים של העבודה הסוציאלית. כמו גם באמצעות ההוראה וההכשרה המעשית שניתנת לתלמידים.

המחקר הנערך בבית ספרנו הוא חדשני, תורם לפיתוח ידע בתחום, להערכת דרכי טיפול והכשרה, ולקידום נושאים חברתיים ועיצוב פני החברה הישראלית לגווניה.
מחויבות זו למחקר כוללת גם את הכשרת דור העתיד של החוקרים מקרב הסטודנטים שלנו שיובילו את שדה המחקר והמקצוע שלנו למחוזות חדשים. המחקר שאנו
מקדמים ומעודדים בבית הספר מאפשר הפרייה הדדית בין אנשי המקצוע בשטח לבין סגל החוקרים בבית הספר.

אנו חותרים להכשיר באופן המקצועי ביותר את העובדים והעובדות הסוציאליים של העתיד. מערך הלימודים בתוכניות השונות הוא עדכני ופלורליסטי, שבו הבנת הפרט מבוססת על תפיסה מערכתית שמתייחסת  לרמה התוך-אישית דרך המערכת המשפחתית, הקהילתית, והחברתית. אנו מחויבים לסביבה ידידותית, מפרה, מאתגרת ורגישת-תרבות, שבתוכה יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות לעצב את זהותם המקצועית ולשכלל אותה. אין ספק, שעל מנת להכשיר אנשי המקצוע על הצד הטוב ביותר יש צורך בסביבה שמקבלת את תלמידיה ואת הסגל שלה על מגוון זהויותיהם האתניות, הלאומיות, החברתיות והמגדריות, ושמאפשרת לבטא שונות זו באמצעות ההוראה, ההכשרה והפעילויות החברתיות בבית הספר.

בית הספר מעורב בעשיה החברתית בארץ ובמאמצים להשפיע על עיצוב המדיניות החברתית במדינה. השילוב בין ההכשרה, המעורבות החברתית והמחקרים שאנו מובילים מקדם לא רק את המקצוע שלנו ואת האוכלוסיות שבהן אנו מטפלים ברמה האישית והקהילתית, הוא אף מוביל שינוי חברתי ומשפיע על עיצוב המדיניות החברתית.

אנו גאים גם בפעילות הענפה של הסטודנטים שלנו במסגרת בית הספר והאוניברסיטה בוועד החוגי, בוועדות בבית הספר, מעורבות באגודת הסטודנטים ועוד. אנו גאים גם במעורבותם של הסטודנטים שלנו בעשיה בחברה הישראלית דרך פעילותם בארגונים ועמותות שמקדמים את השוויון ואת הצדק החברתי במדינה.

כבוגר בית הספר (בשלושת תואריו) אני יכול לספר שהלימודים בו סיפקו לי חוויה ייחודית וחשיפה לעולם העבודה הסוציאלית על יופיו ומורכבותו. למדתי מושגי יסוד של המקצוע והכרתי את עולם המחקר, התיאוריה והעשייה בשטח. כחבר סגל בבית הספר כבר למעלה מעשרים שנה, נהנתי תמיד מהמפגש המפרה והמכבד עם עמיתי ולא פחות מכך עם תלמידי. אני בטוח שאווירה זו שליוותה אותי בדרכי האקדמית תלווה אותנו שנים ארוכות ושנוכל להעניק לקהילת בית הספר אווירה לימודית מעניינת ומאתגרת, אך גם אישית ואנושית. 

 

פרופ' אשר בן-אריה

דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד