פוסט-דוקטורט

מידע כללי

פוסט דוקטורט (בעברית בתר-דוקטורט) הוא תקופת לימודים ומחקר עצמאי שנעשית לאחר קבלת תואר הדוקטור תחת פיקוחו של איש סגל בכיר בבית הספר.


תנאי קבלה

* בעל דוקטור (PhD, MD or MD Vet) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  גם מי שרק הגיש את העבודה לשיפוט והמציא האישור על כך, יוכל להיות זכאי למלגה פוסט-דוקטורלית.

* השתלמות פוסט-דוקטורלית תחל לא יאוחר מחמש שנים לאחר אישור תואר הדוקטור.

* מציאת מנחה- ככלל, מן המסלול האקדמי הרגיל
אמריטוס- במידה ועוסק במחקר פעיל, ניתן להגיש בקשה לאישור חריג לסגנית הרקטור
השתלמות אצל מדריך עבודת הדוקטור- רק לתקופה שבין הגשת עבודת הד"ר לשיפוט ועד אישור הדוקטור

תקופת ההשתלמות
מעמד של פוסט-דוקטורנט ומלגה פוסט-דוקטורלית יוכלו להינתן לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים.

קבלה והרשמה

לאחר מציאת מנחה, ההרשמה מתבצעת דרך טופס הרישום המקוון.

קישור טופס רישום לפוסט -דוקטורט . 

בנוסף על הסטודנט להעביר את המסמכים הבאים לכתובת מייל :

swinternational@savion.huji.ac.il 

 • תעודת דוקטורט 
 • קורות חיים 
 • תמונה
 • הצעת מחקר  

לאחר קבלת המסמכים תוסדר הרשמתו של הסטודנט במערכות האוניברסיטה לשנת הלימודים הרלוונטית.

לנוהל  כפי שהוא מופיע באתר המזכירות האקדמית, לחצו כאן

לשאלות ובירורים:
דארין עלוי
רכזת בינלאומיות ופתוח
02-5881391

swinternational@savion.huji.ac.il

שולי לוי
ראשת תחום הוראה וסטודנטים
02-5881802
shulil@savion.huji.ac.ilשירותי המעטפת לתלמידי פוסט דוקטורט (מטעם ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג)

במסגרת לימודיהם באוניברסיטה, זכאים סטודנטים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים  לשירותי המעטפת הניתנים על ידי משרד לחיים סטודנטיאליים (OSL) בבית הספר לתלמידים  מחו"ל ע"ש רוטברג. חבילת המעטפת נועדה לעזור לכם להסתגל לחיים בקמפוס, בירושלים ובישראל ולסייע לכם לנהל חיים מלאים ועצמאיים.

השירותים הזמינים לסטודנטים הבינלאומיים כחלק משירותי המעטפת נכון להיום הם:

 1. יצירת קשר אישי טרם ההגעה והעברת מידע חיוני
 2. פגישת היכרות ואוריינטציה
 3. סיוע בנושאי התאקלמות (ויזה, מגורים, ביטוח, חשבון בנק ישראלי, רב קו, כרטיס SIM)
 4. טיפול במצבי חירום 24/7 – מספר החירום: 054-8820217
 5. נוכחות בכל הקמפוסים בירושלים
 6. כתובת זמינה לייעוץ ומענה מהיר על שאלות כלליות
 7. תיווך בין הסטודנט לגורמים רלוונטיים באוניברסיטה
 8. אירועים חברתיים
 9. לימודי עברית מסובסדים (קורסים סמסטריאליים)
 10. שירות פסיכולוגי
 11. עדכונים בנושאי בטיחות ובטחון
 12. דאגה לבני משפחה

 

יצירת קשר בנושאי מעטפת של פוסט-דוק':

גב' סיגל קליינרמן, מנהלת היחידה לחיים סטודנטיאליים

דוא"ל: sigalkl@savion.huji.ac.il

נייד: 054-8820013

 

עמיתי מחקר אורחים (VRF), דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים

גב' גל לומברוזו, רכזת הסיוע לתלמידי מחקר בינלאומיים

דוא"ל : phdlife@savion.huji.ac.il

נייד: 054-2484248

 

je