תלמידי/ות המחקר (דוקטורנטים)

or

אור פרח מדבר אלתר

נושא המחקר: המחקר עוסק בפרספקטיבות של ילדים בגיל הרך ובוחן את האופן בו ילדים וילדות בגילאי 3-6 חוו את תקופת הקורונה
בהנחיית:פרופ' דורית רואר סטריאר ופרופ' היידי קלר
gabriela

גבריאלה בנטלי

נושא המחקר: הפחד מהישנות מחלת הסרטן: מסלולי התפתחות ובחינה אקספלורטיבית של רמה אדפטיבית בקרב נשים המתמודדות עם סרטן שד.
בהנחיית: פרופ' רות פת-הורנצ'יק וד"ר אסנת זמיר
yael

יעל הנדלסמן

נושא המחקר : חוויות בית הספר של ילדים וילדות, השוואה בין האוכלוסייה הכללית ובין אוכלוסיית הילדים בסיכון
בהנחיית: פרופ' אשר בן אריה וד"ר דפנה גרוס-מנוס (מכללת תל חי)
שירה

שירה ורדי

נושא המחקר: סביבתנות בפריפריה - התרת הפרדוקס: זהויות ערכים ויחסי כוח, והקשר שלהם לעמדות והתנהגות סביבתית בקרב אוכלוסיות בפריפריה.
בהנחיית: ד"ר איתי גרינשפן
heba

היבה זידאן

נושא המחקר: הקשר בין חשיפתם של הורים פלסטינים בישראל לגורמי דחק על רקע קונטקסט סוציו-פוליטי לאלימות במשפחה: בחינת גורמי חוסן וגורמי סיכון כמשתני מיתון ותיווך
בהנחיית: פרופ' מוחמד חאג'- יחיא
zili

צילי ניר

נושא המחקר: יכולות חברתיות אצל ילדים עם לקויות ראייה: השוואה לילדים עם הפרעה ברצף האוטיזם ולילדים עם התפתחות טיפוסית
בהנחיית: פרופ' קורי שולמן