הקשר תרבותי וסוציו-פוליטי

מיה בניש-וייסמן

פרופ' מיה בניש-וייסמן

Prof. Maya Benish-Weisman
פרופ' חבר
חדר 512
02-5882210
תחומי מחקר עיקריים: התפתחות ערכים בטווח החיים, ובמיוחד בגיל ההתבגרות הקשר בין ערכים להתנהגות חברתית (פרו חברתיות ותוקפנות) השפעות פסיכולוגיות של הגירה זהות אתנית בגיל ההתבגרות
refresh

פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

Prof. Muhammad Haj-Yahia
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה לעבודה סוציאלית על שם גורדון בראון
חדר 504
02-5882207
תחומי מחקר עיקריים: אלימות נגד נשים; השלכות לטווח ארוך של חשיפת ילדים ומבוגרים לאלימות במשפחה, לאלימות בקהילה, ולאלימות פוליטת: משתני חוסן והגנה; זוגיות והורות בצל חשיפה לאלימות בקהילה ולאלימות פוליטית; ההקשר הסוצו-תרבותי וסוציו-פוליטי של אלימות במשפחה
refresh

ד"ר ארנה שמר

Dr. Orna Shemer
הממונה על המעמד האקדמי
מרצה במסלול הנלווה
חדר 534
02-5881349
תחומי מחקר עיקריים: תהליכי שיתוף, שותפות וריבונות; עבודה קהילתית; עבודה עם ידע מניסיון וחיים ומיזוג ידע; עבודה מתוך הקשר (תרבות, חיים בעוני); קבוצת דיון משפחתית (מודל FGC); ארגונים וקהילות שיתופיות; גישור ודיאלוג קהילתי