סגל

or

אור פרח מדבר אלתר

נושא המחקר: המחקר עוסק בפרספקטיבות של ילדים בגיל הרך ובוחן את האופן בו ילדים וילדות בגילאי 3-6 חוו את תקופת הקורונה
בהנחיית:פרופ' דורית רואר סטריאר ופרופ' היידי קלר
refresh

פרופ' עדית בליט כהן

Prof. Edith.Blit-Cohen
ראשת תכניות שוורץ
פרופ' חבר במסלול הנלווה
חדר 517
02-5882849
תחומי מחקר עיקריים:עבודה קהילתית, שינוי חברתי ואקטיביזם, מגדר, זהות ואוכלוסיות מודרות