יעוץ אקדמי

 

יעוץ אקדמי מיועד למועמדים אשר קראו את תאור תוכנית הלימודים באתר ומבקשים הבהרות נוספות.

בוגר בעבודה סוציאלית | ד"ר ענת אפשטיין (Anat.Epstein@huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית פרופ' שרון שייוביץ  (sharon.shiovtz@mail.huji.ac.il)

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים | פרופ' שרון שייוביץ  (sharon.shiovtz@mail.huji.ac.il)

מוסמך בלימודי הגיל הרך | ד"ר יעל דיין (Yael.Dayan@mail.huji.ac.il)

מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים | ד"ר עדית בליט-כהן (Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il)