חוברות מקבלי תארי בוגר ומוסמך בביה"ס

כאן תוכלו למצוא את החוברות של מקבלי תארי בוגר ומוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד:

 

תשפ"ב

חוברת טקס מקבלי ומקבלות תואר בוגר תשפ"ב לחץ כאן

תמונות מטקס המוסמך תשפ"ב לחץ כאן

חוברת טקס מקבלי ומקבלות תואר מוסמך תשפ"ב לחץ כאן

תמונות מטקס הבוגר תשפ"ב לחץ כאן

חוברת טקס מצטיינים.ות תשפ"ב לחץ כאן

תמונות מטקס המצטיינים לחץ כאן

 

תשפ"א

חוברת טקס מקבלי ומקבלות תואר מוסמך תשפ"א לחץ כאן
חוברת טקס מקבלי ומקבלות תואר בוגר תשפ"א לחץ כאן
חוברת טקס מצטיינים.ות תשפ"א לחץ כאן

תש"ף
חוברת טקס מקבלי ומקבלות תואר מוסמך תש"ף לחץ כאן
חוברת טקס מצטיינים תש"ף: לחץ כאן
חוברת מקבלי ומקבלות תואר בוגר תש"ף לחץ כאן

 

תשע"ט

חוברת טקס מצטיינים תשע"ט: לחץ כאן
חוברת טקס הענקת תעודות בוגר בע"ס תשע"ט: לחץ כאן
חוברת טקס הענקת תעודות מוסמך תשע"ט:
לחץ כאן


תשע"ח

חוברת טקס מקבלי תואר בוגר בע"ס תשע"ח: לחץ כאן

חוברת טקס מצטיינים תשע"ח: לחץ כאן

חוברת טקס חלוקת תעודות מוסמך תשע"ח: לחץ כאן