תולדות בית הספר

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד של האוניברסיטה העברית בירושלים נוסד בשנת 1958 והציע תכנית לימודים לקראת תואר בוגר בעבודה סוציאלית. התכנית הופעלה בשיתוף ארגון הג'וינט, משרד הסעד ועיריית תל אביב.

פאול ברוואלד (1961-1871), אשר על שמו נקרא בית הספר, היה מראשי יהדות ארה"ב וממייסדי הג'וינט העולמי. הוא התמסר לפעולות הומניטריות ופילנתרופיות רבות למען העם היהודי. 

בהקמתו של בית הספר ובפעולותיו עד עצם היום הזה בא לידי ביטוי המאמץ המשותף של האוניברסיטה העברית בירושלים ושל הג'וינט. ארגון זה סיפק את המימון הראשוני  להקמת בית הספר ולבניית הבניין אשר בגבעת רם (שבו שכן בית הספר שנים אחדות) וכן תרם רבות במשך השנים לתכניות השונות שפותחו בו. משנת הלימודים תשמ"ב שוכן בית הספר בקריית האוניברסיטה בהר הצופים.

במשך שנות קיומו הוגדל צוות המורים של בית הספר, הורחבו תחומי  המחקר וההוראה, שוכללו דרכי ההכשרה המקצועית ונוספו בו תכניות לימודים חדשות.

התכנית "בוגר בעבודה סוציאלית", אשר הונהגה כאמור כבר עם הקמת בית הספר,  מכשירה עובדים סוציאליים אקדמאים לעבודה עם הפרט והמשפחה ולעבודה במסגרת הקהילה, במטרה להשתלב במערכות הרווחה והשירותים החברתיים בישראל.   

בשנות השישים פותחה תכנית מיוחדת בשיתוף משרד העבודה להכשרת עולים בעלי תואר אקדמי לעבודה הסוציאלית, ובשנת 1974 הוקמה בשיתוף משרד הסעד התכנית להכשרת אקדמאים לעבודה סוציאלית, שהעניקה תואר בוגר בעבודה סוציאלית לבעלי תואר אקדמי שהציגו ניסיון מעשי בעבודה סוציאלית או בתחום קרוב. תכנית דומה אף הוקמה בשנת 1977 בבאר שבע בחסות בית הספר. תכניות אלו הסתיימו ב-1980. כמו כן, במשך השנים ניהל בית הספר כמה תכניות הסבה. 

מ-1970 נהוגה בבית הספר גם תכנית לימודים לתואר מוסמך, המכשירה את הסטודנטים למלא תפקידים בתחום האקדמי של הוראה ומחקר בעבודה סוציאלית, בתכנון וניהול של שירותי רווחה ובטיפול ישיר ביחידים ובמשפחות.

בשנות השבעים הוקמו במסגרת התכנית ע"ש יוסף י' שוורץ ובשיתוף בית הספר לחינוך שתי תכניות בלימודי תעודה להכשרת מנהלים וסגל בכיר למרכזים קהילתיים ולהכשרת כוח אדם לגיל הרך. בשנות התשעים שודרגו שתי התכניות והפכו לתכניות מוסמך המקנות תואר מתקדם: האחת היא תכנית המוסמך לגיל הרך, הפועלת משנת הלימודים תשנ"ה ומעניקה תואר מוסמך בלימודי הגיל הרך. הלימודים מבוססים על גישה בין-תחומית והם נועדו להכשיר כוח אדם מקצועי לפיתוח ולניהול של תכניות בתחומי הגיל הרך.  

התכנית האחרת היא תכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים, אשר נפתחה בשנת הלימודים תשנ"ז. עיקרה הוא להקנות ידע עיוני נרחב ומיומנויות הדרושות לתהליכי קביעת מדיניות ולניהול מתקדם ומקצועי של ארגונים קהילתיים וארגונים שאינם למטרות רווח, ארגונים הנמנים עם "המגזר השלישי" ומהווים חלק מהחברה האזרחית.

 

בשנת תשס"ט חגג בית הספר את שנת החמישים להיווסדו.

כיום לומדים בבית הספר כ-850 סטודנטים בתכניות בוגר, מוסמך ודוקטור. במהלך השנים האחרונות נפתחה בבית הספר תכנית המציעה אפשרות להסמכה בעבודה סוציאלית ותואר מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים. כמו כן, בית הספר מציע תארים משותפים ברמת הבוגר עם הפקולטות למשפטים, למדעי הרוח ולמדעי החברה באוניברסיטה.

 

סגל בית הספר כולל סגל אקדמי של חוקרים בתחומי ידע מגוונים, סגל מדריכים בשדה וסגל מינהלי מיומן.

במסגרת בית הספר פועלים מרכזי מחקר וקבוצות מחקר שונים. חברי סגל בית הספר ותלמידי המחקר עומדים בחוד החנית של המחקר בעבודה סוציאלית וברווחה חברתית; חברי הסגל אף ממלאים תפקידים מרכזיים בעיצוב המדיניות החברתית ושירותי הרווחה בישראל, מקיימים קשרים הדוקים עם שדה העבודה הסוציאלית, ומהווים חלקי בלתי נפרד מהקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים.