הגיל הרך

refresh

פרופ' עדית בליט כהן

Prof. Edith.Blit-Cohen
פרופ' חבר במסלול הנלווה
02-5882849
Edith.Blit-Cohen@mail.huji.ac.il
חדר 517
תחומי מחקר עיקריים:עבודה קהילתית, שינוי חברתי ואקטיביזם, מגדר, זהות ואוכלוסיות מודרות

קרא עוד
Edith Blit-Cohen

E-mail: edith@blitcohen.com

Higher Education

1997-2002       Ph.D., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                        Israel)

1990-1994       M.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel)  

1986-1989       B.A., Social Work (School of Social Work and Social Welfare, Hebrew university,
                         Israel) 

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2018    Distinguished Paper Award- ISEP: International Symposium on Education and
             Psychology. Osaka: Japan.

 

Appointments at the Hebrew University

2018       Associate Professor, Social Work, School of Social Work and Social Welfare,
               Hebrew university, Israel

2016-2018       Senior Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew                                university, Israel

2002-2016      Lecturer, Social Work, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew
                        university, Israel 

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2014-2020:  Head of the Joseph J. Schwartz, M.A. Programs

2011-2020:  Head of the Community Social Work track, BSW Program

2006-2020:  Member of the Learning committee, School of Social Work and Social Welfare

2005-2009:  Coordinator of the Community Learning Center, BSW Program, School of Social
                     Work and Social Welfare

2004-2011:  Member of the Prizes committee, School of Social Work and Social Welfare

2010-2020:  Member of the Dean's Student Award Committee for Social Involvement at the
                      University.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2020         Research grant of 30,000 NIS from the School of Social Work and Social                                         Welfare with Dr. Itai Grinspan: A survey of Schwartz graduates.

2019         Research grant of NIS 30,000 from the Ralph Goldman Center for Jewish Welfare
                  and Ethics: Religious Activists Women.

2017         Research grant of 1500 $ from Cherrick Center: Ultra-Orthodox and their
                 participation in online networks. 

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

Chapters in Collections

Cwikel, A. and Blit-Cohen, E. (2018). Charting strategies to social sustainability: lessons from community environmental struggles. In: M. Powers & M. Rinkel (Eds). Promoting Community and Environmental Sustainability: A workbook for global social workers and educators. Volume 2. Chapter 11, Pp. 171-192. Published by IFSW- The International Federation of Social Workers.

 

Cwikel, A., & Blit-Cohen, E. (2018). Strategies Used by Activists in Israeli Environmental Struggles: Implications for the Future Green Social Worker. In L. Dominelli, H. Bun & B. Raju Nikku (Ed.), The Routledge Handbook of Green Social Work. Chapter 36 (pp. 442-453). New York, NY: Routledge.

 

Journal Articles

עיסא, מ. ובליט-כהן, ע. (2020). חוויותיהם של מתנדבים ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה. ביטחון סוציאלי, (111), 1-28.

 

חורי-כסאברי, מ., בליט-כהן, ע., שנהב-גולדבר, ר. ומשנה, פ. (2020). שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים במידע וטכנולוגיות תקשורת מקוונת. ביטחון סוציאלי, (110), 1-18.

 

ג'מאל-עבוד, ר. ובליט-כהן, ע. (2019). חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל. ביטחון סוציאלי, (107), 1-22.

 

שוורץ זיו, ת. ובליט-כהן, ע., אייזנשטדט מ. (2019). התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק. ביטחון סוציאלי, (106), 1-34.

 

הרדל-זרייק, ה. ובליט-כהן, ע. (2018). עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות שעובדות בישראל: חוויות ואתגרים. ביטחון סוציאלי, (104), 1-30.

 

בליט-כהן, ע. וג'בר, א. (2015). שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית. ביטחון סוציאלי, (98), 217-240.

 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel. Journal of international Women's 

Blit-Cohen, E. & Makaros, A. (Accepted for publication). Personal Narrative as Shaping the Activist Identity of Religious Women in Israel.

.Journal of international Women's Studies

Persov, E., Udyavar Yehuda, R., Kantor, R., Blit-Cohen, E. & Sadan, E. (2020). Design Pedagogy for Learning Sustainability with Communities.

.Earth and Environmental Science Journal

Schwartz, T., Blit-Cohen, E. & Ajzenstadt, M. (2020). Activist mothers in need of public housing and the welfare services: Negotiating othering, mothering and resistance.

.The  British Journal of Social Work, 00, 1–19 https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa225

Yaari, M., Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2020). Management in Social Enterprises – Management Style, Challenges, and strategies.

.Journal of General Management, 46(1), 36-46. https://doi.org/10.1177/0306307020919529.

Blit-Cohen, E. (2020). Israeli-Palestinian Social Work Encounters. Journal of Social Work, 0(0), 1-18. https://doi.org/10.1177/1468017320949363

 

Yaari, M.; Blit-Cohen, E. & Savaya, R. (2019). Hybrid Organizational Culture: The Case of Social Enterprises.

The Journal of Social Entrepreneurship. DOI: https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1702581.

Jammal-Abboud, R. & Blit-Cohen, E. (2019). "Building a Bridge between Arab Culture and What You Learn at the University": Social Workers with Fathers at Arab Child-Parent Centers in Israel. Journal of Social Sciences and Humanities, 2(4), 66-73.

Hardal-Zreik, H. & Blit-Cohen, E. (2018). Women Palestinian community social workers- Israeli citizenship: Between the personal and the political. British Journal of Social Work, 0, 1-18. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy121.

 

Blit-Cohen, E. & Jammal-Abboud, R. (2017) The impact of Arab Israeli culture on the characteristics of the therapeutic encounter between women social workers and fathers in Arab parent–child centers, Journal of Social Work Practice, 31:3, 337-351, DOI: 10.1080/02650533.2016.1189404

 

Freund, A., Cohen, A., Blit-Cohen, E., & Dehan, N. (2017). Professional socialization and commitment to the profession in social work students: A longitudinal study exploring the effect of attitudes, perception of the profession, teaching, training, and supervision. Journal of Social Work, Vol. 17(6) 635–658. DOI: 10.1177/1468017316651991. 0.857.

 

 

קראו פחות
refresh

פרופ' מעין דוידוב

Prof. Maayan Davidov
סגן דיקן למחקר
פרופ' חבר
02-5880492
Maayan.Davidov@mail.huji.ac.il
חדר 414

 

קרא עוד

Maayan Davidov

E-mail: maayan.davidov@mail.huji.ac.il

Website: www.davidovlab.com

 

 

Higher Education

2006-2007 Postdoctoral Studies (Behavioral Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Israel(

2002-2004 Postdoctoral Studies (Psychology, University of Haifa, Israel(

1999-2002 Ph.D., (Psychology, University of Toronto, Canada(

1997-1999 M.A., (Psychology, University of Toronto, Canada(

1994-1997 B.A., (Psychology and Education, Tel-Aviv University, Israel(

 

Awards and Excellence Scholarships (Within the Past Five Years)

2014/2015 Teaching excellence list

 

Appointments at the Hebrew University

2014 present Senior Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2007-2014 Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2018 present Head of Doctoral Program, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2018-2020 Member of an expert advisory committee for Israel’s Ministry of Education (through the Initiative for Applied Education Research), on the facilitation of social-emotional learning in the school system

2016-2020 Chair of the teaching committee, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

2014-2015 Chair of the research committee, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2019-2020 School of Social Work Internal Grant, “Dimensions of parenting in infancy and their links to different aspects of socio-emotional development in early childhood”, 36,000 NIS

2014-2017 Israel Science Foundation (ISF), “Experimental Examination of Empathy in Infancy”, 630,000 NIS

2013-2016 The Anita Morawetz Fund for Research on Children at Risk, “Towards Earlier Diagnosis of Autism: Identifying Early Behavioral Markers of Autism Spectrum Disorders and their Biological Underpinnings”, US$ 50,000, together with Ronit Roth-Hanania, Yael Paz, Lidia Gabis & Carolyn Zahn-Waxler

2012-2016 US-Israel Binational Science Foundation (BSF), “The Development of Empathy During Infancy”, US$ 126,000, together with Carolyn Zahn-Waxler & Ronit Roth-Hanania.

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

 

Chapters in Collections

Grusec, J. E. & Davidov, M. (2015). Analyzing socialization from a domain-specific perspective. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.) Handbook of Socialization: Theory and Research (2nd ed.) (pp. 158-181). New York: Guilford Press.

Davidov, M. (2018). Empathy. In M.H. Bornstein, M.E. Arterberry, K.L. Fingerman, & J.E. Lansford (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Grusec, J. E. & Davidov, M. (2019). Parent socialization and children’s values. In. M.H. Bornstein (Ed.) Handbook of Parenting: Volume 3: Being and Becoming a Parent, 3rd Edition (pp. 762-796). New York: Routledge.

 

Journal Articles

Knafo-Noam, A., Uzefovsky, F., Israel, S., Davidov, M., & Zahn-waxler, C. (2015). The prosocial personality and its facets: Genetic and environmental architecture of mother-reported behavior of 7-year-old twins. Frontiers in Psychology, 6, 112.

Davidov, M., Knafo-Noam, A., Serbin, L. A., & Moss, E. (2015). The Influential Child: How children affect their environment and influence their own risk and resilience. Development and Psychopathology,27, 947-951.

Davidov, M. & Atzaba-Poria, N. (2016). Maternal discipline and children's adjustment: The role of the cultural and situational context. Social Development, 25, 99-119.

Davidov, M., Vaish, A. Knafo-Noam, A., & Hastings, P. D. (2016). The motivational foundations of prosocial behavior from a developmental perspective: Evolutionary roots and key psychological mechanisms. Child Development, 87, 1655-1667.

Avinun, R., Davidov, M., Mankuta, D. & Knafo-Noam, A. (2018). Predicting the use of corporal punishment: Child aggression, parent religiosity, and the BDNF gene. Aggressive Behavior, 44, 165-175.

Uzefovsky, F., Paz, Y., & Davidov, M. (2019). Young infants are pro‐victims, but it depends on the context. British Journal of Psychology.

Paz, Y., Orlitsky, T., Roth-Hanania, R., Zahn-Waxler, C. & Davidov, M. (in press). Predicting externalizing behavior in toddlerhood from early individual differences in empathy. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Davidov, M., Paz, Y., Roth-Hanania, R., Uzefovsky F., Orlitsky, T., Mankuta, D. & Zahn-Waxler, C. (in press). Caring babies: Concern for others in distress during infancy. Developmental Science.

קראו פחות
refresh

ד"ר יעל דיין

Dr. Yael Dayan
Yael.Dayan@huji.ac.il

 

קרא עוד
Academic Profile:

M.A. 1985, Hebrew University. Teacher 1990; Senior Teacher 2001

 

Research Interests:

Early childhood education – provisions, intervention programs, curriculum.

Children's perspectives research

Early childhood teacher education and supervision

 

קראו פחות
MonaCr

פרופ' מונא חורי כסאברי

Prof. Mona Khoury-Kassabri
סגנית נשיא האוניברסיטה העברית לאסטרטגיה ומגוון
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה על שם ג'וזפין ופרנק קנריך
02-5882205
Mona.Khoury@mail.huji.ac.il

 

קרא עוד

 

Mona Khoury-Kassabri

 

E-mail: mona.khoury@mail.huji.ac.il

The Frances and George (z"l) Katz Family Chair at the Paul Baerward School of Social Work and Social Welfare

Higher Education

2003-2004      Postdoctoral fellow at the Hebrew University of Jerusalem, Israel (HUJI), Institute of Criminology, and Department of Psychology. Host Prof. Landau and Prof. Greenbaum.

2002-2003      Postdoctoral fellow at the Chapin Hall Center for Children at the

University of Chicago. Host Prof. Daro.

1999-2002       Ph.D., Direct Track, School of Social Work and Social Welfare, HUJI.

1996-1999       M.A., School of Social Work and Social Welfare, HUJI (with honors).

1993-1996       B.A., School of Social Work and Social Welfare, HUJI (with honors).

 

Awards and Excellence Scholarships

2018                Rector’s prize for excellent researcher and teacher

 

Appointments at the Hebrew University

2020                Frances and George (z"l) Katz Family Chair at the Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare.                       

2016                Full Professor, School of Social Work and Social Welfare

2013-2016       Associate Professor, School of Social Work and Social Welfare

2009-2013       Senior Lecturer, School of Social Work and Social Welfare

2005-2009       Lecturer, School of Social Work and Social Welfare

 

Additional Functions

2020 -             Member, National Advisory Council for COVID-19, Ministry of Health, Israel  

2020 -              Member, Steering Committee, Campbell Collaboration Crime and Justice Coordinating Group

2020 -              Member, aChord’s Advisory Board (Social Psychology for Social Change)

2020 -              Member, ELEM’s  Advisory Board (Youth in Distress)

2019 -              Member, academic committee, The Halbert Centre of Canadian Studies

2018 -              Dean, School of Social Work and Social Welfare, HUJI.

2018 -              Member, steering committee, the Center for Disability Studies, HUJI

2018 -              Member, steering committee,  the Autism Center, HUJI

2017-2018       Head of the Joseph J. Schwartz M.A. Programs, School of Social Work and Social Welfare, HUJI

2017 -              Head steering committee “policy of diversity”: part of the “Israeli Hope in the Academia”, HUJI 

2016-2017        Visiting Professor, Factor-Inwentash Faculty of Social Work

  University of Toronto.

2016-                Member, Global Young Academy

2016-                 Member, The Hebrew University Senate

2015-2019         Member, The Israel Young Academy

 

 

Research Grants:

2020                Research grant submitted to the European Research Council (ERC), Advanced Grant 2020. The New Face of Discrimination: Minority and Immigrant Youth Experiences of Microaggression and their Effects on Delinquency (3,496580 Euro). Khoury-Kassabri, M.

2018–2020      The Ralph Goldman Center for Judaism, Social Welfare and Ethics.

                        Forms and Functions of Aggressive Behavior among Israeli Preschool

Children from Different Religious Groups: The Role of Individual and Parental

Correlates. (50,000 NIS). Khoury-Kassabri, M. & Zadok, I.

2018-2020       Israel Ministry of Justice . Policing Juveniles in Deeply Divided Cities: Integrative Treatment of Stones- Throwing among Young Palestinians in East Jerusalem. (318,000 NIS). Hasisi, B. & Khoury-Kassabri, M.

2016                Research grant submitted to the Israel Science Foundation (ISF). Forms and Functions of Aggressive Behavior among Arab and Jewish Preschool Children in Israel. (asking for 111,000$). Khoury-Kassabri, M., Attar-Schwartz, S., & Ajzenstadt, M.

2015                Halbert Centre Research Exchange Program in Canadian Studies, Motivations for Cyber Bullying: A Longitudinal and Multi-Perspective Inquiry

(7,500$). Khoury-Kassabri, M.

2013–2015      Israel Science Foundation (ISF). Juvenile Delinquency and Violence of Arab Youth in Israel: The Contribution of Individual, Family, Peer, and Community Factors. Khoury-Kassabri, M. (59,400$).

 

 

 

 

List of Publications

Mona Khoury-Kassabri

Chapters in Collections

 1. Khoury-Kassabri, M. (2019). Palestinian Arab children involvement in school violence as victims and perpetrators (278-295). In M.M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health issue of the Palestinian Arabs in Israel. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 2. Massarwa, A., & Khoury-Kassabri, M. (Accepted).  Risk and protective factors for Palestinian-Arab youth violence.  In Nasser-Abualhija, F. & Israelashvili, M. (Eds.), Education in the Arab Society.
 3. Khoury-Kassabri, M.PI  & Yechieli, T. PI (2020). Teachers' Career Tracks: the relationships between professional and personal development of teacher . In Mikulincer, M. & Parzanchevsky, R. (Eds.), Optimal management of professional development and training in the education system: Status report and recommendation (pp. 71 - 80) Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities.

 

Articles:

 1. Attar- Schwartz, S., & Khoury-Kassabri, M., (2015). Indirect and verbal victimization by peers among at-risk youth in residential care. Child Abuse & Neglect, 42, 84-98.
 2. Khoury-Kassabri, M., Khoury, N.,  & Ali, R.  (2015). Arab youth involvement in delinquency and political violence and parental control: The mediating role of religiosity. American Journal of Orthopsychiatry, 85(6), 576 – 585.
 3. Khoury-Kassabri, M. (2016). Masculine and family honor and youth violence: The moderating role of ethnic-cultural affiliation. American Journal of Orthopsychiatry86(5), 519.
 4. Zur, I.,  Khoruy-Kassabri, M.,  & Braver, E., (2015). Cyber bullying among delinquent adolescents treated in the juvenile probation service. Journal of Welfare and Society, 36, 33-64. (Hebrew)
 5. Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Schwan, K.,  Wiener, J.,  Craig , W., Beran, T.,  Pepler, D.,  & Daciuk, J. (2016). The contribution of social support to children and adolescents’ self-perception: The mediating role of bullying. Children and Youth Services Review, 63, 120 - 127.
 6. Mishna, F., McInroy, B. L., Lacombe-Duncan, A., Bhole, B., VanWert, M., Schwan, K., Birze, A., Daciuk, J., Beran, T.,  Craig , W.,  Wiener, J.,  Pepler, D.,  & Khoury-Kassabri, M., & Johnston, D.  (2016). Study protocol: Prevalence, motivations, and social, mental health and health consequences of cyberbullying among school-aged children and youth: A longitudinal and multi-perspective mixed method study. JMIR Research Protocols, 10.2196/resprot.5292.
 7. Attar- Schwartz, S., & Khoury-Kassabri, M., (2016(. The moderating role of cultural affiliation in the link between emotional closeness to grandparents and adolescent adjustment difficulties and prosocial behavior. American Journal of Orthopsychiatry, 86(5), 564 – 572.  
 8. Khoury-Kassabri, M., Mishna, F., & Massarwa, A. (2016). Cyber bullying perpetration by Arab youth: The direct and interactive role of individual, family, and neighborhood characteristics. Journal of Interpersonal Violence, 1-27. doi: 10.1177/0886260516660975.
 9. Massarwa, A.,  & Khoury-Kassabri, M.,. (2017). Serious physical violence among Arab-Palestinian adolescents: The role of exposure to neighborhood violence, perceived ethnic discrimination, normative beliefs, and parental communication. Child Abuse & Neglect, 63, 233-244.
 10. Eseed, R.,  & Khoury-Kassabri, M., (2018). Alcohol use among Arab Muslim adolescents: A mediation-moderation model of family, peer and community factors. American Journal of Orthopsychiatry, 88(1), 88 – 98.
 11. Massarwa, A.,  & Khoury-Kassabri, M.,. (2018). The correlation between indirect violence and parent-child communication among Arab-Palestinian adolescents: Gender as moderator. Social Work Research. https://doi.org/10.1093/swr/svy019.
 12. Fass, N. M.,  Khoury-Kassabri, M., & Koot, M. H. (2018). Associations between Arab mothers’ self-efficacy and parenting attitudes and their children’s externalizing and internalizing behaviors: Gender differences and the mediating role of corporal punishment. Child Indicators Research, 11(4), 1369-1387.
 13. Khoury-Kassabri, M.,  & Schneider, H.  (2018). The relationship between participation in physical activity programs, and self-reported antisocial behavior among youths at risk. Child and Adolescent Social Work. DOI 10.1007/s10560-017-0528-y
 14. Attar- Schwartz, S., Mishna, F., & Khoury-Kassabri, M., (2019). The role of classmate social support, peer victimization and gender in externalizing and internalizing behaviors among Canadian youth. Journal of Child and Family Studies, 8 (9), 2335–2346.
 15. Massarwa, A., Khoury-Kassabri, M., & Eseed, R., (2019). The correlation between delinquent peers and perpetration of serious physical violence: Religiosity as a protective factor. Child Indicators Research, 12 (6), 2051-2065.
 16. Khoury-Kassabri, M. (2019). Arab youth involvement in violence: A socio-ecological gendered perspective. Child Abuse & Neglect, 93, 128-138.
 17. Khoury-Kassabri, M., Blit-Cohen, E., Shenhav-Goldberg, R., & Mishna, F. (2020). Social Worker’s use of informal information and communication technology in Israel. Social Security, 110. (Hebrew)
 18. Khoury-Kassabri, M., Zadok, I., Eseed, R., & Vazsonyi, A. T. (2020). Individual and familial factors as mediators and moderators of young children’s aggressive behavior. Children and Youth Services Review, 105428.

 

 

 

 

 

 

 

 

קראו פחות