ד"ר ארנה שמר

refresh
ד"ר
ארנה
שמר
Dr. Orna Shemer
הממונה על המעמד האקדמי
מרצה במסלול הנלווה
חדר 534
תחומי מחקר עיקריים: תהליכי שיתוף, שותפות וריבונות; עבודה קהילתית; עבודה עם ידע מניסיון וחיים ומיזוג ידע; עבודה מתוך הקשר (תרבות, חיים בעוני); קבוצת דיון משפחתית (מודל FGC); ארגונים וקהילות שיתופיות; גישור ודיאלוג קהילתי
02-5881349
orna.shemer@mail.huji.ac.il

 

 

Shemer Orna

E-mail: orna@shemer.org.il

Higher Education

2004 Post-Doctoral Study. The Hebrew University of Jerusalem, Paul Baerwald School of Social Work. Prof. Hillel Shmid.

1998 – 2003 Ph.D - Direct Course for the Ph.D. Degree. The Hebrew University of Jerusalem, Paul Baerwald School of Social Work.

1995 – 1998 M.S.W. Rector's Prize for Excellence. The Hebrew University of Jerusalem, Paul Baerwald School of Social Work.

1991 – 1994 B.Sc Magna cum laude. Ben Gurion University of the Negev Department of Social Work

Appointments at the Hebrew University

2016 Lecturer of the practice, The Hebrew University of Jerusalem, Paul Baerwald School of Social Work, Israel

Additional Functions (Within the Past Five Years, partial list)

Ethics committee, Paul Baerwald School of Social Work.

Member of the editorial board of a "Meidaos" (מידע"ס), The Association of Social Workers of Israel.

ICSA Executive Committee Member.

The Specialty of Occupation Committee, The Association of Social Workers of Israel

Management committee member, "Gvanim" Association.

Research board member, Yad Tabenkin- the Research and Documentation Center of the United Kibbutz Movement.

Research Grants (Within the Past Five Years(

2019 Partnership and independence among young adults - The subjective, community and professional context of disability, The Center for Disability Studies, The Hebrew University, 12,500 IS, Dr. Shahar, E. & young Adults from Gvanim Association, PI-Co

2018 Family group conference, Ashalim, JDC & Ministry of Social Affairs and Social services,

220,000 IS, Prof. Roar-steriar, D. & Dr. Abud-Halabi, J., PI-Co

2017 Intercultural translation, JDC & Ministry of Social Affairs and Social services, 40,000 IS, Dr. Yohai Nadan, Co-PI

2016 Yad Tabenkin - Kibbutz 2020 - Holistic analysis of the changes in the Kibbutzim communities, 20,000 IS, Prof. Eliezer Ben-Rafael , Co-PI

2015 The Van leer Jerusalem institute - New Cooperatives initiatives in Israel, 25,000 IS, PI

List of Publication (Within the Past Five Years)

 

Books & Edited Books

Shemer, O., Rosenfeld, J.M., Dahan, O. & Daniel-Hellwing, A. (Editors). (2016). What have we actually done? Success Stories of the support-centers for students with learning disabilities. Tel Aviv: "Mofet" institution & Myers-JDC-Brookale Institute. (Hebrew)

Ben-Rafael, E. & Shemer, O. (Editors). (2020). Kibbutz 2020. Yad Tabenkin & The Kibbutz Research Institute, University of Haifa. (Hebrew).

Ben-Rafael, E. & Shemer, O. (Editors). (2020). The metamorphosis of the kibbutz. Leyden and Boston: Brill- International Comparative Social Studies. (English)

 

Chapters in Collections

Shemer, O. & Rosenfeld, J.M. (2015). "From actions to principles of action of learning from success and of integration of children with special needs in day-care centers". In: J.M., Rosenfeld, M. Gilat. & O. Shemer. (Eds). Inclusion of children with special needs in daycare centers in Israel – learning from successes in the "From risk to Opportunity Program" ("mesikun Le- sikuy" program). 57-63. Jerusalem: Myers-JDC-Brookale Institute, JDC Israel Ashalim & "Efshar" Association. (Hebrew)

Shemer, O. (2016). "Inter-cultural mediation: critical view on the development of a cultural-sensitive role". In: B. Bashir., G. Ben Porat, & Y. Yona, (Eds.). Multi-culturalism and policy. 226-263. Jerusalem: Van leer Jerusalem institute. (peer reviewed) (Hebrew)

Shemer, O. & Rosenfeld, J.M. (2016). "The learning from success journey of the managers of the support-centers for students with learning disabilities". In: O. Shemer, J.M., Rozenfeld, O. Dahan, & A. Daniel-Hellwing. (In press). What the hell did we do? Success Stories from the support-centers for students with learning disabilities. Tel Aviv: "Mofet" institution & Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)

Shemer, O., Dahan, O., Daniel-Hellwing, A. & Rozenfeld, J.M. (2016). "What the hell did we learn on what the hell did we do?". In: O. Shemer, J.M., Rozenfeld, O. Dahan, & A. Daniel-Hellwing. (In press). What the hell did we do? Success Stories from the support-centers for students with learning disabilities. Tel Aviv: "Mofet" institution & Myers-JDC-Brookale Institute. (Hebrew)

Sadan, E., Shemer, O. & Blit-Cohen, E,. (2016). Community work in public health promotion: the case of Juvenile diabetes in Israel. In: O. Bar-on-Appel, N. Levin & N. dauwd. (Editors). Health Promotion in Israel. (pp. 247-261). Tel Aviv: Probook. (Hebrew)

Shemer, O., Rosenfeld, Y.M. (2018). Learning from the extraordinary successes - an activist pedagogy of inclusive reciprocity interaction. In: Einat, A. & Nechama, E. (Eds.). Let Them Dream. (pp. 19-25). Isarel: Kampus Biyalic-Rogozin & Hakibbutz Hameuhad Publishing House.

Shemer, O., Katz, N. (2018). The contribution of the learning from success to the practice of recovery. In: N. Hadas-Lidor & M. Lahman, (Eds). Against all odds. From Rehabilitation and Recovery in Mental health to community integration. Ono College. (Hebrew)

Shemer, O. (2020). Book chapters review. In: E. Ben-Rafael & O. Shemer. (Editors). Kibbutz 2020. Yad Tabenkin & The Kibbutz Research Institute, University of Haifa. (Hebrew)

Ariel, H. & Shemer, O. (2020). The subjectivity of the community-ness: The individual experienced in the kibbutz's transition from crisis to recovery. In: E. Ben-Rafael & O. Shemer. (Editors). Kibbutz 2020. (pp. 211-250). Yad Tabenkin & The Kibbutz Research Institute, University of Haifa. (Hebrew)

Ariel, H. & Shemer, O. (2020). The subjective experience in the transition from crisis to recovery. In: E. Ben-Rafael & O. Shemer. (Editors). The Metamorphosis of the Kibbutz. (pp. 131-148). Leiden; Boston: Brill. International Comparative Social Studies, vol, 49. (English)

Shemer, O. (2021). Second wave Cooperatives: Alternative or passing phase? In: M. Topel. The Cooperation in Israel: Past, Present, Future. (382-423). Jerusalem: The Bialik Institute

Journal Articles

Shemer, O. & Agmon-Snir, H. (2019) The emergence of the emergence-based approach in community practice. Journal of Community Practice, 27:2,133-150. DOI: 10.1080/10705422.2019.1616345 (English)

Other publications (Within the Past Five Years, partial list)

Shemer, O. (Ed.). (2016). When Knowledge and practice meet: collection of practice-wisdom's articles from "Gishurim" ("Bridging") program – part B. Hebrew).

Agmon-Snir, H. & Shemer, O. (2016). Cultural competence in community work. Tel Aviv: Ministry of Welfare. (Hebrew).

Shemer, O. (2018). Leaders as Community Sensors and Modulators in Ramle's Multi-Cultural Partnership. "Gishurim" ("Bridging") program, Ministry of Welfare. (Hebrew, English – summery).

Shemer, O. (2017). On the Paths of participation: A Story about learning from un/participating People Living in Poverty. Meidaos, 84. (Journal of the Israel social work association). 32-41. (Hebrew). [An invited article to a festive issue - 80 years of social work in Israel ; Shemer, O. (2019). A Story about learning from the participation and the non-participation – of people living in poverty. ATD Fourth World UK. (English)

https://atd-uk.org/2019/04/15/in-the-paths-of-participation-learning-fro.../

Shemer, O. (2019). Invitation to Comprehensive Collaboration. Meeting point (נקודת מפגש, מכון חרוב),16. 8-13. (Hebrew)

Shemer, O. (2021). Merging knowledge in training social workers - the hidden story of the encounter between professional knowledge, knowledge from experience and academic knowledge. Meidaos, 95. 56-59. (Hebrew)