סרטונים | הכשרה מקצועית

יום אוריינטציה לשנה"ל תשפ"א המדור להכשרה מקצועית

    

אודות ההכשרה: דר' איריס צדוק

ראשת המדור להכשרה מקצועית ומעורבות חברתית

  ZOOM על מרכז הלמידה אתגרי הטיפול בגיל הזקנה
     
ZOOM על מרכז הלמידה טיפול במתבגרים   ZOOM על מרכז הלמידה לבריאות ושיקום בקהילה 
     
ZOOM על מרכז הלמידה משפחות בסיכון   ZOOM  על מרכז הלמידה בית החולים הדסה 
     
ZOOM  על מרכז הלמידה הרב תחומי   ZOOM  על מרכז הלמידה רווחת הילד ע"ש אושורוב
     
ZOOM  על מרכז הלמידה בית החולים שערי צדק           ZOOM  על מרכז הלמידה המגמה הקהילתית שנה ב'
     
ZOOM  על מרכז הלמידה בריאות הנפש    

 

 

יום אוריינטציה לשנה"ל תשע"ט המדור להכשרה מקצועית

 

פתיחה

https://youtu.be/XO2te6y36Os

 

מרכז למידה משפחות בסיכון

https://youtu.be/CzdjpaqHlM4

 

מרכז למידה מתבגרים

https://youtu.be/6xiruGNfIio

 

מרכז למידה רב תחומי

https://youtu.be/w0-BuiFhfvc

 

מרכז למידה קהילתי

https://youtu.be/fhazGq7Am_k

 

מרכז למידה רווחת הילד ע"ש אושורוב

https://youtu.be/wZv8z2PBBn4

 

מרכז למידה בית החולים הדסה

https://youtu.be/fqz_-eZdGUQ

 

מרכז למידה בית חולים שערי צדק 

https://youtu.be/IV7DrdY1rjg

 

מרכזי הלמידה שיקום ובריאות בקהילה וטיפול בגיל הזקנה 

https://youtu.be/LOrhdDlp8uA

 

מרכז למידה בריאות הנפש

https://youtu.be/kCyo75Je8ag

 

מרכז למידה חרוב

https://youtu.be/SVvRDHvrToI