מוסמך בלימודי הגיל הרך ע"ש יוסף שוורץ

מידע כללי על התכנית

תוכנית לימודי המוסמך בגיל הרך מטרתה פיתוח מנהיגות מקצועית בתחומי הגיל הרך – יעוץ, הדרכה, טיפול, ניהול ופיתוח תוכניות ומחקר. ייחודה של תוכנית שוורץ הוא ברב תחומיותה. חברי הסגל בה שואבים ידע וכלים  מדיסציפלינות הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית והחינוך במטרה לענות על צרכים יחודיים של ילדים וילדות בגיל לידה עד שש.

התכנית מבוססת על תפיסה מערכתית ועל גישה התפתחותית אקולוגית לגיל הרך. תפיסה זו מתייחסת  לסביבות השונות והמרובות המשפיעות על התפתחותם של ילדים וילדות: המשפחה, המסגרת החינוכית וקבוצת בני הגיל, הקהילה והתרבות.

 

מטרות התכנית:

  1. ליצור בסיס ידע משותף, שפה משותפת והידברות מקצועית בקרב הסטודנטיות, כדי לקדם  מטרות חינוכיות וחברתיות עבור ילדים וילדות בגיל הרך.

  2. להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית ואנליטית בתחום הגיל הרך.

  3. להקנות ידע וכלים לתכנון והערכה של מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים וילדות בגיל הרך ומשפחותיהם.

  4. להקנות ידע ומיומנויות באיתור, בהערכה ובחיזוק גורמי החוסן של ילדים וילדות בגיל הרך, וכן בהערכת גורמי הסיכון בגיל זה בהקשר המשפחתי ובמסגרות החינוכיות.

  5. לקדם ולשפר מיומנויות הדרכה, ייעוץ, התערבות וניהול של אנשי מקצוע העובדים עם ובתוך מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים ועם הורים לילדים וילדות.

  6. לפתח תשתית של מחקר עיוני שיקדם את הידע בתחום הגיל הרך ואשר יזין ויעשיר את תוכניות הלימודים ואת ההתערבויות המקצועיות עם הורים, מסגרות חינוכיות ושירותים חברתיים לילדים בגיל הרך.

  7. לפתח קהילה מקצועית אשר תהיה לחבריה מערכת תומכת ומפתחת, להמשך מחקר ופיתוח ידע בקרב המשפחות, המסגרות לגיל הרך, השירותים החברתיים וקובעי המדיניות.

כדי להשיג מטרות  אלה התכנית משלבת למידה אקדמית עם למידה מעשית בשדה (בפרקטיקום) בתחומי התפתחות הילד, בריאות הנפש, תוכניות חינוכיות, ייעוץ, הדרכה וטיפול. התוכנית מדגישה תפיסה מערכתית והבנת יחסי הגומלין בין המערכות השונות הנוגעות לילדים וילדות, במשפחה, בקהילה ובחברה;

בתכנית מוצעות שלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה לבריאות הנפש, והמגמה למדיניות וניהול. ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות;

הלימודים במגמת הדרכה וייעוץ והלימודים במגמת בריאות הנפש מחייבים יום פרקטיקום בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה, הפרקטיקום מלווה בהדרכה פרטנית (לא בהכרח ביום הלימודים). 

 

מצגת הסבר על מערכת הקורסים לקראת שנת תשפ"ג

 

 

 

פרטי התקשרות

ראש התכנית למוסמך בלימודי הגיל הרך: פרופ' יוחאי נדן

רכזת לימודי מוסמך: גב' רמה בוטביניק

ראשת מדור הכשרה מעשית: ד"ר איריס צדוק: iris.zadok@mail.huji.ac.il

מזכירות התוכניות : חדר 310

טלפונים: 02-5880452 שלוחה 2 , 02-5882184/5/8 

דוא"ל: swm@savion.huji.ac.il

שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן