ציון סופי וזכאות לתואר

הציון סופי וזכאות לתואר

לתלמיד שימלא את כל חובותיו הלימודיות והכספיות, לרבות סיום בהצלחה של עבודת הגמר ו/או בחינת הגמר יוענק התואר "מוסמך אוניברסיטה בלימודי הגיל הרך" (M.A.) במועד שיקבע ע"י האוניברסיטה.

פרטים נוספים על זכאות לתואר, דרך השקלול הסופי והגדרה מילולית של הציון הסופי  ראה בנהלי הוראה ולימודים באתר האוניברסיטה