מגמות הלימוד

 

בתכנית מוצעות שלוש מגמות: 
המגמה להדרכה וייעוץ,  המגמה לבריאות הנפש  והמגמה למדיניות וניהול.
ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות אולם לכל מגמה תחומי לימוד יחודיים:
בהדרכה ובייעוץ רוכשים ידע ומיומנויות להדרכה ויעוץ במסגרות חינוכיות לגיל הרך  
במגמה לבריאות הנפש רוכשים ידע ומיומנויות בהתערבות עם ילדים וילדות ומשפחות במצבי סיכון ודחק 
במגמת מדיניות וניהול רוכשים ידע ומיומנויות  בפיתוח ובניהול מסגרות ושירותים לילדים וילדות בגיל הרך.

חשוב לציין כי הלימודים במגמת ייעוץ והדרכה ובמגמת בריאות הנפש, מחייבים פניות בנוסף ליום הלימודים באוניברסיטה.
כמו כן, הדרכה פרטנית אינה מתקיימת בהכרח ביום הלימודים באוניברסיטה. 

 

המגמה להדרכה וייעוץ

המגמה לבריאות הנפש

המגמה למדיניות וניהול