תנאי מעבר לשנה ב'

 

תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בגיל הרך יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות.

קורסי חובה כלליים:

        03802 חשיבה מדעית

        03804 עיבוד נתונים וניתוחם

     

חובה למגמת הדרכה ויעוץ:

        03750 סדנת פרקטיקום

        03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן

        03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

 

חובה למגמת בריאות הנפש:

        03425 סדנת פרקטיקום

        03528 יסודות מתקדמים בבריאות הנפש

        03409 יסודות ובריאות הנפש בגיל הרך

 

חובה למגמת מדיניות וניהול:

        03152 תכניות ושירותים לגיל הרך

        03734 קוריקולום לגיל הרך: גישות תיאורטיות ויישומן