מבנה התוכנית

 

משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות.
הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע ולקורסים מרוכזים במהלך חופשת הסמסטר ובסיום שנת הלימודים. 
ימי הלימוד בתכנית הם שנה א': יום ב'  ושנה ב': יום ד'. 
לא ניתן לפצל את הלימודים לשנות לימוד נוספות.

 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה למדיניות וניהול והמגמה לבריאות הנפש בגיל הרך.
בכל אחת מהמגמות קיימים הקבצים פנימיים של תחומי הלימודים. בכל הקבץ קורסי חובה וקורסי בחירה.
סוגי השיעורים, פירוט קורסי החובה והבחירה והיקף נקודות הזכות הדרוש בכל הקבץ בכל אחת מהמגמות וסך כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוצגים במערכי השיעורים.

 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ג

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"ב 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תשפ"א 

מערך השיעורים לכל המגמות למתחילים את לימודיהם בשנת תש"ף 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ט

 

 

מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ח

 

  במערכי השיעורים מוצגים שיעורי החובה ושיעורי הבחירה של התכנית ללימודי מוסמך בגיל הרך. הסטודנט רשאי לבחור גם מבין קורסים המוצעים ע"י תכניות המוסמך של חוגים אחרים באוניברסיטה העברית. 

  בחירת קורסים מחוגים אחרים ו/או מאוניברסיטאות אחרות תעשה באישור היועצת לענייני תלמידים בלבד.

  בתכנון הלימודים, מומלץ לסטודנט לבדוק היטב מהן הדרישות המוקדמות להשתתפות בקורסי הבחירה השונים.

   

  פטור והכרה בלימודים אקדמיים מתקדמים קודמים

   

  • תלמיד המבקש פטור מקורס/ים על סמך לימודי מוסמך קודמים יגיש בקשה באמצעות  טופס בקשה להכרה בקורסים
    
  • תלמיד בעל תואר מוסמך בתחום אחר רשאי להגיש בקשה בהתאם למסלול לימודיו: במסלול המחקרי ניתן להכיר עד 6 נ"ז ובמסלול הלא מחקרי עד 10 נ"ז.
   בכל מקרה ההחלטה תעשה ע"י ראש התכנית בהתאם לרלוונטיות ולהתאמת הקורסים לתוכנית המוסמך הנוכחית.
    
  • לפי נוהלי האוניברסיטה - האוניברסיטה/ראש תכנית רשאי לפטור תלמיד מקורס בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור. על התלמיד יהיה ללמוד קורס/ים חלופי/ים אחר במסגרת התכנית באותו היקף הנ"ז בו ניתן הפטור.
    
  • ככלל, לא ניתן לקבל פטור בגין קורסים אקדמיים שנלמדו לפני יותר משש שנים. ועדת ההוראה תוכל לדון במקרים חריגים.

   

  את הבקשה ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

  1. עד סוף תקופת השינויים של סמסטר א' (שבועיים לאחר תחילת הסמסטר)

  2. עד סוף תקופת השינויים של סמסטר ב' (שבועיים לאחר תחילת הסמסטר)

   

   

   

   מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ז:

    

   מערכי השיעורים למתחילים את לימודיהם בשנת תשע"ו:

   מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ה:

   מערכי השיעורים למי שהתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ד:

    

   .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}