מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

מידע כללי על התוכנית

 

התכנית מקנה השכלה והכשרה מתקדמת בניהול מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וארגונים קהילתיים בתחומים שונים. 

היעדים הייחודיים של התכנית הם:

להקנות ידע וכלים לחשיבה שיטתית, אנליטית וכוללנית בתחומי המדיניות והניהול.

להקנות  ללומד הכרות עם כלי ניתוח, תכנון והחלטה במגמה לשפר את איכות תפקודו וההחלטות המתקבלות על ידיו.

לשפר את המיומנויות הניהוליות האישיות והבינאישיות של קובעי מדיניות, מנהלים וסגל בכיר בארגונים ללא כוונות רווח ובארגונים קהילתיים.

ליצור אצל הלומדים בסיס ידע ניהולי וארגוני משותף המאפשר הידברות ושפה משותפת שתתרום לקידום המטרות הארגוניות ושיפור היחסים הבין-ארגוניים.

לפתח תשתית של מחקר עיוני אשר יזין ויעשיר את תוכנית הלימודים ואת הלומדים בה.

 

ראשת התכנית ללימודי מוסמך בניהול ארגונים בחברה האזרחית: פרופ' עדית בליט כהן

רכזת לימודי המוסמך: גב' שולי לוי

מזכירות לימודי המוסמך: חדר 310, טל' 02-5882184/5/8

swm@savion.huji.ac.il

שעות הקבלה: ימים א'-ה', שעות 10:00-15:00

 

ליצירת קשר איתנו לחץ כאן