תנאי קבלה והרשמה

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בתאריך 23.01.2022 ומסתיימת בתאריך 30.10.2022

   

  תנאי הקבלה ללימודי ניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

  1. ממוצע ציונים סופי של 80 לפחות בלימודי הבוגר במוסד אקדמי מוכר.
  2. עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה  בארגונים קהילתיים, מוסדות ללא כוונות רווח וארגונים חברתיים.
  3. לימודי השלמה (פירוט להלן).
  4. פטור אנגלית (פירוט להלן).

   

  ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

  מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

   

   

  לימודי השלמה

  לימודי ההשלמה הנקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, נועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
  לימודים אלה יכללו את השיעור הבא מהתואר הראשון או קורסים מקבילים לו, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

  מבוא לשיטות מחקר.  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס 03322 – שיטות מחקר.

  מי שיידרש להשלים את הקורס הזה, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.  

  לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

  בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצע קורס השלמה מרוכז בשיטות מחקר, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

   

  פטור אנגלית

  בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך במלכר"ים. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימוידם המיועדת.

  מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת 'מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

  מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

   

   

  סדרי הרשמה לתכנית

  1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

   תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.
    
  2. במקביל, כל המועמדים - יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:
  • תמונת פספורט סטנדרטית.
  • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
  • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
  • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
  • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

  מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
  מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

   

  תהליך הקבלה

  • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
  • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
  • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
  • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.

   

  תנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ח